Pernille Hallum Lykkegaard

Pernille trives med handlekraft, kvalitet og ordentlighed

Pernille Hallum Lykkegaard (f. 1977) er uddannelsesleder på Erhvervsakademi Aarhus.

Pernille Hallum Lykkegaard er uddannet cand.merc. i markedsføring på handelshøjskolen i Aarhus.
Hun har tidligere arbejdet for LEGO og TDC Group. I dag er hun ansat som uddannelsesleder indenfor service, markedsføring og entreprenørskab, og har været det i fem år. Hun startede som underviser.

Hvad laver du på en normal dag som uddannelsesleder?

”Min dag kan rumme alt fra møder med medarbejdere, ledelsen, sager vedrørende de studerende eller møder med mit netværk rundt i landet fra andre erhvervsakademier. Det kan også være planlægning af aktiviteter der sker på uddannelsen, udvikling af nye fag eller processer mv.”

Hvorfor kan du godt lide dit job?
”Jeg kan godt lide mit job, fordi der sker så meget forskelligt. Jeg kan godt lide at sætte mit præg på uddannelsen og være med til at motivere medarbejdere.

Hvilke egenskaber er vigtige i dit job?
”At jeg har overblik, er et must, da vi er en stor uddannelse med 29 medarbejdere, der refererer til mig. Det er vigtigt at turde tage nogle beslutninger og udstikke en retning. Det er vigtigt at få sat klare rammer op, da selvledelse er en naturlig del af en undervisers hverdag.”

Hvad gør en dag god?

”En god dag for mig er, når vi kan se ting, som vi har sat i søen, lykkes. Når vi kan mærke på de studerende, at vi har tilrettelagt uddannelsen godt, så de lærer en masse. Når mine lederkolleger, undervisere og jeg gør hinanden bedre. Det er en holdindsats at få tingene til at lykkes.”

Muligheder og højt til loftet

Hvorfor er Erhvervsakademi Aarhus en god arbejdsplads?
”Der er højt til loftet, man kan få lov at prøve mange ting af, og vi har de studerendes læring i fokus. Hvis man får en god idé som giver mening, jamen så gør vi det.”

Hvilke egenskaber sætter du pris på hos dine kolleger?
”Jeg oplever stor handlekraft, energi, engagement og kvalitetsbevidsthed i min afdeling. Vi har nogle høje standarder og en lyst til at gøre tingene ordentligt. På akademiet bliver der gjort meget for os ansatte. Det giver høj medarbejdertilfredshed og en god trivsel på arbejdspladsen. Det tror jeg også smitter positivt af på de studerende,” siger Pernille Hallum Lykkegaard.