Studerende Undervisning Miljoe Jordbundsproever 0262

Særligt for det grønne område og agroindustrien

Find den ledelsesstil, der passer dig og dine medarbejdere!

Når du uddanner dig i praktisk ledelse, bliver du i stand til at analysere og vurdere forskellige ledelsesformers effektivitet og anvendelighed i konkrete ledelsessituationer.

Målgruppe

Kurset er både for nuværende ledere og andre, der kan have gavn af værktøjerne fra ledelsesområdet. Det kunne fx være tillidsrepræsentanter, teamledere eller projektledere fra det grønne område.

Dette kursus er således specifikt målrettet deltagere fra det grønne område og agroindustrien, men åbne moduler udbydes også på andre datoer i løbet af året.

Indhold og udbytte

  • Deltagerne får en række konkrete værktøjer til at skabe gode betingelser for samarbejde i både teamet og på arbejdspladsen.
  • Deltagerne får konkrete værktøjer til at planlægge, organisere og styre projekter, motivere medarbejdere og kollegaer og få større indsigt i egen rolle og lederadfærd.
  • Teknikker og værktøjer i præsentation, kommunikation og konflikthåndtering samt forandringsprocesser.
  • Fokus på interkulturelle kompetencer.

Mulighed for studiedage

Der kan søges Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) og lønrefusion ved kompetencefonden til 2 studiedage ud over de planlagte undervisningsdage, hvor der kan læses pensum, trænes værktøjer eller forberedes til eksamen.

Spørgsmål (også om SVU)? Kontakt Bettina

Bettina Arndt

Telefon

7228 6178

Stilling

chefkonsulent

Varighed

6 undervisningsdage, kl. 9.00-15.30, plus en dag med eksamen (30 min. pr. deltager).

Pris

Samlet pris for undervisning, eksamen, opgavevejledning og forplejning, kr. 9.500,- pr. deltager.

Kompetencefondene yder støtte til deltagergebyr og lønrefusion, såfremt der søges SVU, hvor det er muligt. Det betyder, at forløbet næsten er omkostningsfrit. For spørgsmål om kompetencefonden, kontakt venligst Lotte Julin Bock på tlf. 2942 8416 eller mail ljb@gls-a.dk

Eksamen og ECTS-point

Faget afsluttes med en mundtlig eksamen på 30 min., kombineret med en erhvervscase. Du får 10 ECTS-point for faget.

'Ledelse i praksis' er et virksomhedstilpasset forløb, og faget indgår også på akademiuddannelsen i ledelse. hvis du har lyst til at gå videre og tage en hel akademiuddannelse. Forløbet kan også indgå som valgfag på andre akademiuddannelser.

Tilmelding

Ingen kursusdato fastlagt