Studerende Undervisning Miljoe Jordbundsproever 0262

Særligt for det grønne område og agroindustrien

Få en allround introduktion til de kommunikationsdicipliner, du som kommunikationsmedarbejder skal bruge i din dagligdag.

Du træner dine personlige kommunikationskompetencer og lærer at bruge analyse- og planlægningsværktøjer til kommunikationsplanlægning og -eksekvering.

Indhold

Personlig kommunikation:

 • Nonverbal kommunikation, kropssprog og gennemslagskraft
 • Hvordan reagerer hjernen på kommunikation?
 • Mundtlig formidling og præsentationsteknik

Dialogbaseret kommunikation:

 • Positiv psykologi, assertionstræning, samtaleværktøjer
 • Mødekultur og mødeledelse
 • Konflikter og konflikthåndtering

Massekommunikation

 • Virksomhedskommunikation og organisationsforståelse
 • Budskaber, målgrupper, kanaler
 • Retorik, argumentation og storytelling
 • Skriftlig formidling på offline og online platforme
 • Webkommunikation, usability og sociale medier

Dit udbytte

Når du har taget ‘kommunikation i praksis’:

 • kan du analysere en kommunikationskontekst og planlægge og gennem- føre en kommunikationsindsats på taktisk og operationelt niveau.
 • kan du håndtere interpersonel kommunikation med medarbejdere, kolleger og øvrige interessenter
 • ved du, hvor afgørende vellykket kommunikation er for en organisations evne til at indfri sine mål, og du kan begrunde dine faglige valg over for din ledelse

Mulighed for studiedage

Der kan søges Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) og lønrefusion ved kompetencefonden til 2 studiedage ud over de planlagte undervisningsdage, hvor der kan læses pensum, trænes værktøjer eller forberedes til eksamen.

Spørgsmål (også om SVU)? Kontakt Bettina

Bettina Arndt

Telefon

7228 6178

Stilling

chefkonsulent

Varighed

6 undervisningsdage, kl. 9.00-15.30, plus en dag med eksamen (30 min. pr. deltager).

Pris

Samlet pris for undervisning, eksamen, opgavevejledning og forplejning, kr. 9.000,- pr. deltager.

Kompetencefondene yder støtte til deltagergebyr og lønrefusion, såfremt der søges SVU, hvor det er muligt. Det betyder, at forløbet næsten er omkostningsfrit. For spørgsmål om kompetencefonden, kontakt venligst Lotte Julin Bock på tlf. 2942 8416 eller mail ljb@gls-a.dk

Eksamen og ECTS-point

Kommunikation i praksis afsluttes med en mundtlig eksamen på 30 min., kombineret med en erhvervscase. Faget giver dig 10 ECTS-point.

Kommunikation i praksis er et virksomhedstilpasset forløb, som også kan indgå som fag på akademiuddannelsen i kommunikation og formidling. Det kan også indgå som valgfag på andre akademiuddannelser, hvis du ønsker at fortsætte og tage en hel uddannelse.

Tilmelding

Ingen kursusdato fastlagt