BOOST Potentialet – karakterdannelse til det 21. århundredes arbejdsmarked

I projektet undersøges det, hvorvidt Erhvervsakademi Aarhus som uddannelsesinstitution kan arbejde aktivt med at styrke de studerendes karakteregenskaber og personlige kompetencer for at gøre dem klar til fremtidens omskiftelige arbejdsmarked.

Projektet BOOST potentialet forsøger via interventionsforløb at opfylde Erhvervsakademi Aarhus Strategi for 2018 samt den strategiske rammekontrakt, hvor en række initiativer forsøger at lykkes med et af de strategiske mål ”Dygtige og innovative dimittender til fremtidens arbejdsmarked.

På baggrund af blandt andet interventionsforløbet er målet at give anbefalinger til, hvordan uddannelsesinstitutioner og potentielt aftagervirksomheder kan arbejde aktivt og professionelt med at styrke de personlige karakteregenskaber, der efterspørges for at lykkes i det 21. århundrede.

Hvordan kan dannelse og udvikling af de studerendes personlige karakteregenskaber indarbejdes i erhvervsakademiuddannelserne?

BOOST projekt vil munde ud i konkrete anbefalinger til det videre arbejde med det studerendes karakterdannelse som en del af uddannelserne. Anbefalingerne skal formidles blandt andet gennem et eller flere oplæg på relevante konferencer, såvel som aktiviteter og resultater i projektet kommunikeres på bloggen og indlæg i relevante medier løbende.

Anbefalingerne og erfaringerne vil blive samlet i et 'BOOST potentialet' inspirationskatalog eller andre konkrete handlingstiltag til uddannelsesinstitutioner/-chefer samt aftagervirksomheder.

Kompetente studerende – rustet til det 21. århundredes arbejdsmarked

Forskning i fremtidens kompetencebehov bekræfter vigtigheden af personlige kompetencer som supplement til de faglige for at kunne navigere i en stadig mere usikker og omskiftelig verden. Der peges på et behov for, at uddannelsesinstitutioner påtager sig at arbejde aktivt og professionelt med at styrke ikke kun de studerendes faglige- men også deres personlige kompetencer via uddannelserne.

I projektet opsamles erfaringer med at arbejde med udvikling af bestemte personlige kompetencer ved hjælp af et målrettet forløb med udgangspunkt i modellen 'Fire-dimensional uddannelse'. Forløbet afprøves på seks udvalgte hold af bachelorstuderende på Erhvervsakademi Aarhus i efterårssemestret 2018. Forløbet bryder med normal praksis, idet forløbet ikke tidligere har været en del af uddannelsen.

Målet er, at projektets erfaringer resulterer i konkrete anbefalinger til det videre arbejde med uddannelse i dannelse og personlige kompetencer, der skaber værdi for studerende, uddannelser og aftagervirksomheder.

Et samarbejde imellem studerende og undervisere

Det primære samarbejde finder sted imellem studerende og undervisere på hhv. professionsbacheloruddannelsen i Innovation og Entrepreneurship. Der samarbejdes på sparringsniveau med Charles Fadel, Center for Curriculum Redesign

Desuden er der nedsat en intern styregruppe bestående af Hanne Troels Jensen, Pernille Hallum Lykkegaard, Jan Rohwedder, Tove Kjærgaard, Birgitte Alexandersen, Dorte Hedevang og Ulla Haahr.

Projektperiode og kontaktperson

  • Projektperiode: august 2018 - 30. oktober 2019
  • Projektledere: Mette Risgaard Olsen og Susanne Østergaard Olsen
Susanne Østergaard Olsen

Kontakt

Susanne Østergaard Olsen

projektleder og lektor

Mail: suol@eaaa.dk

Telefon: 7228 6231

Mette Risgaard Olsen

Kontakt

Mette Risgaard Olsen

lektor

Mail: mrol@eaaa.dk

Telefon: 7228 6233