Konsulentydelser

Ledelses- og organisationsudvikling, der tilfører merværdi og giver målbare resultater.

Erhvervsakademi Aarhus udvikler ledere og organisationer i processer, der understøtter strategier og værdier, og som bidrager til effektivt at opnå målene.

Behov for at styrke hele eller dele af organisationen?

Erhvervsakademi Aarhus tilbyder en række kompetencer på de områder, hvor I har brug for at udvikle, forbedre eller styrke jeres organisation.

HR-sparring og ydelser inden for HR-området

Hos os er HR et af vore væsentlige kompetenceområder. Igennem mere end 10 år har vi givet flere hundrede HR-konsulenter og HR-chefer en professionel uddannelse inden for HR. 

Vi kan derfor tilbyde virksomheder rådgivning og sparring i HR-spørgsmål, og ud over kompetenceudvikling kan vi også tilbyde mere håndgribelige ydelser inden for andre dele af HR-området. 

Vores konsulentydelser inden for HR-området henvender sig primært til virksomhedens HR-funktion, til virksomhedens øverste ledelse, til afdelingschefer og lignende.

Det starter med en uforpligtende samtale

Er du eller din virksomhed i tvivl om, hvordan I bedst udvikler jeres HR-kompetencer? Så kontakt os, og aftal tid til en uforpligtende samtale, og hør om, hvordan såvel nye som erfarne HR-medarbejdere kan udvikle deres kompetencer.

Vi går også gerne i dialog med jer om jeres visioner og udfordringer for HR-området i virksomheden. Som et muligt næste skridt kan vi bistå jer i in-house processer, der kan videreudvikle jeres aktiviteter inden for HR-området, fx MUS, teamudvikling, talentudvikling, ledelsesudvikling, testanvendelse, mødefacilitering, arbejde med fælles værdier og serviceholdninger med videre.

Foredrag og inspiration

Organisationer, afdelinger og foreninger har mulighed for at få en af vores chefkonsulenter ud og holde oplæg, inspirationsindlæg og foredrag.

Vi har tidligere holdt foredrag om bl.a. 'storytelling', 'det gode arbejdsliv ' og 'small-talk og netværk'.

Kontakt os for en snak om jeres behov, eller få en smagsprøve til Lederforum eller på et af vores Breakfast Club morgenmøder.

Proceskonsulent og sparring

Vi tilbyder at styre processer og professionel sparring som en aktiv vej til en effektiv håndtering af problemer og udfordringer. Sparring er løsningen, hvis behovet er at finde frem til, hvordan man gør det rette under de givne forudsætninger.

Sparring sætter den professionelle diskussion og samtale i fokus og indeholder bl.a. en analyse af den aktuelle situation, en afvejning af risiko og udfald, konsekvensen af svaghed og styrker, muligheder og trusler mv.

Profilværktøjer

Vi tilbyder forskellige profilværktøjer til dig, dit team eller hele organisationen. Profilværktøjerne varierer i kompleksitet, og hvert profilværktøj har sin egen styrke. Det bedste valg afhænger af, hvilken udfordring du eller din organisation står overfor. 

Herunder kan du se et udvalg af de profilværktøjer vi arbejder med:

Belbins teamanalyse

Få sammensat og udviklet et dygtigt team, som øger arbejdsglæden blandt medarbejderne og bidrager positivt til organisationens præstationsevne.

Analysen er egnet til alle niveauer i organisationen – fx afdelingsteams, projektteams eller lederteams.

Teammedlemmerne bliver bevidste om deres rolle i teamet, styrker og udviklingsmuligheder, og teamet som helhed får gavn af medlemmernes individuelle kompetencer og får sat fokus på eventuelle begrænsninger og udfordringer.

Ledelsen får konkrete værktøjer og metoder, så de kan sammensætte nye optimale teams og udvikle eksisterende teams, fx med teamtræning, efteruddannelse eller omorganisering.

DiSC-personprofil

Få et solidt redskab til bl.a. personlig udvikling, rekruttering og karriereudvikling, som er anerkendt både i Danmark og internationalt.

Når du udfylder en DiSC-personprofil, får du større indsigt i og øget bevidsthed om egne og andres adfærdsmønstre og motivationsfaktorer, en vurdering af dine stærke og svage sider og større forståelse for og dermed en bedre kommunikation med andre.

Garuda-kompetenceprofil

Få et af markedets mest omfattende profilværktøjer, som giver et godt udgangspunkt i en dialog om dine stærke og svage sider – set i forhold til din nuværende arbejdssituation og dine fremtidige karrieremålsætninger.

Kompetenceprofilen tegner sig ud fra din prioritering mellem og svar på 320 udsagn om din adfærd, din psyke og dit temperament.

Tag en Garuda-profil i forbindelse med et uddannelsesforløb eller som en selvstændig konsulentydelse. 

MBTI (Myers-Briggs Type Indikator)

Få øget indsigt i og større forståelse for din egen og andres adfærd.

En MBTI-proces inddelt alle i typer med særlige præferencer, kompetencer og adfærdstræk. Indikatoren sætter fokus på, hvorfor vi reagerer forskelligt i ens situationer.

For virksomheden er det en konstruktiv måde at undersøge virksomhedens forskellige medarbejdertyper, og hvordan man udnytter deres forskellige potentialer på bedste vis.

Velegnet som både selvstændig aktivitet og som indslag på fx afdelingsseminarer, teambuilding

Her er værktøjer, som kan hjælpe dig

Dine personlige egenskaber afgør, hvor god en leder du er. Derfor er det vigtigt, at du hele tiden udvikler dig selv og dermed din rolle som leder.

Ved hjælp af en række værktøjer giver vi dig ballast til at være den leder, som passer til dig og din virksomhed. Vi hjælper i alle faser – både dig, som skal have afklaret dit udviklingsbehov, og dig, som vil sætte ord på din ledelsesstil.

Coaching

Vi kan hjælpe dig med at styrke dine kompetencer inden for coaching. Du bliver trænet i at anvende coaching som en del af din ledelsesstil, og du får indsigt i, hvordan du skaber et optimalt coachingmiljø i din virksomhed.

Vi tilrettelægger hvert forløb individuelt i forhold til dine ønsker og behov, og vi tager naturligvis udgangspunkt i din virkelighed og praksis i virksomheden. Du får indsigt i relevante teorier og modeller, som vi kobler til konkrete cases, du arbejder med. 

Få konkret træning i coaching

Forløbet tilrettelægges typisk som en blanding af oplæg fra vores konsulenter, konkret træning i coaching, små opgaver, du skal løse, og ikke mindst brugbar sparring og feedback.

Efter et coachingforløb er du typisk i stand til at:  

 • sætte ord på coaching som metode
 • håndtere metoder, faser og en bred vifte af værktøjer og spørgeteknikker inden for coaching
 • reflektere over din egen praksis som coach
 • anvende anerkendende kommunikation

Vi har flere konsulenter, som mestrer coaching. Hver coach har sine særlige kompetencer og metoder. Kontakt os – så finder vi et match, som giver de bedste resultater for dig og din virksomhed. 

Teamudvikling

Skal en gruppe mennesker til at arbejde som et team eller skal et team udvikle bedre teamplayere?

Vi tilbyder teambuilding, så det enkelte teammedlem bliver bevidst om sin rolle i teamet, sine styrker og udviklingsmuligheder.

Styrk kommunikation og samarbejde i teamet

 • Når kommunikation og samarbejde i teamet skal udvikles
 • Når opgaver skal uddelegeres til et mere selvstyrende team
 • Når teamets eller hele organisationens opgaver ændres
 • Når nye teams skal sammensættes
 • Når der skal ske udskiftninger i et team.

Målet er at sammensætte og udvikle dygtige teams og derigennem øge arbejdsglæden og organisationens præstationsevne. Inden teambuildingen begynder, vil underviseren analysere:

 • Hvor er teamet henne i deres proces?
 • Hvorfor er de et team?
 • Hvor vil de gerne hen?
 • Hvad skal der til for at flytte dem?

Teamudvikling for teamledere

Teamudvikling kan også være træning af teamledere. Her vil de få redskaber, så de i hverdagen er i stand til at udvikle teamet. En teamleder vil desuden få indsigt i, hvordan man etablerer et team. Hvad skal de være bevist om, når de sammensætter et team? Hvordan får teamet det bedste fundament til at starte på, og hvad kræver det af lederen for at kunne give rammerne og målet for teamets arbejde?

Lederudviklingssamtaler og karrieresparing

For at udvikle dig som leder, er vigtigt at du vælger en vej som matcher dine behov og din kontekst - og som giver dig det størst mulige udbytte i forhold til det, du gerne vil.

På Erhvervsakademi Aarhus kan du få en uforpligtende lederudviklingssamtale, som giver dig overblikket og hjælp til at søge den uddannelse, det kursusforløb eller den konsulentydelse, som passer til dine individuelle behov. Målet er at skabe overblik - og give dig et godt afsæt for at vurdere, hvad der vil være det rigtige for dig.

Med fokus på dine behov

Med samtalen kan du få en overordnet introduktion til veje og fokusområder inden for lederudvikling - og et mere detaljeret indblik i mulighederne på Erhvervsakademi Aarhus. Måske ønsker du at styrke dine kompetencer i at arbejde professionelt med strategi, forandringsprocesser og kommunikation? 

Måske ønsker du at sætte fokus på din personlige udvikling som leder, ledelse af medarbejdere og ledelse af grupper og teams? Måske er der noget helt andet på agendaen. Omdrejningspunktet er dine kompetencer – og dine ønsker om udvikling.

Få overblik over dine muligheder

Der findes mange muligheder for lederudvikling på Erhvervsakademi Aarhus. En akademiuddannelsediplomuddannelse, eller et kursus i fx projektledelse er bare nogle af dem. Til samtalen giver vi dig overblikket og går i dybden med de forløb, der ligger i tråd med dine individuelle behov. Og er I en gruppe af ledere, der gerne vil af sted på uddannelse sammen, udvikler vi gerne et skræddersyet forløb i tæt dialog med jer. 

Brian Kruse Jakobsen

Vi glæder os til at høre fra jer

Brian Kruse Jacobsen

markedschef

Mail: bkj@eaaa.dk

Telefon: 7228 6165