Salg og Salgspsykologi

Bilbranchens akademiuddannelse i salg og rådgivning

Med 'salg og salgspsykologi' får du kompetencer til at agere i forhold til forskellig kundeadfærd og viden om, hvordan du tilpasser din egen adfærd og kommunikation til forskellige kundetyper for at opnå bedre salgsresultater.

Vi træner de forskellige dele af salgsprocessen og du lærer om vigtigheden af planlægning. Du bliver i stand til at anvende konkrete værktøjer til at planlægge og prioritere din tid effektivt og forebygge negativ stress i salgsarbejdet.

Du får indsigt i din egen personprofil og viden om, hvordan du bedst kan aflæse og håndtere de forskellige kundetyper, du møder. Du lærer at tilpasse din adfærd og kommunikation til forskellige profiltyper, og du får dermed et godt grundlag for at opnå bedre salgsresultater.

Indhold

 • Salgsprocessen fra A-Z
 • Personprofil (eksempelvis Fokusprofilen eller DiSC)
 • Personlig adfærd og udvikling
 • Adfærdsmodeller - BtC og BtB
 • Identifikation af kundemotiver og –mål
 • Verbal og nonverbal kommunikation, herunder aktiv lytning
 • Værdibaseret salg
 • Indvendingsbehandling
 • Konflikthåndtering
 • Planlægning og tid
 • Struktur og effektivitet

Blended learning: Både fysisk og online undervisning

På faget er der både fysisk undervisning på Erhvervsakademi Aarhus i Viby og online undervisning et sted, som passer dig (blended learning).

Der er 4 dage med fysisk fremmøde i Viby. Eksamen afholdes også ved fysisk fremmøde.

Derudover er der 6 online undervisningsgange - hver af ca. 3 timers varighed. Når du deltager i online undervisning, er du på uddannelse i samme omfang som ved fysisk fremmøde. Vi anbefaler, du deltager i undervisningen i rolige omgivelser - enten derhjemme eller fx på din arbejdsplads. Find et sted, du kan sidde uforstyrret så længe, undervisningen varer. Så får du det bedste udbytte.

Eksamen og ECTS-point

'salg og salgspsykologi' afsluttes med en mundtlig eksamen, som tager udgangspunkt i en projektrapport. 'Salgspsykologi og grundlæggende salg' giver 10 ECTS-point.

Salg og Salgspsykologi

Startdato: 26-01-2022

Pris: 8.900 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: Dag

Download mødeplan (pdf)