Realkompetencevurdering

En realkompetencevurdering (RKV) er en individuel vurdering af en persons samlede kompetencer, tillært fra både uddannelse, arbejde og fritid.

Realkompetencer er dine samlede kvalifikationer, dvs. viden, færdigheder og kompetencer, uanset hvor og hvordan du har erhvervet dem.

Målet med realkompetencevurderingen er, at få kompetencerne anerkendt med et bevis, hvilket kan være fordelagtigt i forbindelse med videreuddannelse eller jobsøgning.

Typer af realkompetencevurdering

Hvis du får et kompetencebevis eller uddannelsesbevis er der påført ECTS-point svarende til de ordinære beviser. RKV-beviser gælder på alle uddannelsesinstitutioner, der udbyder den pågældende uddannelse.

Prisen for en realkompetencevurdering (RKV) afhænger af den type vurdering du er interesseret i. Der findes tre typer af realkompetencevurdering: adgangsbevis, kompetencebevis og uddannelsesbevis.

Adgangsbevis

Et adgangsbevis giver dig adgang til en uddannelse, selvom du ikke opfylder adgangskravene. Du kan få et adgangsbevis ved hjælp af en realkompetencevurdering (RKV).

I RKV-processen skal du dokumentere, at du har viden, færdigheder og kompetencer svarende til adgangskravene. Hvis vurderingen er positiv udstedes der et adgangsbevis, der er gyldigt i hele landet.

Et adgangsbevis er gratis at få udstedt.

Kompetencebevis

Et kompetencebevis er et bevis på, at du har viden, færdigheder og kompetencer svarende til indholdet på et fag på en specifik akademi- eller diplomuddannelse. Får du en positiv vurdering vil du få udstedt et kompetencebevis for det eller de specifikke fag du er interesseret i.

En realkompetencevurdering er gratis, hvis du ikke har færdiggjort en uddannelse på videregående niveau.

Hvis du har en videregående uddannelse (enten taget på deltid i form af efteruddannelse eller fuldtid på en videregående uddannelse), er prisen for en realkompetencevurdering 2.700 kr. for fagmoduler på 10 ECTS-point og 1700 kr. for fagmoduler på 5 ECTS-point.

Uddannelsesbevis

Et uddannelsesbevis er et bevis på, at du har viden, færdigheder og kompetencer svarende til indholdet på en hel uddannelse.

RKV-forløb på Erhvervsakademi Aarhus

På Erhvervsakademi Aarhus kan du få foretaget en realkompetencevurdering i forhold til følgende uddannelser:

Automation og drift
El-installation
Finansiel rådgivning
Fleksibel akademiuddannelse
HR
Informationsteknologi
Innovation, produkt og produktion
International transport og logistik
Kommunikation og formidling
Kvalitet og måleteknologi
Ledelse
Lederuddannelsen i Grønland
Miljøteknologi
Retail
Salg og markedsføring
Skatter og afgifter
Økonomi- og ressourcestyring

Bæredygtig virksomhed
Digital konceptudvikling
E-handel
Fleksibel diplomuddannelse
HR
It-sikkerhed
Ledelse
Salg og markedsføring
Softwareudvikling
Transport og supply chain management
Vurdering og ejendomsinvestering
Webudvikling
Økonomi- og regnskab

Procedure for realkompetencevurdering

Før du kan påbegynde dit RKV-forløb, skal du udarbejde en ansøgning. RKV-vejlederen fra den relevante uddannelse vejleder dig i, hvordan ansøgningen skal bygges op, og hvad den skal indeholde. Som oftest tager den udgangspunkt i fagets læringsmål.

På baggrund af indsendt dokumentationsmateriale vurderes det, om ansøger kan optages på uddannelsen, afkorte uddannelsen eller få udstedt uddannelsesbevis for hele eller dele af uddannelsen.

Din ansøgning vurderes af mindst 2 personer (RKV-vejleder samt uddannelsesleder).

Når din ansøgning er vurderet, indkaldes du til en uddybende samtale/afprøvning.

Samtalen tager udgangspunkt i det indsendte materiale/dokumentation og under samtalen vil RKV-vejlederen søge at afdække din viden, kompetencer og færdigheder indenfor fagområdet samt uddannelsesniveauet.

Du vil muligvis også skulle løse en praktisk case, men det vil du få besked om forinden.

RKV-vejleder og uddannelsesleder vurderer den samlede ansøgning; det indsendte materiale, den uddybende samtale samt den praktiske case/afprøvning.

Du vil efter forløbet modtage resultatet af dit individuelle realkompetenceforløb. Her vil du kunne få udstedt dit bevis. Giver forløbet ikke grundlag for, at beviset kan udstedes, vil du modtage et afslag. I afslaget vil du modtage en klagevejledning samt forslag til, hvordan du kan opnå de ønskede kompetencer.

Vi tilstræber at du får besked hurtigst muligt efter at vurderingssamtalen har fundet sted.

Hvis din realkompetencevurdering bliver godkendt vil du modtage relevant bevis efter afgørelsen via digital post.

Interesseret i en realkompetencevurdering?

Er du afklaret vedrørende et RKV-forløb skal du kontakte vores RKV-vejleder for at opstarte et RKV-forløb.

Hvis du er i tvivl om hvorvidt en realkompetencevurdering er relevant for dig har du mulighed for at kontakte vores RKV-vejleder for en indledende samtale.

Du kan læse mere om dine rettigheder i forhold til realkompetencevurdering.

Dorte Hedevang

Kontakt vores studie- og RKV-vejleder

Dorte Hedevang

studie- og karrierevejleder

Mail: dohe@eaaa.dk

Telefon: 7228 6024

}