Realkompetencevurdering

En realkompetencevurdering (RKV) er en individuel vurdering af en persons samlede kompetencer, tillært fra både skole, arbejde og fritid.

Realkompetencer er dine samlede kvalifikationer, dvs. viden, færdigheder og kompetencer, uanset hvor og hvordan du har erhvervet dem. Målet med realkompetencevurderingen er, at få kompetencerne anerkendt med et bevis, hvilket kan være fordelagtigt i forbindelse med videreuddannelse eller jobsøgning.

På baggrund af indsendt dokumentationsmateriale vurderes det, om ansøger kan optages på uddannelsen, afkorte uddannelsen eller få udstedt uddannelsesbevis for hele eller dele af uddannelsen.

Prisen for en realkompetencevurdering er 2.700 kr. for et 10 ECTS-points modul og 1.700 kr. for et 5 ECTS-point modul. Pengene betales, når ansøgningen indleveres.

Typer af realkompetencevurdering

Hvis du får et kompetencebevis eller uddannelsesbevis er der påført ECTS-point svarende til de ordinære beviser. RKV-beviser gælder på alle uddannelsesinstitutioner, der udbyder den pågældende uddannelse.

Læs mere om dine rettigheder i forhold til realkompetencevurdering her

Et adgangsbevis giver dig adgang til en uddannelse, selvom du ikke opfylder adgangskravene. Du kan få et adgangsbevis ved hjælp af en realkompetencevurdering (RKV). I RKV-processen skal du dokumentere, at du har viden, færdigheder og kompetencer svarende til adgangskravene.

Et kompetencebevis er et bevis på, at du har viden, færdigheder og kompetencer svarende til indholdet på et fag på en uddannelse.

Et uddannelsesbevis er et bevis på, at du har viden, færdigheder og kompetencer svarende til indholdet på en hel uddannelse.

Procedure for realkompetencevurdering

Før du kan påbegynde dit RKV-forløb, skal du udarbejde en ansøgning. RKV-vejlederen fra den relevante uddannelse vejleder dig i, hvordan ansøgningen skal bygges op, og hvad den skal indeholde. Som oftest tager den udgangspunkt i fagets læringsmål.

Din ansøgning vurderes af mindst 2 personer (RKV-vejleder samt uddannelsesleder).

Når din ansøgning er vurderet, indkaldes du til en uddybende samtale/afprøvning.

Samtalen tager udgangspunkt i det indsendte materiale/dokumentation og under samtalen vil RKV-vejlederen søge at afdække din viden, kompetencer og færdigheder indenfor fagområdet samt uddannelsesniveauet.

Du vil muligvis også skulle løse en praktisk case, men det vil du få besked om forinden.

RKV-vejleder og uddannelsesleder vurderer den samlede ansøgning; det indsendte materiale, den uddybende samtale samt den praktiske case/afprøvning.

Vi tilstræber at du får besked hurtigst muligt efter at vurderingssamtalen har fundet sted. Alt afhængig af svaret på din vurdering sker der følgende:

  • Er afgørelsen positiv får du svar pr. mail. Du får også tilbud om efterfølgende vejledning for at kunne tilrettelægge en eventuel uddannelsesplan.
  • Er afgørelsen negativ indkaldes du til et møde, så vi kan begrunde valget og evt. tilrettelægge en uddannelsesplan. Vi kan også oplyse dig om dine muligheder for klage over afgørelsen.

RKV-koordinator udsteder kompetencebevis, som sendes til dig med posten.

Interesseret i en realkompetencevurdering?

Er du interesseret i et realkompetencevurderings-forløb, skal du kontakte Erhvervsakademi Aarhus.

En realkompetencevurdering kan både give mening hvis:

  • Du er i tvivl om, hvorvidt et RKV forløb er relevant for dig, og derfor kontakter os med henblik på en afklarende samtale.
  • Du er afklaret vedrørende et RKV-forløbet og kontakter derfor RKV-koordinatoren. Du vil herefter få information om det videre forløb pr. mail og vi starter op. Er du efter dialog med RKV-koordinatoren i tvivl om, hvorvidt det valgte RKV-forløb er det rette, iværksætter vi en screening-proces.
Dorte Hedevang

Kontakt vores studie- og RKV-vejleder

Dorte Hedevang

studie- og karrierevejleder

Mail: dohe@eaaa.dk

Telefon: 7228 6024