Efteruddannelse Kursister Netværk 2023 1963

Inspiration til at arbejde med personlige kompetencer i din virksomhed

Hvornår har du sidst været modig eller nysgerrig? Få inspiration til arbejdet med de bløde, personlige kompetencer blandt medarbejdere og ledere i din virksomhed.

Det er ikke nyt, at stærke personlige kompetencer er vigtige, for at vi lykkes med vores arbejde - både individuelt, i teamet og hele organisationen.

Den fagligt skarpe medarbejder skal nemlig også kunne samarbejde, begå sig socialt og holde balancen i en turbulent og uforudsigelig virkelighed.

Men hvordan træner vi kompetencerne på begge sider af lighedstegnet mellem det faglige og det personlige - i en ligning, der kalder på solidt parløb mellem hård faglighed og bløde kompetencer?

Hør erfaringer fra studerende og Commercial Director, Mia Nørby Pladsbjerg (1:29)

”Jeg mener helt sikkert, at personlige kompetencer er vigtige i erhvervslivet,” sådan konstaterer Commercial Director, Mia Nørby Pladsbjerg. 

Hun udtaler også: ”Personlighed er det, der er dig. Det faglige kan vi lettere lære folk.”

Pointerne i denne artikel tager afsæt i et aktuelt forskningsprojekt på Erhvervsakademi Aarhus om at arbejde med karakteregenskaber hos fuldtidsstuderende, så de er godt rustet til det arbejdsmarked, der venter rundt om hjørnet.

Vi læner os op ad resultaterne fra projektet ud fra den hypotese, at arbejdet med karakteregenskaber er relevante hele livet, og derfor også er relevante at arbejde med for erhvervsaktive med mange års erfaring.

Kompetencer som nysgerrighed, mod og resiliens

Træning af fag-faglige kompetencer i virksomheden er én ting.

Men hvad med kompetencer som fx nysgerrighed, mod, resiliens og samarbejde, som det er lidt sværere at sætte på formel, og som kun vanskeligt lader sig måle og kvantificere?

Hvilke bløde kompetencer er vigtige hvor? Og hvordan sikrer vi, at de personlige kompetencer ikke blot er ønske-bullets i en jobannonce – men noget vi øver os på og reflekterer over i en livslang proces?

Det findes der i sagens natur ikke noget entydigt svar på.

Derimod vil vi her give dig lidt inspiration til refleksion over arbejdet med de bløde, personlige kompetencer hos medarbejdere og ledere i din virksomhed.

21st Century Skills

Vigtigheden af personlige kompetencer på jobbet i det 21. århundrede bliver fremhævet i flere undersøgelser.

 • En undersøgelse (World Economic Forum, 2020) nævner evnen til kritisk tænkning, problemløsning, personligt lederskab og kreativitet blandt vigtige kompetencer frem mod 2025.
 • I en anden undersøgelse fra Lederne er 1.452 medlemmer blevet spurgt, hvad der havde størst betydning ved den seneste rekruttering af en ny medarbejder. Her ligger ’personlige og sociale kompetencer’ øverst blandt syv svarmuligheder. Der gøres her opmærksom på, at svaret måske er givet ud fra, hvordan man vurderer egenskaberne hos de sidste kandidater i slutspurten om en stilling. Forstået således, at fagligheden antages at være på plads blandt de udvalgte kandidater, mens det er de personlige kompetencer, der gør, at man skiller sig positivt ud og måske i sidste ende gør udslaget (Lederne 2021)
 • I en rekrutteringsanalyse fra Ballisager (2022), svarer 80% af virksomhederne på samme vis, at kemien vejere tungere end de faglige kompetencer, når finalekandidater vurderes til den sidste jobsamtale. Samme analyse undersøger, hvad der efterlader et stærkt indtryk efter en jobsamtale med en potentiel leder. Her scorer en egenskab som nysgerrighed højt med en total på 67%.

6 karakteregenskaber I som virksomhed bør arbejde med

Forskningsprojektet 21st Century Skills på Erhvervsakademi Aarhus arbejder med 6 karakteregenskaber, som er vigtige i en verden, hvor usikkerhed og konstante forandringer er normalen. 

Når fremtiden er flygtig og uvis, stiller det krav til den enkeltes evne til at håndtere uforudsigelighed og navigere nogenlunde stabilt i omgivelser, der forandrer sig, imens vi kigger på dem.

De 6 karakteregenskaber, der arbejdes med i projektet, er:

 • nysgerrighed
 • mod
 • etik
 • nærvær
 • modstandskraft
 • personligt lederskab

De er oprindeligt identificeret af Fadel et al. (2017) og figurerer i en model for 4-dimensional uddannelse, hvor karakteregenskaber er lige så vigtige som faglig viden, færdigheder og evnen til at reflektere.

Spørgsmål til walk'n'talks om de 6 karakteregenskaber

Herunder deler vi en række spørgsmål, der relaterer sig til de enkelte karakteregenskaber i projektet. De kan fungere som inspiration i arbejdet med personlige kompetencer i din virksomhed.

Måske som emner på kollega walk’n’talks? 

Måske som afsæt for samtaler om hvilke personlige kompetencer, der er særligt vigtige hos jer?

21 Century Skills

E-bog: 21st Century Skills

Hvordan ruster vi som uddannelsesinstitution de studerende bedst muligt til det 21. århundredes arbejdsmarked? I e-bogen udfoldes vores erfaringer og resultater fra arbejdet med karakteregenskaber og de studerendes personlige kompetencer.

Hent e-bogen gratis her

Sæt ord på tanker og handlinger - også på arbejdspladsen

Refleksion og selvindsigt er nøgleord, når det handler om at udvikle personlige kompetencer.

I arbejdet med karakteregenskaber på akademiet er det således formålet, gennem viden, øvelser og diskussioner, at skabe refleksion hos de studerende gennem netop det at sætte ord på tanker og handlinger relateret til de seks karakteregenskaber.

Og hvis vi ser udvikling af personlige kompetencer som et livslangt projekt, er det interessant at overveje, hvordan man også på arbejdspladsen kan skabe gode rammer for at både ledere og medarbejdere kan reflektere over og udvikle de personlige kompetencer, som tiden kalder på.

Meget vil selvfølgelig afhænge af det enkelte individ - hvad vi hver især har med i bagagen, det konkrete job man varetager og den organisation man er en del af.

Nogle kompetencer vil meningsfuldt kunne styrkes gennem uddannelse og træning, mens andre måske styrkes bedst gennem organisationens kontinuerlige fokus på dem, øvelse i det daglige, kollegial sparring og løbende dialog.

Spørgsmål der kan starte jeres refleksion

Uanset hvad er det værd at starte med at reflektere over de overordnede spørgsmål:

 • Hvordan træner og udvikler vi personlige kompetencer i vores virksomhed?
 • Hvilke personlige kompetencer er vigtige for os?
 • Hvordan kan vi arbejde med dem, så det både styrker os som individer og ruster os til at møde fremtidens opgaver med bl.a. kreative løsninger, kritisk tænkning, tværfagligt samarbejde og klar kommunikation?

Udforsk vores forskningsprojekter

Læs om arbejdet med 4D modellen og de enkelte karakteregenskaber.

21st Century Skills - karakteregenskaber i fuldtidsuddannelser

21st Century Skills - karakteregenskaber i fuldtidsuddannelser

I projektet undersøges det, hvordan Erhvervsakademi Aarhus kan arbejde aktivt for en bredere implementering af et fælles sprog for uddannelse i personlige kompetencer og karakteregenskaber på vores fuldtidsuddannelser.

21st Century Skills - karakteregenskaber i fuldtidsuddannelser
21st NextGen - Integration af 21st Century Skills i vores uddannelser

21st NextGen - Integration af 21st Century Skills i vores uddannelser

Projektet skal udvikle konkrete, didaktiske værktøjer, der understøtter integration af de personlige kompetencer i undervisningen og skabe et fælles fagligt fundament for arbejdet med 21st Century Skills.

21st NextGen - Integration af 21st Century Skills i vores uddannelser

Vil du høre mere om 21st Century Skills? Så kontakt

Mette Risgaard Olsen

Telefon

7228 6233

Stilling

lektor