Ledelse og facilitering af bæredygtig udvikling

På dette 6 ugers jobrettede kursus opnår du ledelseskompetencer ud fra en overordnet bæredygtighedsforståelse.

'Ledelse og facilitering af bæredygtig udvikling' handler om at indarbejde samfundsansvar og bæredygtighed i virksomhedens værdikæde – lige fra produktudvikling, indkøb, produktion og salg til HR, kvalitetsstyring, kommunikation og branding. 

På kurset undersøger du din ledelsesopgave og udvikler dine ledelseskompetencer ud fra en overordnet bæredygtighedsforståelse. Du lærer også at kommunikere bæredygtighedsforståelsen til din virksomhed, og at forankre den bredt.

Indhold

  • Bæredygtighed set ud fra et organisatorisk og samfundsmæssigt perspektiv
  • Centrale teorier, begreber og modeller om bæredygtighed med relevans for ledelse og det ledelsesmæssige rum
  • Koblingen mellem læring og handling i den bæredygtige omstilling

Udbytte

Når du er færdig med 'ledelse af bæredygtig udvikling', kan du:

  • Indgå i ledelsen af den bæredygtige omstilling i din organisation
  • Skabe netværk og etablere konkrete samarbejder om bæredygtighed
  • Analysere egen organisations ambitionsniveau, kapacitet og udviklingsbehov inden for bæredygtighed
  • Understøtte organisationen med at identificerer og finde konkrete og praktiske løsninger på bæredygtighedsudfordringer
  • Udpege og bruge centrale teorier og metoder om bæredygtighed til at vurdere din egen ledelsesmæssige kontekst og praksis
  • Arbejde med egen kompetenceudvikling inden for ledelse af bæredygtighed

En del af en akademiuddannelse

'Ledelse og facilitering af bæredygtig udvikling' er en del af akademiuddannelsen i ledelse.

Du har mulighed for at afslutte kurset med en mundtlig eksamen kombineret med et praktisk produkt og en disposition. Du får en karakter efter 7-trinsskalaen. Karakteren gives ud fra en samlet helhedsvurdering af det praktiske produkt, disposition og den mundtlige præstation. 'Ledelse og facilitering af bæredygtig udvikling' giver 5 ECTS-point.

Du kan efterfølgende bruge kurset som en del af en hel akademiuddannelse.

Ledelse og facilitering af bæredygtig udvikling

Startdato: 31-10-2023

Pris: 10.675 kr.

Tidspunkt: ONLINE undervisning

Download mødeplan (pdf)

31. oktober - 20. november 2023