Forandringsledelse inklusiv Garuda FokusProfil

Niveau og ECTS

Kursus for ledige, 10 ECTS

Startdatoer

Ikke planlagt

Pris fra

Ikke angivet

Fleksibel tilmelding

Tilmeld dig i god tid. Indsend godkendelse fra a-kasse/jobcenter inden kursusstart.

Tilmeld dig nu
Kurser For Ledige

Vil du arbejde med at analysere og lede forandrings- og udviklingsprocesser? Så tilmeld dig dette 6 ugers jobrettede kursus for ledige.

Med dette kursus får du redskaber til at håndtere udfordringer ved forandringer som fx fusioner, økonomiske stramninger eller konkurrence fra et globalt marked.

Stå stærkt i forandringer

Kurset giver dig viden og redskaber til at håndtere udviklingsorienterede situationer og vælge relevante løsningsmodeller for din organisation.

Du får kompetencer til at formidle problemstillinger og løsninger til fagfæller, ikke-specialister og forskellige interessenter, og du lærer om at samarbejde professionelt og tværfagligt i din organisation.

Indhold

 • Forandringsmodeller og teorier
 • Kommunikation som forandringsværktøj
 • Ledelse af forandrings- og udviklingsprocesser
 • Forandringspsykologi
 • Værktøjer til at planlægge og gennemføre forandringsprocesser

Udbytte

Når du har taget 'forandringsledelse', kan du:

 • analysere og vurdere praksisnære problemstillinger i relation til forandringsledelse
 • vurdere forskellige ledelsesformers relevans i konkrete forandringssituationer
 • vurdere og vælge relevante løsningsmodeller i konkrete forandringssituationer
 • definere udviklingsområder for forandringsledelse
 • varetage forandringsledelse i praksis
 • forstå og anvende kommunikation som et forandringsværktøj
 • anvende værktøjer/metoder til planlægning, gennemførsel og implementering af forandringsprocesser
 • formidle relevant information/kommunikation til interessenterne i en forandringsproces

Garuda FokusProfil

Som en del af kurset får du tegnet en Garuda FokusProfil. Her skal du svare på en række udsagn om din adfærd, din psyke og dit temperament.

Dine svar tegner en kompetenceprofil, som danner baggrund for en dialog om dine stærke og svage sider, set i forhold til din nuværende arbejdssituation og dine fremtidige karrieremålsætninger.

En del af en akademiuddannelse

’Forandringsledelse' er en del af akademiuddannelsen i ledelse. Du har mulighed for at afslutte forløbet med en mundtlig eksamen, kombineret med en erhvervscase. 'Forandringsledelse' giver 10 ECTS-point.

Du kan efterfølgende bruge faget som en del af en hel akademiuddannelse.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Du kan tilmelde dig, så længe kurset fremgår med en tilmeldingsknap. 

Vi anbefaler, at du tilmelder dig kurset i god tid inden kursusstart, da der kan være sagsbehandlingstid ved din a-kasse/dit jobcenter. 

Vær opmærksom på, at vi skal have modtaget en godkendelse fra a-kassen/jobcenteret inden kursusstart, for at du kan deltage på kurset.

Ingen kursusdato fastlagt