Det strategiske lederskab

Vil du styrke din ledelsesmæssige handlekraft og udvikle din egen ledelsesstil? Så tilmeld dig dette jobrettede kursus for ledige.

På det her 6 ugers jobrettede kursus lærer du at styrke din ledelsesmæssige handlekraft og udvikle evnen til at forstå, fortolke og formidle det strategiske lederskabs processer, vilkår, dimensioner og perspektiver.

Med kurset får du de nødvendige værktøjer inden for lederskab, der gør dig i stand til at arbejde strategisk og analytisk med ledelsesprocesser, forandringsledelse og omsætte strategien i praksis.

På kurset bliver du bevidst om din egen ledelsestilgang, hvor du får mulighed for at reflektere og udvikle din egen personlige og autentiske ledelsesstil.

Indhold

 • Strategiske teorier og modeller
 • Strategisk analyse, udvikling og implementering
 • Udvikling af ledelsesprocesser, der omsætter strategien til praksis
 • Processer, der skaber ejerskab og handling hos medarbejdere og ledere i organisationen
 • Forandringsprocesser og forandringsledelse
 • Personligt, reflekteret og autentisk lederskab i forbindelse med strategiprocessen

Udbytte

 • Foretage strategisk analyse og lede udviklingsorienterede situationer på det relevante ledelsesniveau i relation til den aktuelle sammenhæng
 • Udvikle din egen ledelsestilgang og ledelsespraksis i forbindelse med strategiarbejdet
 • Deltage aktivt i at realisere organisationens mål ved at bidrage med input til strategien, og ved i egen afdeling at
 • Gennemføre strategiunderstøttende forandringer, fx i form af kompetenceudvikling og forandringsledelse.
 • Udvise ledelsesmæssig handlekraft og omsætte strategiske mål til konkrete og realistiske kulturtilpassede udviklingsprocesser, der bidrager til sammenhængskraften i organisationen

En del af en akademiuddannelse

’Det strategiske lederskab' er en del af akademiuddannelsen i ledelse. Du har mulighed for at afslutte forløbet med en skriftlig projektrapport og en mundtlig eksamen, der har afsæt i projektrapporten. 'Det strategiske lederskab' giver 10 ECTS-point.

Du kan efterfølgende bruge faget som en del af en hel akademiuddannelse.

Ingen kursusdato fastlagt