Coaching og konflikthåndtering inklusiv Garuda FokusProfil

Ønsker du et job, hvor der er fokus på virksomhedens kompetenceudvikling og læring? Så tilmeld dig dette 6 ugers jobrettede kursus for ledige.

På dette jobrettede kursus er der fokus på at øge dine kompetencer inden for coaching- og samtaleteknikker. Med kurset i coaching og konflikthåndtering får du en anerkendt, kompetencegivende efteruddannelse og eksamen på akademiniveau.

Kurset inkluderer også en Garuda FokusProfil.

Styrk dine kompetencer inden for coaching

Med 'coaching og konflikthåndtering' udvikler du dine samtale-og kommunikationskompetencer med særligt fokus på at kunne coache i en organisatorisk kontekst.

Du bliver præsenteret for coachingteknikker og samtalemodeller, så du kan anvende coaching som begreb og metode med henblik på at skabe læring og udvikling.

Indhold

 • Coaching som metode
 • Coaching i praksis i organisatorisk kontekst
 • Kommunikationsteori og –forståelse
 • Etik og moral i coaching
 • Kompetenceudvikling og læring hos fokuspersonen og hos coachen
 • Forskellige teoretiske og metodiske tilgange til coaching

Der er tale om et værktøjsorienteret fag, der sigter mod at styrke den enkeltes kompetencer i coaching. Den konkrete anvendelighed vil løbende blive afprøvet og trænet i den enkeltes studiegruppe, hvor værktøjer og metoder trænes.

Udbytte

 • Målet med faget er, at du:
 • kan anvende coaching i forskellige relationer og sammenhænge: medarbejder-kollega, individ-team
 • kan bibringe fokuspersonen kompetencer, der gør denne i stand til at finde egne løsninger på udfordringer
 • kan stille spørgsmål, der sætter fokuspersonen i en selvobserverende og selvreflekterende position
 • har et klart indblik i, at organisatorisk coaching har fokus rettet på opgaveløsning og på de relationer, som den enkelte indgår i
 • har forståelse for de vigtigste anvendte teorier og metoder inden for coaching
 • kan bruge sproget som et bevidst værktøj

Garuda FokusProfil

Som en del af kurset får du tegnet en Garuda FokusProfil. Her skal du svare på en række udsagn om din adfærd, din psyke og dit temperament.

Dine svar tegner en kompetenceprofil, som danner baggrund for en dialog om dine stærke og svage sider, set i forhold til din nuværende arbejdssituation og dine fremtidige karrieremålsætninger.

En del af en akademiuddannelse

’Coaching og konflikthåndtering' er en del af akademiuddannelsen i ledelse. Du har mulighed for at afslutte forløbet med en mundtlig prøve med udgangspunkt i et praktisk produkt og skriftligt eksamensoplæg. Det praktiske produkt og det skriftlige oplæg indgår med en helhedsvurdering som en del af bedømmelsen.

'Coaching og konflikthåndtering' giver 10 ECTS-point, og du kan efterfølgende bruge kurset som en del af en hel akademiuddannelse.

Coaching og konflikthåndtering inklusiv Garuda FokusProfil

Startdato: 21-11-2023

Pris: 25.850 kr.

Tidspunkt: Dag

Download mødeplan (pdf)

21. november 2023 - 9. januar 2024