Bæredygtig forretningsforståelse

Vil du lære mere om om bæredygtig udvikling og FN's verdensmål? Så tilmeld dig dette 6 ugers jobrettede kursus for ledige.

På det her 6 ugers jobrettede kursus lærer du, hvordan virksomheder kan arbejde med bæredygtig udvikling og FN's 17 verdensmål på en måde, så det er afstemt med virksomhedens forretningsmodel, værditilbuddet til kunden og virksomhedens daglige drift.

Du lærer at udpege, hvor og hvordan du kan udvælge helt konkrete tiltag inden for bæredygtighed, som passer ind i virksomhedens hverdag - og som understøtter forretningens udvikling.

Du får altså ny viden både om bæredygtighed og om forretningsforståelse, så du kan koble de to ting i virksomheden.

Det gælder uanset hvilken branche du ønsker at beskæftige dig inden for. I timerne får du nemlig værdifuld indsigt i forskellige branchers arbejde med bæredygtighed ved at diskutere med andre studerende.

Indhold

  • De vigtigste elementer i bæredygtighed - og hvilken relation de har til samfundets og virksomheders udvikling
  • De 17 verdensmål
  • Bæredygtige forretningsmodeller og værdikæder
  • Værktøjer til implementering af indsatser i relation til bæredygtighed

Udbytte

Når du er færdig med 'bæredygtig forretningsforståelse' kan du:

  • Bruge de vigtigste metoder og redskaber inden for bæredygtig forretningsudvikling og forretningsforståelse
  • Kortlægge og implementere mål og handlinger inden for virksomhedens forretningsområde i relation til bæredygtighed og de 17 verdensmål
  • Formidle de indsatser og mål, I har valgt, til relevante målgrupper, fx kolleger, samarbejdspartnere og kunder
  • Deltage i et tværfagligt samarbejde for at lave en forretningsmæssig strategi for bæredygtighed, og gennemføre de opgaver, der følger af denne strategi.

En del af en akademiuddannelse

'Bæredygtig forretningsforståelse' er en del af akademiuddannelsen i International transport og logistik. Du har mulighed for, at afslutte kurset med en erhvervscase og derefter gå til en mundtlig eksamen, med intern censur. Kurset giver 5 ECTS point.

Bæredygtig forretningsforståelse

Startdato: 31-10-2023

Pris: 10.675 kr.

Tidspunkt: ONLINE undervisning

Download mødeplan (pdf)

31. oktober - 20. november 2023