Prøvetagning

Et kursus fra laborant-uddannelsen og miljøteknolog-uddannelsen

Med kurset 'prøvetagning’ får du viden om og praktisk erfaring med metoder og procedurer inden for prøvetagning.

På kurset vil der være fokus på prøvetagningsteknikker og udstyr, neddeling af prøver, prøvematricer (miljøprøver og produktionsprøver), prøvehomogenitet, repræsentativitet, standardisering, usikkerheder samt dokumentation og databehandling af god prøvetagningspraksis.

Det lærer du om

  • hvilke parametre der påvirker repræsentativ prøvetagning
  • matricevariation og homogenitet
  • prøvetagningsudstyr og prøvetagningsstrategier herunder også opbevaring og neddeling af prøver

Det kan du når du er færdig

  • udføre prøvetagning herunder anvende udvalgte prøvetagningsmetoder og udstyr
  • udarbejde en prøvetagningsprocedure samt dokumenter, argumenter og vurder proceduren med inddragelse af relevant statistik, kvalitetssikring, usikkerhedsbetragtninger
  • planlægge, udføre og dokumentere forløbet af prøvetagninger

Om undervisningen

Undervisningen foregår på dansk og er en blanding af teori, laboratoriearbejde, projekt, oplæg og selvstudie.

Du følger undervisningen sammen med studerende på fuldtidsuddannelserne laborant og miljøteknolog.

Hvornår foregår undervisningen?

Undervisningen foregår i dagtimerne og består af i alt 44 fremmøde-lektioner.

Derudover skal du afsætte tid til opgaveløsning og gruppearbejde. Undervisningstidspunkter og -omfang varierer fra uge til uge.

Kurset begynder typisk mandag i den første uge og slutter fredag i den sidste uge i den angivne periode.

Tag et kursus inden for laboratorieteknologi

'Prøvetagning' er et studieretningsfag på fuldtidsuddannelserne laborant og miljøteknolog.

Eksamen og ECTS-point

Kurset afsluttes med en eksamen og bedømmes efter 7-trinsskalaen med intern bedømmelse. Kurset giver 5 ECTS-point og er kompetencegivende.

Forudsætning for at gå til eksamen er 80% tilstedeværelse samt opfyldelse af deltagelsespligt.

Ingen kursusdato fastlagt