Hygiejnisk design

Et kkursus fra professionsbacheloruddannelsen i fødevareteknologi og applikation

Dette kursus beskæftiger sig teoretisk og praktisk med helhedsforståelsen for valg af konstruktionsmaterialer og hygiejnisk indretning af udstyr og procesanlæg til industriel produktion, herunder løsningen af hygiejniske problemstillinger i forbindelse med produktion og rengøring samt indkøb af udstyr og procesanlæg.

Kurset giver dig også en indføring i sammenhængen mellem udstyrsdesign og dets indflydelse på korrosion og risiko for mikrobiologiske problemer.

Om undervisningen

Undervisningen er en blanding af fremmøde-lektioner samt selvstudium, forberedelse, opgaver og oplæg.

Du følger undervisningen sammen med studerende på fuldtidsuddannelsen professionsbachelor i fødevareteknologi og applikation på Hasselager Allé 8, 8260 Viby J.

Hvornår foregår undervisningen?

Undervisningen foregår i dagtimerne med i alt 32 fremmøde-lektioner fordelt over typisk 10-20 uger. Derudover skal du afsætte tid til opgaveløsning og gruppearbejde. Undervisningstidspunkter og -omfang varierer fra uge til uge.

Kurset begynder typisk mandag i den første uge og slutter fredag i den sidste uge i den angivne periode.

Tag et kursus inden for fødevareteknologi og applikation

'Hygiejnisk design' er et studieretningsfag på professionsbacheloruddannelsen i fødevareteknologi og applikation. Vi udbyder årligt 8 sådanne kurser fra uddannelsen på enten 5 eller 10 ECTS-point.

Eksamen og ECTS-point

Kurset afsluttes med en eksamen. Faget svarer til 5 ECTS-point og er kompetencegivende.

Ulla Andrup Jensen

Du er velkommen til at kontakte:

Ulla Andrup Jensen

lektor

Mail: uaj@eaaa.dk

Telefon: 7228 6463

Hygiejnisk design

Startdato: 21-08-2023

Opstartsgaranti

Pris: 3.000 kr.

Tidspunkt: Dag

11 uger