Globalråvareforsyning og bæredygtighed

Et kursus fra professionsbacheloruddannelsen i fødevareteknologi og applikation

Dette kursus beskæftiger sig teoretisk og praktisk med den globale produktion af råvarer og disses egenskaber.

Generel viden om primære produktionsforhold og arealudnyttelse relateres til indflydelse på næringsværdi og bæredygtighed samt holdbarhed.

Der inkorporeres udvalgte megatrends i værdikæden, hvor faktorer som spild, fødevareproduktion og økosystem management inddrages.

Endvidere fokuseres der på teknologiudviklingen i relation til bæredygtig råvareproduktion.

Om undervisningen

Undervisningen er en blanding af fremmøde-lektioner samt selvstudium, forberedelse, opgaver og oplæg.

Du følger undervisningen sammen med studerende på dagholdene på fuldtidsuddannelsen professionsbachelor i fødevareteknologi og applikation på Hasselager Allé 8, 8260 Viby J.

Undervisningen foregår i dagtimerne med i alt 64 fremmøde-lektioner fordelt over typisk 10-20 uger. Derudover skal du afsætte tid til opgaveløsning og gruppearbejde. Undervisningstidspunkter og -omfang varierer fra uge til uge.

Kurset begynder typisk mandag i den første uge og slutter fredag i den sidste uge i den angivne periode.

Eksamen og ECTS-point

Kurset afsluttes med en eksamen. Kurset svarer til 10 ECTS-point og er kompetencegivende. 10 ECTS svarer typisk til en arbejdsbelastning på 270 arbejdstimer.

Tag et kursus inden for fødevareteknologi og applikation

'Globalråvareforsyning og bæredygtighed' er et studieretningsfag på professionsbacheloruddannelsen i fødevareteknologi og applikation. Vi udbyder årligt 8 sådanne kurser fra uddannelsen på enten 5 eller 10 ECTS-point.

Ulla Andrup Jensen

Du er velkommen til at kontakte:

Ulla Andrup Jensen

lektor

Mail: uaj@eaaa.dk

Telefon: 7228 6463

Globalråvareforsyning og bæredygtighed

Startdato: 29-03-2021

Opstartsgaranti

Pris: 5.000 kr.

Tidspunkt: Dag

13 uger