Fysisk kemi

Et kursus fra professionsbacheloruddannelsen i fødevareteknologi og applikation

Kurset indeholder udvalgte grundlæggende discipliner inden for fysisk kemi, herunder reaktionskinetik, masse- og energiberegninger, termodynamik, redoxreaktioner og korrosion. Desuden indgår viskositet, reaktionshastighed og -orden og tørringsberegninger.

Der fokuseres på sammenhængen mellem de teoretiske beregninger og praktiske situationer, hvor fysisk kemi kommer i anvendelse

Om undervisningen

Undervisningen er en blanding af fremmøde-lektioner samt selvstudium, forberedelse, opgaver og oplæg.

Du følger undervisningen sammen med studerende på dagholdene på fuldtidsuddannelsen professionsbachelor i fødevareteknologi og applikation på Hasselager Allé 8, 8260 Viby J.

Undervisningen foregår i dagtimerne med i alt 44 fremmøde-lektioner fordelt over typisk 10-20 uger. Derudover skal du afsætte tid til opgaveløsning og gruppearbejde. Undervisningstidspunkter og -omfang varierer fra uge til uge.

Kurset begynder typisk mandag i den første uge og slutter fredag i den sidste uge i den angivne periode.

Eksamen og ECTS-point

Kurset afsluttes med en eksamen. Faget svarer til 5 ECTS-point og er kompetencegivende. 5 ECTS svarer typisk til en arbejdsbelastning på 135 arbejdstimer.

Tag et kursus inden for fødevareteknologi og applikation

'Fysisk kemi' er et studieretningsfag på professionsbacheloruddannelsen i fødevareteknologi og applikation. Vi udbyder årligt 8 sådanne kurser fra uddannelsen på enten 5 eller 10 ECTS-point.

Ulla Andrup Jensen

Du er velkommen til at kontakte:

Ulla Andrup Jensen

lektor

Mail: uaj@eaaa.dk

Telefon: 7228 6463

Fysisk kemi

Startdato: 08-02-2021

Opstartsgaranti

Pris: 3.000 kr.

Tidspunkt: Dag

13 uger