Funktionelle ingredienser

Et kursus fra professionsbacheloruddannelsen i fødevareteknologi og applikation

Med kurset 'funktionelle ingredienser' lærer du om funktionelle fødevareingredienser, herunder teksturgivere, emulgatorer og stabilisatorer samt smags- og aromastoffer, farvestoffer og konserveringsmidler.

Kurset fokuserer også på lovgivning og ingrediensernes egnethed, effekt i forskellige fødevarer og interaktion med fødevarens øvrige ingredienser.

Om undervisningen

Undervisningen er en blanding af fremmøde-lektioner samt selvstudium, forberedelse, opgaver og oplæg.

Du følger undervisningen sammen med studerende på dagholdene på fuldtidsuddannelsen professionsbachelor i fødevareteknologi og applikation på Hasselager Allé 8, 8260 Viby J.

Hvornår foregår undervisningen?

Undervisningen foregår i dagtimerne med i alt 32 fremmøde-lektioner fordelt over typisk 10 -20 uger. Derudover skal du afsætte tid til opgaveløsning og gruppearbejde. Undervisningstidspunkter og -omfang varierer fra uge til uge.

Kurset begynder typisk mandag i den første uge og slutter fredag i den sidste uge i den angivne periode.

Tag et kursus inden for fødevareteknologi og applikation

'Funktionelle ingredienser' er et studieretningsfag på professionsbacheloruddannelsen i fødevareteknologi og applikation. Vi udbyder årligt 8 sådanne kurser fra uddannelsen på enten 5 eller 10 ECTS-point.

Eksamen og ECTS-point

Kurset afsluttes med en eksamen. Kurset svarer til 5 ECTS-point og er kompetencegivende.

Funktionelle ingredienser

Startdato: 21-08-2023

Opstartsgaranti

Pris: 3.000 kr.

Tidspunkt: Dag