Fødevaremikrobiologi (fødevareteknologi og applikation)

Et kursus fra professionsbacheloruddannelsen i fødevareteknologi og applikation

Med kurset 'fødevaremikrobiologi' lærer du om grundlæggende mikrobiologi med vægten på fødevarerelevante mikroorganismer. Her er der fokus på fødevarebårne sygdomme, årsagerne til de fremkommer, samt hvilken betydning de har i fødevareproducerende virksomheder, detailleddet samt for forbrugerne.

Derudover lærer du om betydningen af indikatororganismer i faste og flydende fødevarer samt produktionsmiljøer som et væsentligt element relateret til fødevarehygiejne. EU-fødevarelovgivning for de forskellige fødevaregrupper samt grænseværdier indgår ligeledes på kurset.

Om undervisningen

Undervisningen er en blanding af fremmøde-lektioner samt selvstudium, forberedelse, opgaver og oplæg.

Du følger undervisningen sammen med studerende på dagholdene på fuldtidsuddannelsen professionsbachelor i fødevareteknologi og applikation på Hasselager Allé 8, 8260 Viby J.

Hvornår foregår undervisningen?

Undervisningen foregår i dagtimerne med i alt 32 fremmøde-lektioner fordelt over typisk 10 -20 uger. Derudover skal du afsætte tid til opgaveløsning og gruppearbejde. Undervisningstidspunkter og -omfang varierer fra uge til uge.

Kurset begynder typisk mandag i den første uge og slutter fredag i den sidste uge i den angivne periode.

Tag enkeltfag inden for fødevareteknologi og applikation

'Fødevaremikrobiologi' er et studieretningsfag på professionsbacheloruddannelsen i fødevareteknologi og applikation. Vi udbyder årligt 8 sådanne kurser fra uddannelsen på enten 5 eller 10 ECTS-point.

Eksamen og ECTS-point

Kurset afsluttes med en eksamen. Kurset svarer til 5 ECTS-point og er kompetencegivende.

Fødevaremikrobiologi (fødevareteknologi og applikation)

Startdato: 29-08-2022

Opstartsgaranti

Pris: 3.000 kr.

Tidspunkt: Dag