Analytisk fødevarekemi og biokemi

Et kursus fra professionsbacheloruddannelsen i fødevareteknologi og applikation

Med dette kursus i 'fødevarekemi' lærer du om den strukturelle opbygning af fødevarer, herunder typiske kemiske reaktioner og reaktionsprodukter ved opbevaring og processering af udvalgte råvarer.

Derudover fokuserer kurset på fødevarers ernæringsværdi samt makro- og mikronæringsstoffers fysiologiske betydning og omsætning. Kurset indeholder også udvalgte fødevareanalyser til bestemmelse af fx protein, fedt, tørstof, salt og vandaktivitet

Om undervisningen

Undervisningen er en blanding af fremmøde-lektioner samt selvstudium, forberedelse, opgaver og oplæg.

Du følger undervisningen sammen med studerende på dagholdene på fuldtidsuddannelsen professionsbachelor i fødevareteknologi og applikation på Hasselager Allé 8, 8260 Viby J.

Hvornår foregår undervisningen?

Undervisningen foregår i dagtimerne med i alt 64 fremmøde-lektioner fordelt over typisk 10 -20 uger. Derudover skal du afsætte tid til opgaveløsning og gruppearbejde. Undervisningstidspunkter og -omfang varierer fra uge til uge.

Kurset begynder typisk mandag i den første uge og slutter fredag i den sidste uge i den angivne periode.

Tag et kursus inden for fødevareteknologi og applikation

'Fødevarekemi' er et studieretningsfag på professionsbacheloruddannelsen i fødevareteknologi og applikation. Vi udbyder årligt 8 sådanne kurser fra uddannelsen på enten 5 eller 10 ECTS-point.

Eksamen og ECTS-point

Faget afsluttes med en eksamen. Faget svarer til 10 ECTS-point og er kompetencegivende.

Ulla Andrup Jensen

Du er velkommen til at kontakte:

Ulla Andrup Jensen

lektor

Mail: uaj@eaaa.dk

Telefon: 7228 6463

Analytisk fødevarekemi og biokemi

Startdato: 28-08-2023

Opstartsgaranti

Pris: 3.000 kr.

Tidspunkt: Dag

13 uger