Emballering og kontaktmaterialer

Et kursus fra professionsbacheloruddannelsen i fødevareteknologi og applikation

Dette kursus beskæftiger sig teoretisk og praktisk med betydningen af valg af emballager og kontaktmaterialer i forbindelse med produktion og emballering af fødevarer.

Emballeringens beskyttende egenskaber samt risici for uønskede fysiske og kemiske effekter herfra inddrager vi også.

Derudover lærer du om de mange kontaktmaterialer, fødevarer både tilsigtet og utilsigtet kommer i direkte og indirekte kontakt med under produktionen.

Om undervisningen

Undervisningen er en blanding af fremmøde-lektioner samt selvstudium, forberedelse, opgaver og oplæg.

Du følger undervisningen sammen med studerende på fuldtidsuddannelsen professionsbachelor i fødevareteknologi og applikation.

Hvornår foregår undervisningen?

Undervisningen foregår i dagtimerne med i alt 32 fremmøde-lektioner fordelt over typisk 10-20 uger. Derudover skal du afsætte tid til opgaveløsning og gruppearbejde. Undervisningstidspunkter og -omfang varierer fra uge til uge.

Kurset begynder typisk mandag i den første uge og slutter fredag i den sidste uge i den angivne periode.

Tag et kursus inden for fødevareteknologi og applikation

'Emballering og kontaktmaterialer' er et studieretningsfag på professionsbacheloruddannelsen i fødevareteknologi og applikation. Vi udbyder årligt 8 sådanne kurser fra uddannelsen på enten 5 eller 10 ECTS-point.

Eksamen og ECTS-point

Kurset afsluttes med en eksamen. Kurset svarer til 5 ECTS-point og er kompetencegivende. 5 ECTS svarer typisk til en arbejdsbelastning på 135 arbejdstimer.

Ulla Andrup Jensen

Du er velkommen til at kontakte:

Ulla Andrup Jensen

lektor

Mail: uaj@eaaa.dk

Telefon: 7228 6463

Emballering og kontaktmaterialer

Startdato: 21-08-2023

Opstartsgaranti

Pris: 3.000 kr.

Tidspunkt: Dag

8 uger