Bioteknologi

Et kursus fra professionsbacheloruddannelsen i fødevareteknologi og applikation

Med kurset 'bioteknologi' lærer du om hurdle-teknologi til hæmning af patogener samt mikroorganismers stress respons. Du lærer også om risikovurdering og kildesporing af patogener.

På kurset indgår også anvendelse af enzymatiske processer, prebiotika og probiotika ved fødevarefremstilling.

Om undervisningen

Undervisningen er en blanding af fremmøde-lektioner samt selvstudium, forberedelse, opgaver og oplæg.

Du følger undervisningen sammen med studerende på dagholdene på fuldtidsuddannelsen professionsbachelor i fødevareteknologi og applikation på Hasselager Allé 8, 8260 Viby J.

Hvornår foregår undervisningen?

Undervisningen foregår i dagtimerne med i alt 32 fremmøde-lektioner fordelt over typisk 10 -20 uger. Derudover skal du afsætte tid til opgaveløsning og gruppearbejde. Undervisningstidspunkter og -omfang varierer fra uge til uge.

Kurset begynder typisk mandag i den første uge og slutter fredag i den sidste uge i den angivne periode.

Tag et kursus inden for fødevareteknologi og applikation

'Bioteknologi' er et studieretningsfag på professionsbacheloruddannelsen i fødevareteknologi og applikation. Vi udbyder årligt 8 sådanne kurser fra uddannelsen på enten 5 eller 10 ECTS-point.

Eksamen og ECTS-point

Kurset afsluttes med en eksamen. Kurset svarer til 5 ECTS-point og er kompetencegivende.

Bioteknologi

Startdato: 21-08-2023

Opstartsgaranti

Pris: 3.000 kr.

Tidspunkt: Dag