Afgangsprojekt

Diplomuddannelsen i vurdering og ejendomsinvestering

Projektet skal vise, at du kan kombinere teoretiske, praktiske og udviklingsorienterede elementer og dermed løse en relevant problemstilling i praksis inden for uddannelsens område.

Udbytte

Afgangsprojektet tager udgangspunkt i en praksisnær problemstilling og giver dig:

  • Udviklingsbaseret viden om principper og processer inden for vurdering af kommercielle ejendomme og igangværende virksomheder på det merkantile område, så du kan analysere og reflektere over forholdet mellem praksis og teori
  • Færdigheder, så du kan anvende, analysere og reflektere over teori og metoder i relation til vurdering af kommercielle ejendomme og igangværende virksomheder samt færdigheder i at beskrive, formulere og formidle vurderingsproblemstillinger og løsninger
  • Kompetencer, så du kan styre et afgangsprojekt og formulere velargumenterede svar på konkrete problemstillinger samt kvalitativt at vurdere forskellige løsnings-alternativer på abstrakte og konkrete problemstillinger i relation til vurdering og ejendomsinvestering

Intromøde på startdatoen

På startdatoen for afgangsprojektet holder vi et intromøde, hvor det er vigtigt, at du deltager. 

Eksamen og ECTS

Afgangsprojektet udarbejdes individuelt og giver 15 ECTS-point og afsluttes med en mundtlig eksamen med afsæt i afgangsprojektet.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Start i februar eller september hvert år

Vi har altid opstart på afgangsprojektet to gang årligt med start i februar og september. Vi åbner for tilmelding ca. 4 måneder før opstart. 

Ingen kursusdato fastlagt