Jeg Er Blevet Klogere På Kunderne

"Jeg er blevet klogere på kunderne"

Maria Fjord Christensen har fået større gennemslagskraft og selvtillid under diplomuddannelsen i salg og markedsføring. Samtidig har hun fået strategisk vigtig viden om kunderne og arbejdspladsen – og værktøjer til at effektivisere salgsprocessen

Det var ønsket om at udvide værktøjskassen og sikre kvalitet og udvikling i sit job, der fik Maria Fjord Christensen til at starte på diplomuddannelsen i salg og markedsføring.

Maria arbejder som produktansvarlig i vækstvirksomheden MC emballage A/S i Hinnerup. Maria arbejder i afdelingen for salg og indkøb, hvor hun er produktansvarlig for plastpaller og bølgeplast.

Udover at besvare opkald fra kunder og tage imod ordrer, forespørgsler samt forhandle med leverandører, fungerer Maria også som back up for nogle af firmaets ti sælgere i marken.

Eksempler fra virkelighedens verden

På diplomuddannelsen i salg og markedsføring er der ikke bare tale om traditionel tavleundervisning, fortæller den 24-årige østjyde. ”Skolen gør meget ud af, at vi alle skal byde ind med relevante og autentiske problemstillinger fra den virkelige verden. Det er ikke bare en forelæsning. Vi er i høj grad selv med til at skabe undervisningen. I forhold til cases inddrager vi altid problemstillinger fra vores egen dagligdag og bruger ikke bare fiktive, selvopfundne eksempler. Det gør, at man forstår teorien bedre,” fortæller Maria. Hun mener, det er ideelt at kombinere arbejde og uddannelse.

”Det er en super kombination, fordi man med det samme kan anvende de lærte teorier i sit daglige arbejde.”

Nærvær og mangfoldighed

Holdet på diplomuddannelsen er lille, hvilket skaber intimitet og tryghed i undervisningslokalet.

”Vi er meget ’på’ alle sammen og tager aktivt del i under-visningen i form af gruppearbejde og diskussioner. Det giver en livlig debat og en familiær stemning.”

Holdet tæller en broget skare af fagfolk med vidt forskellige stillingsbetegnelser, fortæller hun.

”Det er spændende, fordi det giver et indblik i, hvordan dagligdagen opleves på forskellige arbejdspladser. Jeg synes, vi supplerer og inspirerer hinanden rigtig godt.”

Klogere på kunderne

Når Maria skriver opgaver, eksempelvis analyser af konkurrenter, kunder eller købsadfærd, bliver de rent faktisk brugt i praksis, ikke bare gemt væk i en støvet ringmappe. For nylig skrev hun en kundeanalyse af MC emballages nye webshop.

”Det er motiverende, når min eksamensopgave kan bruges på min arbejdsplads,” siger Maria, der fik ti for sin opgave.

Allerede efter to diplomfag oplever Maria, at uddannelsen har givet stort udbytte.

”Både fremadrettet og i forhold til aktuelle problemstillinger på mit arbejde er uddannelsen yderst relevant, fordi jeg får udbygget min værktøjskasse og styrket mit faglige fundament. Det giver mig en større gennemslagskraft og selvtillid,” slutter Maria.