Evaluering i ledelse – data- og vidensinformeret udvikling

Niveau og ECTS

Diplomniveau, 5 ECTS

Næste start

1. oktober 2024

Pris fra

10.820 kr.

For virksomheder

Kontakt os og få faget skræddersyet til netop din virksomhed.

Tilmeld dig nu
Ledelse 483

Vil du have et bedre greb om hvordan viden og data kan anvendes i din ledelse til systematisk udvikling og kvalificering af beslutningsprocesser? Bliv skarp på data og viden, din virksomhed ligger inde med, eller mangler at indsamle.

Opnå viden til at udvikle dine projekter, din praksis og dit lederskab.

Datakilder kan fortælle dig, hvad der fungerer godt, hvad der kunne være bedre og hvilke indsatsområder, du skal fokusere på til at optimere og forbedre processer, og indfri strategien eller projektet.

Du opnår både et teoretisk fundament og værktøjer til at udvælge og arbejde med data og viden i hverdagen, som en integreret del af din ledelsespraksis. Samtidig får du kompetencer til at gennemføre evalueringer af projekter, indsatser og strategier.

Det lærer du om på kurset

  • arbejde med data- og viden i din praksis
  • træffe kvalificerede beslutninger ud fra data og viden
  • indsamling af nødvendige data til at underbygge antagelser og forandringsteorier, og evaluere projekter, indsatser og strategier
  • udvikle evaluerings- og undersøgelsesdesign med fokus på at identificere hvilke data der skal bruges, hvor meget data der skal bruges samt hvordan de skal indsamles
  • metoder til dataindsamling både kvalitative og kvantitative data
  • omsætte viden og data til handling, så der sker en reel udvikling i praksis

Udviklet i samarbejde med eksperter i viden målrettet organisatorisk udvikling

Forløbet er udviklet i samarbejde med konsulenthuset Ineva. Deres faglige fokus handler om viden – om at etablere viden, der kan anvendes til organisatorisk udvikling.

Ineva er optaget af at skabe evalueringer og forløb, der understøtter udvikling og forandring af praksis og opnåelse af de ønskede effekter.

De har altid fokus på, at de indsigter og den viden der skabes, får reel betydning i praksis.

Du møder chefkonsulenterne Amalie Agerbæk og Malene Dinesen - læs mere om dem herunder.

Amalie Agerbæk

Amalie er chefkonsulent I Ineva og har gennem 10 år gennemført en lang række store og små evalueringsforløb, analyseopgaver og kompetenceudviklingsforløb.

Amalies spidskompetence er kvalitativ dataindsamling og formår at skabe refleksion og nuancer i informanternes historie.

Læs mere om Amalie

Malene Dinesen

Malene har mere end 15 års erfaring inden for evalueringsfeltet. Malenes spidskompetence ligger inden for design, gennemførsel, formidling og anvendelse af evalueringer på både program- og projektniveau.

Hun har arbejdet med både statslige, regionale, kommunale, fonde, NGO’er og private aktører. Malene har derudover skrevet fire bøger og udgivet en række artikler.

Læs mere om Malene

Skab organisatorisk udvikling baseret på data og viden

Forløbet er for dig, der fx er leder, konsulent, projekt-, proces, eller personaleleder - og har som en del af dit arbejde at skulle træffe beslutninger eller give anbefalinger til andre om beslutninger.

For dig, der ønsker at styrke dine kompetencer til både at designe og gennemføre dataindsamling. Det skaber det bedste afsæt for dig selv og resten af organisationen til at kunne træffe velfunderede beslutninger baseret på viden og data.

Det kan du, når du er færdig

  • designe, gennemføre og anvende evalueringer og undersøgelser, som en integreret del af ledelsespraksis, samt i små og store projekter
  • arbejde systematisk med kvalitetsudvikling af organisationens strategiske områder gennem en datadrevet ledelsespraksis

Statsgodkendt og kompetencegivende uddannelse

✔ Du deltager på et akkrediteret uddannelsesforløb på Danmarks 2. største Erhvervsakademi.

✔ Du afslutter kurset med en eksamen, og modtager et uddannelsesbevis og 5 ECTS-point.

✔ Kurset kan efterfølgende indgå som en del af en hel kompetencegivende efteruddannelse på HD-niveau.

Gå til tilmelding

Sådan foregår undervisningen

Vi arbejder i en afveksling mellem teori og metode fra underviserne, fælles drøftelser og afprøvninger af teorien på holdet. I undervisningen inddrager vi også cases og erfaringer fra din egen praksis fra din hverdag.

Derudover vil der være en mindre opgave til afprøvning mellem hver undervisningsgang. Eksamen vil ligeledes tage afsæt i dine egne udfordringer med afsæt i en konkret problemstilling eller case fra dit arbejde.

Få skræddersyet efteruddannelse til din virksomhed

Hos Erhvervsakademi Aarhus kan vi skræddersy alle uddannelsesforløb og kurser, så de passer til netop dig og din virksomhed, organisation eller branche.

Bliv klogere her

Enkeltstående kursus, eller hel uddannelse

Du kan tage 'evaluering i ledelse – data- og vidensinformeret udvikling' som et enkeltstående kursus.

Eller du kan bruge det som en del af en hel diplomuddannelse i ledelse.

Kurset kan også indgå som fag på andre diplomuddannelser.

Kurset er baseret på faget 'ledelse med data' fra studieordningen for diplomuddannelsen i ledelse.

Eksamen og ECTS

Du afslutter forløbet med en kort skriftlig opgave og en mundtlig eksamen, der har afsæt i din opgave. Du får en karakter efter 7-trinsskalaen.

’Evaluering i ledelse – data- og vidensinformeret udvikling’ giver 5 ECTS-point.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Diplomniveau

Evaluering i ledelse – data- og vidensinformeret udvikling

Startdato: 1. oktober 2024

Tidspunkt: 4 undervisningsdage kl. 8.30-16.00

Pris: 10.820 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Undervisningsdage: 1. oktober 2024, 23. oktober 2024, 12. november 2024, 4. december 2024

Eksamen: 13. december 2024

Gå til kurven