Kreativitet i digitale koncepter

Et valgfag på diplomuddannelsen i digital konceptudvikling

Digitale koncepter handler ikke kun om at finde den rette teknologi. Succesen er lige så afhængig af, om konceptet bygger på den rigtige kreative løsning.

På dette valgfag lærer du at facilitere den kreative udviklingsproces bag de digitale koncepter, der er helt afgørende for, om det skaber værdi for kunden - fx ved at udvikle en adfærdsændrende løsning.

Vi tager udgangspunkt i antropologisk metode, så du får den nyeste viden om kreativitet og metoder til kreativ udvikling i teams.

Indhold

 • Værdiskabelse for kunderne gennem kreativ udvikling af adfærdsændrende løsninger på
  tværs af siloer/afdelinger med udgangspunkt i antropologisk metode - og på tværs af teknologier og
  medieplatforme
 • Antropologisk metode i forhold til kreativ udvikling, også i teams
 • Integration af tværgående kreative løsninger
 • Videreudvikling af din egen praksis omkring kreativitet og innovation

Udbytte

Når du er færdig med 'kreativitet i digitale koncepter', kan du:

 • bruge antropologiske metoder
 • udvælge og bruge relevante metoder til at skabe kreativitet og innovation i teams, og vurdere nytteværdien af løsningsforslag
 • facilitere processer med at skabe kreativitet og tværgående løsninger, der overskrider silotænkning 
 • håndtere komplekse og udviklingsorienterede projekter med fokus på kreativitet og indsigt, du især har opnået gennem antropologiske undersøgelser

Eksamen og ECTS

Du afslutter forløbet med en skriftlig opgave med et mundtligt forsvar. ’Kreativitet i digitale koncepter' giver dig 5 ECTS-point.

Hel uddannelse eller enkeltstående forløb

'Kreativitet i digitale koncepter' er et valgfag på diplomuddannelsen i digital konceptudvikling. Du kan også vælge at tage faget som et enkeltstående forløb.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Kreativitet i digitale koncepter

Startdato: 10-05-2021

Pris: 6.600 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: Dag

Download mødeplan (pdf)