Salgsledelse

Tag faget som et enkeltstående kursus - eller som del af en hel akademiuddannelse

Med 'salgsledelse' får du praktiske værktøjer til at lede medarbejderne, så du både sikrer motivationen og skaber muligheder for at øge salget og effektiviteten i butikken.

Der er fokus på salgstræning, og vi arbejder bl.a. med DISC-profiler i forhold til salg og motivation af salgsteamet.  Du får også værktøjer til at skabe struktur og rutiner gennem planlægning og prioritering af sælgernes opgaver. 

Målgruppe

'Salgsledelse' er især målrettet dig, der til dagligt har ansvaret for salget både inden for dagligvarehandlen og specialhandlen.

'Salgsledelse' henvender sig ligeledes til dig, der ønsker at styrke egen lederrolle og ønsker værktøjer til at effektivisere salget og kommunikere, hvorledes de bedste resultater bliver skabt.

Indhold

 • Salgstræning med fokus på adfærd og holdning
 • Train the Trainer
 • Træning i hverdagen
 • Styring af resourser gennem planlægning og prioritering
 • Bemandingsplaner
 • DISC – kommunikation/motivation/salg
 • Resultatorienteret salgskultur/mødeledelse
 • Situationsbestemt ledelse (SL II) – salg
 • Nøgletal og salgsoptimering
 • Benchmarking

Udbytte

'Salgsledelse' er for dig, der ønsker værktøjer til at kunne:

 • lede den enkelte medarbejder effektivt i forhold til salg, engagement og kompetence
 • sikre implementering af nye vaner og rutiner, der skal øge salget og effektiviteten i butikken
 • planlægge og prioritere, således at du får skabt struktur og rutiner, der frigiver endnu mere tid til salget i butikken, herunder at opstille rammer for prioritering af sælgerens arbejdsopgaver
 • beherske DISC med fokus på at optimere salget i egen butik
 • anvende metoder til konstruktiv opfølgning på kampagner/aktiviteter og dagligt salg
 • anvende målrettede mødeledelsesteknikker
 • opretholde niveau på salget i form af forskellige former for træning i hverdagen.

Eksamen og ECTS-point

'Salgsledelse' afsluttes med en mundtlig eksamen, der har afsæt i et kort lederprojekt. Du får karakter efter 7-trinsskalaen.

Du går til eksamen i akademifaget 'Salgsledelse i detailhandlen', som giver 10 ECTS-point

Enkeltstående kursus, eller hel uddannelse

Du kan tage "salgsledelse" som et enkeltstående kursus, eller du kan bruge det som valgfag på en hel akademiuddannelse i proces-, laboratorie- og fødevareteknologi. Kurset kan også indgå som valgfag på andre akademiuddannelser.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Ingen kursusdato fastlagt