Ledelse i praksis

Tag faget som et enkeltstående kursus - eller som del af en hel akademiuddannelse

En dygtig leder er bevidst om sin egen adfærd og ledelsesstil og fortrolig med relevante ledelses- og samarbejdsformer. Derfor er det vigtigt, at du som leder kender dine egne styrker og svagheder samtidig med, at du har et skarpt blik for dine medarbejderes kompetencer og udviklingspotentialer.

Med 'ledelse i praksis' kvalificerer du dig til at varetage ledelsesmæssige funktioner i praksis samtidig med, at du udvikler din personlige lederadfærd.

Indhold

  • Hvad vil det sige at være leder?
  • Lederroller og personlighedstyper
  • Ledelsesværktøjer
  • Ledelseskommunikation og konflikthåndtering
  • Lærings- og udviklingsprocesser

Udbytte

Når du er færdig med 'ledelse i praksis' kan du;

  • varetage ledelsesmæssige funktioner i praksis
  • definere udviklingsområder og opstille handlingsplaner for egen udvikling
  • anvende ledelseskommunikation som en central del af din egen ledelsespraksis
  • håndtere konfliktsituationer, samt vurdere hvornår der er behov for at søge hjælp til konfliktløsning
  • håndtere udviklingsorienterede situationer inden for ledelsesområdet på det operationelle og taktiske ledelsesniveau

Sådan arbejder vi

Undervisningen er baseret på erfaringsbaseret læring. Din læring sker i et mix, hvor du får ny viden gennem indlæg, eksperimentering, erfaring og refleksion. Undervisningen tager derfor i høj grad udgangspunkt i, at du selv er aktiv og bidrager med dine egne erfaringer – både på holdet og i gruppen.

Grundlaget for undervisningen tager udgangspunkt i ny viden gennem oplæg koblet med dine erfaringer. Det er derfor vigtigt, at du selv er aktiv og bidrager. Din læring sker ved at foretage analyser og vurdere praksisnære problemstillinger inden for ledelse. Dette sker både individuelt og i etablerede netværksgrupper i undervisningen.

Eksamen og ECTS

'Ledelse i praksis' giver 10 ECTS point. Du afslutter forløbet med en mundtlig eksamen kombineret med en erhvervscase. Du får karakter efter 7-trinsskalaen.

Enkeltstående kursus, eller hel uddannelse

Du kan tage "ledelse i praksis" som et enkeltstående kursus, eller du kan bruge det som en del af en hel akademiuddannelse i ledelse. Kurset kan også indgå som valgfag på andre akademiuddannelser.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Vi opretter hold med start i februar og september, men optager løbende studerende til det kommende hold. Send gerne ansøgningen, når du har besluttet dig, da der kan være ventelister til holdene.

Ledelse i praksis

Startdato: 01-02-2022

Opstartsgaranti

Pris: 5.500 kr.

Tidspunkt: Tirsdag aften 17.30-21.00

Download mødeplan (pdf)

Ledelse i praksis

Startdato: 07-02-2022

Opstartsgaranti

Pris: 8.500 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: 9.00-15.30

Download mødeplan (pdf)

Ledelse i praksis

Startdato: 07-02-2022

Pris: 8.500 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: 9.00-15.30

Download mødeplan (pdf)