Webprogrammering, server-side

Tag faget som et enkeltstående kursus - eller som del af en hel akademiuddannelse

Med ’webprogrammering, server-side’ bliver du introduceret til server-side webudvikling, herunder konstruktion af dynamiske sider med forbindelse til databaser og relevante sikkerhedsaspekter.

Du bliver i stand til at konstruere dynamiske server-side programmer med forbindelse til bagvedliggende systemer, designe simpel kommunikation med client-side programmer og vurdere typiske sikkerhedsaspekter.

Du bliver en kompetent server-side webprogrammør, som kan indgå professionelt i forskellige udviklingsprojekter.

Indhold

  • Konstruktion og programmering af dynamiske server-side webløsninger
  • Indsigt i grundlæggende sikkerhedsaspekter ved server-side programmering
  • Forbindelse af server-side programmer med bagvedliggende systemer
  • Konsekvensvurdering ved teknologivalg

Udbytte

Når du er færdig med 'webprogrammering, server-side' kan du;

  • konstruere og programmere dynamiske server-side web-programmering
  • udvikle server-side webløsninger, der kan foretage simpel kommunikation med client-side scrips
  • foretage en vurdering og et valg af teknologi til server-side web-programmering

Eksamen og ECTS

'Webprogrammering, server-side' giver 5 ECTS point. Faget afsluttes med en mundtlig eksamen. Der er intern censur og du bliver bedømt efter 7-trins skalaen.

Enkeltstående kursus, eller hel uddannelse

Du kan tage 'webprogrammering' som et enkeltsående kursus, eller du kan bruge det som valgfag på en hel akademiuddannelse i informationsteknologi. Kurset kan også indgå som valgfag på andre akademiuddannelser.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Ingen kursusdato fastlagt