Webprogrammering, client-side

Tag 'webprogrammering, client-side' som et enkeltstående kursus - eller som del af en hel akademiuddannelse

Med 'webprogrammering, client-side' bliver du introduceret til client-side webudvikling, som strukturering og layout af indhold samt dynamiske elementer i browseren.

Du bliver kvalificeret til at strukturere og udvikle dynamiske brugergrænseflader via script teknologier, samt simpel kommunikation med server-side scripts. Det kvalificerer dig også til at indgå i drøftelser vedrørende teknologivalg, performance og sikkerhed i forbindelse med client-side webudvikling.

Det lærer du om

  • Strukturering og layout af indhold i browseren
  • Strukturering og udvikling af dynamiske brugergrænseflader via script-teknologier
  • Programmering af dynamiske elementer
  • Simpel kommunikation med server-side scripts
  • Konsekvensvurdering ved teknologivalg

Det kan du, når du er færdig

Når du er færdig med 'webprogrammering, client-side' kan du;

  • strukturere indhold i browseren
  • opsætte indhold i browseren (layout)
  • udvikle client-side programmer der kan foretage simpel kommunikation med ser-ver-side scripts
  • foretage en vurdering og et valg af teknologi til client-side web-programmering
  • udføre enkel client-side web-programmering på egen hånd

Enkeltstående kursus, eller hel uddannelse

Du kan tage 'webprogrammering, client-side' som et enkeltsående kursus.

Eller du kan bruge det som valgfag på en hel akademiuddannelse i informationsteknologi.

Kurset kan også indgå som valgfag på andre akademiuddannelser.

Eksamen og ECTS

Faget afsluttes med en mundtlig eksamen.

Du bliver bedømt efter 7-trins skalaen.

'Webprogrammering, client-side' giver 5 ECTS point. 

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Ingen kursusdato fastlagt