Videregående programmering af Virtual Reality

Bliv kvalificeret til at anvende mønstre, skabeloner og arkitekturer i udvikling af Virtual Reality og Augmented Reality. Med faget får du viden om fundamentale algoritmer og datastrukturer, og du bliver i stand til at anvende programmeringssprog hensigtsmæssigt i forhold til platformen for Virtual Reality/Augmented Reality.

Indhold

 • Objektorienterede designmønstre
 • Datastrukturer, algoritmer og effektivitet
 • Optimering af grafik og scener til interaktion
 • Programmeringsparadigmer
 • Arkitektur, applikationsinterfaces og frameworks

Udbytte

Når du er færdig med 'videregående programmering af Virtual Reality' kan du;

 • forstå, specificere og konstruere algoritmer til Virtual og Augmented Reality
 • opsætte og konfigurere Virtual og Augmented Reality platform, hardware og software
 • genkende kvalitative og kvantitativ egenskaber i klassiske datastrukturer
 • forstå, vælge og anvende hensigtsmæssige datastrukturer til realisering af abstrakte datatyper
 • beskrive flerbruger-applikationer
 • anvende designmønstre, softwarearkitekturer, biblioteker og frameworks i Virtual og Augmented Reality platforme
 • anvende programmeringssprog til realisering af algoritmer, skabeloner, mønstre, abstraktioner, designmodeller og datastrukturer til Virtual og Augmented Reality
 • indgå som en professionel programmør i udviklingsprojekter

Eksamen og ECTS

'Videregående programmering af Virtual Reality' giver 10 ECTS point. Faget afsluttes med en mundtlig eksamen. Der er intern censur og du bliver bedømt efter 7-trins skalaen.

Hel uddannelse, eller enkeltstående forløb

'Videregående programmering af Virtual Reality/Augmented Reality' er et fag på akademiuddannelsen i informationsteknologi, der er en del af fagområdet for service, produktion, it, bygge og anlæg. Det kan også indgå som valgfag på andre akademiuddannelser, eller du kan tage det som et enkeltstående forløb.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Ingen kursusdato fastlagt