HR-uddannelse klædte Henriette på til jobbet som HR-partner

Henriette Rugi Dahl avancerede under akademiuddannelsen i HR til en stilling som HR-partner i Sparekassen Kronjylland.

HR-faget var ukendt land for Henriette Rugi Dahl, da hun som 31-årig skiftede jobfunktion. Efter ni år som bankrådgiver i Sparekassen Kronjylland savnede hun udfordringer, så da banken tilbød et job i personaleafdelingen, slog hun til. HR-faget fangede interesse, og da Henriette efter et halvt år foreslog en formel uddannelse på området, sagde chefen ja.

”Jeg manglede HR-erfaring og havde ingen forudgående kendskab til faget, så derfor var akademiuddannelsen i HR oplagt,” fortæller Henriette.

Avancerede til mere krævende stilling

Undervejs i uddannelsesforløbet betød en omorganisering, at Henriette fik en mere krævende stilling som HR-partner med opgaver inden for rekruttering, uddannelse, udviklingssamtaler, personalejuridiske forhold og sparring med ledere og medarbejdere i hele Østjylland. En stilling, der er langt mere udadvendt og aktiv.

”Ved at uddanne mig har jeg vist, at jeg gerne vil det her og vil udvikle mig inden for faget. Det tror jeg helt klart har spillet en rolle i forhold til, at jeg fik jobbet som HR-partner,” siger den nu 38-årige akademidimittend, der er glad for det, hun har lært.

”Uddannelsesforløbet har givet mig troen på, at jeg kan udfylde rollen. Jeg har fået mange redskaber som fx spørgeteknikker. Min selvtillid i jobbet ville nok ikke have været så stor, som den er i dag, hvis ikke jeg havde taget denne uddannelse.”

Dedikerede medstuderende og dygtige undervisere er noget af det, Henriette roser uddannelsen for.

”Jeg oplevede et enormt engagement både hos mine medstuderende og undervisere. Uddannelsen er virkelig godt skruet sammen med mange praktiske øvelser og eksempler baseret på virkeligheden.”

Pauser undervejs

Det første år læste Henriette valgfagene ’HR’s servicering af linjeledelsen’ og ’Personalejura’. Uddannelsen tager tre år på deltid, men mange vælger at dele den op i bidder og tage enkelte fag. Det valgte Henriette også. Efter en barsel og pause på to år genoptog hun studiet med de sidste fire obligatoriske fag. Med fuldtidsjob, ny jobfunktion, studie og familieliv har der været nok at se til.

”Det har været hårdt, men ikke uoverkommeligt. Projekter, opgaver og læsning foregik i fritiden, men min arbejdsplads gav mig fri til undervisning og eksamen.”

I afgangsprojektet skrev Henriette om, hvordan man styrker samarbejdet og trivslen i en af sparekassens afdelinger bl.a. ved at lære af sine succeser og ved hjælp af positiv psykologi.

---

Henriette Rugi Dahl. Uddannet finanselev i 1999 fra Sparekassen Kronjylland, hvorefter hun blev ansat som privatkunderådgiver. Undervejs tog Henriette Den Finansielle Videreuddannelse. Skiftede i 2008 til en ny jobfunktion som HR-medarbejder. Dimittend fra Erhvervsakademi Aarhus med akademiuddannelsen i HR. Arbejder som HR-partner i Sparekassen Kronjylland.