Omsætning af fast ejendom

Et obligatorisk fag på akademiuddannelsen i finansiel rådgivning

Med faget 'omsætning af fast ejendom' bliver du i stand til at anvende de juridiske regler, der er relevante for ejendomsmæglerens arbejdsopgaver i relation til håndtering af dokumenter i praksis.

Du lærer også at yde kunderådgivning i alle ejendomshandlens faser i relation til de udarbejdede dokumenter, herunder at afgøre, hvornår der skal henvises til at søge anden sagkyndig bistand og du får indsigt i byggetekniske forhold ved boliger og byggelovgivning.

Indhold

  • Byggetekniske forhold og kendskab til byggematerialer og konstruktioner samt ofte forekommende skader
  • Byggelovgivningen, herunder bygningsreglementet
  • Skattemæssige konsekvenser ved forældrekøb og udlejning af sommerhuse

Udbytte

Når du er færdig med 'omsætning af fast ejendom' kan du;

  • identificere, hvilke forpligtelser der påhviler parterne ved konstatering af fejl og mangler, samt hvilke misligholdelsesbeføjelser der kan gøres gældende, herunder forældelses-regler i relation til fast ejendom
  • relatere huseftersynsordningen til fejl- og mangelproblematikken
  • rådgive om indholdet i de centrale dokumenter (fx salgsopstilling, købsaftale, formidlingsaftale samt salgsbudget og salgsprovenu), der udarbejdes i forbindelse med en bolighandel, herunder en budrunde, og rådgive om de juridiske konsekvenser for køber og sælger
  • håndtere såvel ekspeditionsmæssige som rådgivningsmæssige opgaver i forbindelse med berigtigelse og køberrådgivning

Eksamen og ECTS

'Omsætning af fast ejendom' giver 10 ECTS point.

Hel uddannelse, eller enkeltstående forløb

'Omsætning af fast ejendom' er et fag på akademiuddannelsen i finansiel rådgivning, som er en del af det merkantile fagområde. Det kan også indgå som valgfag på andre akademiuddannelser, eller du kan tage det som et enkeltstående forløb.

Tilmelding

Omsætning af fast ejendom

Startdato: 08-09-2020

Pris: 8.155 kr.

Tidspunkt: Dag

Download mødeplan (pdf)