Få en professionsbachelor i webudvikling i praktik

Nye idéer. Nye vinkler. Ny viden.

Et praktiksamarbejde er en oplagt mulighed for at få løst konkrete opgaver og samtidig møde en næsten færdiguddannet professionsbachelor i webudvikling, som kan se på virksomhedens arbejdsområder med nye øjne.

Praktikperioden er placeret på 3. semester efter 1 års studier.

Med et praktiksamarbejde får I:

  • Flere kræfter til planlægning, design og udvikling af webapplikationer
  • Mulighed for at prøve en eventuel fremtidig medarbejder af i praksis
  • Mulighed for at give en studerende værdifuld praktisk erfaring

De fleste praktikanter skriver deres bachelorprojekt for virksomheden i forlængelse af praktikforløbet. Bachelorprojektet er for virksomheden en god mulighed for fx at få belyst et særligt område, få gennemført en analyse eller få ekstra ressourcer til en aktuel udviklingsopgave.

Praktikanten kan arbejde med udvikling af web-teknologier på en række forskellige distributionsplatforme. Virksomheden kan få hjælp til alt fra avancerede web-udviklingsprojekter, hvor produkterne er rettet mod mange forskellige platforme, til udnyttelsen af fx video og lyd i integrerede kommunikationsløsninger.

Nedenfor kan du se eksempler på praktikopgaver og bachelorprojekter:

  • Udvikling af web-applikationer – fra idé til design, konstruktion og test
  • Analyse af web-applikationer med fokus på at øge brugervenlighed samt at udnytte synergien med andre medieapplikationer
  • Udvikling af applikationer til mobile enheder
  • Udvikling af VR- og AR-applikationer
  • Fremstilling af interaktive produkter, spil og virksomhedspræsentationer
  • Online branding af virksomheden med fokus på inddragelse af flere platforme
  • Analyse af nye teknologier og hvordan de med fordel kan implementeres i virksomheden

Desuden kan praktikanten hjælpe med de øvrige forefaldende opgaver og indgå i afdelingens almindelige daglige rutiner. 

Det er vigtigt, at både virksomhed og studerende får mest muligt ud af praktikforløbet. Derfor er det afgørende, at begge parter er klædt godt på fra starten og har en positiv og gerne ambitiøs holdning til samarbejdet. Den studerende er i praktik for at udvikle sig og lære. Det er derfor en god ide at knytte den studerende til en eller flere kontaktpersoner i virksomheden – personer, som han/hun kan sparre med, og som kan være med til at give den studerende indsigt i dagligdagen, arbejdsområder og processer i virksomheden.

Inden praktikforløbet aftaler den studerende og virksomheden i fællesskab, hvilke opgaver den studerende skal arbejde med, arbejdstider, praktikopholdets varighed etc.

For at kvalitetssikre praktikken er der en række minimumskrav til praktikvirksomheden(pdf)

Praktikken begynder i januar eller august og varer 10 uger. I forlængelse af praktikken kan den studerende og virksomheden aftale, at det afsluttende eksamensprojekt udarbejdes for virksomheden.

Den studerende får SU (Statens Uddannelsesstøtte) i praktikperioden. Virksomheden har derfor ingen økonomiske forpligtelser over for praktikanten.

Virksomheden kan dog vælge at give den studerende en erkendtlighed på op til 3000 kr. om måneden. Virksomheden kan derudover vælge at yde tilskud til praktikantens dokumenterede udgifter i relation til praktikken, som fx telefon, rejseforsikring, flybilletter og husleje, uden at det påvirker den studerendes SU.

Dette gælder både for praktik i Danmark og praktik i udlandet.

En studerende, der får kendskab til erhvervshemmeligheder under sit praktikophold, må ikke uden tilladelse viderebringe eller benytte sådanne hemmeligheder i henhold til reglerne i lov om forretningshemmeligheder, § 4. Ansatte og censorer, som er involverede praktikken, er ligeledes omfattet af lov om forretningshemmeligheder, § 4, ligesom de er omfattet af tavshedspligt i henhold til forvaltningslovens kapitel 8, §27.

Hvis praktikopholdet finder sted i en virksomhed i Danmark, er opholdet omfattet af lov om arbejdsskadesikring, jf. Bekendtgørelse nr. 185 af 23.02.2017, og af lov om erstatningsansvar.

Det er således praktikvirksomhedens ansvar at forsikre praktikanten, ligesom virksomheden forsikrer øvrige medarbejdere. Sikringspligten gælder også foreninger og enkeltmandsvirksomheder, der ikke i forvejen har ansatte.

Hvis praktikopholdet finder sted i en virksomhed uden for Danmark, er det den studerendes ansvar at undersøge og vurdere, om han/hun kan omfattes af virksomhedens forsikringer. I tilfælde, hvor den studerende ikke er dækket af virksomhedens forsikringer, skal den studerende selv sørge for at tegne de nødvendige forsikringer.

Professionsbachelor i webudvikling er en overbygningsuddannelse på datamatiker- eller multimediedesigneruddannelsen.

Uddannel­sen tager 1½ år og kvalificerer til at arbejde med udvikling af web-teknologier inden for en række forskellige anvendelsesområder og distributionsplatforme som fx webudvikler, webdesigner, frontend-udvikler, grænseflade­udvikler eller medieintegrator.

Læs mere om uddannelsen

I søger efter en praktikant ved at indrykke en annonce på vores jobportal

Det er gratis, og annoncen bliver tilgængelig for alle studerende, som leder efter en praktikvirksomhed.

Skriv i annoncen, hvilke opgaver I ønsker løst, og hvilke forventninger I har til den studerendes kompetencer og personprofil.

Her er eksempler på virksomheder, der har haft studerende fra webudvikling i praktik.

Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os.

Line Skjødt

Kontakt vores praktikkoordinator

Line Skjødt

lektor

Mail: lskj@eaaa.dk

Telefon: 7228 6336