Få en professionsbachelor i softwareudvikling i praktik

Flere kræfter til programmering og systemudvikling

Et praktiksamarbejde er for dig og din virksomhed en oplagt mulighed for at få løst konkrete opgaver og samtidig møde en næsten færdiguddannet professionsbachelor i softwareudvikling, som kan se med nye øjne på virksomhedens opgaver inden for bl.a. systemudvikling, systemvedligeholdelse og programmering af større it-systemer.

Praktikanten kan deltage i udvikling af teknisk design og realisering af systemerne  i et distribueret miljø. Opgaverne kan være såvel udvikling af nye systemer som vedligeholdelse og udbygning af eksisterende. Derudover deltager praktikanten i de almindelige daglige rutiner.

Praktikanten kan i forbindelse med opholdet i virksomheden skrive sit afgangsprojekt, hvorved opholdet i virksomheden forlænges fra 2 ½ til ca. 5 måneder.  Afgangsprojektet kan ligge i forlængelse af praktikantens opgaver i virksomheden – eller det kan være en helt ny opgave, som virksomheden ønsker løst.

Professionsbacheloruddannelsen i softwareudvikling er en ny overbygningsuddannelse på datamatikeruddannelsen. Nedenfor kan du se eksempler på typer af praktikopgaver og hovedprojekter, som vi forestiller os professionsbacheloren vil kunne medvirke i:

 • Deltage i udvikling af et it-system i alle faser fra idé til design, konstruktion og test
 • Deltage i en enkelt fase i forbindelse med udvikling af et it-system, fx konstruktion
 • Vedligeholdelse eller udbygning af et eksisterende system
 • Udvikling af et mindre it-system hvori flere faser af et udviklingsforløb indgår, fx design og implementering
 • Analyse og vurdering af konkrete værktøjers anvendelighed til løsning af it relaterede opgaver i virksomheden
 • Planlægning, installation og konfiguration af basis- og/eller udviklingssoftware.

Det er vigtigt, at både virksomhed og studerende får mest muligt ud af praktikforløbet. Derfor er det afgørende, at begge parter er klædt godt på fra starten og har en positiv og gerne ambitiøs holdning til samarbejdet. Den studerende er i praktik for at udvikle sig og lære. Det er derfor en god ide at knytte den studerende til en eller flere kontaktpersoner i virksomheden – personer, som han/hun kan sparre med, og som kan være med til at give den studerende indsigt i dagligdagen, arbejdsområder og processer i virksomheden.

Inden praktikforløbet aftaler den studerende og virksomheden i fællesskab, hvilke opgaver den studerende skal arbejde med, arbejdstider, praktikopholdets varighed etc.

For at kvalitetssikre praktikken er der en række minimumskrav til praktikvirksomheden(pdf)

Praktikken begynder i januar eller august og varer 2 ½ måned. I forlængelse af praktikken kan den studerende og virksomheden aftale, at det afsluttende eksamensprojekt udarbejdes for virksomheden.

Den studerende får SU (Statens Uddannelsesstøtte) i praktikperioden. Virksomheden har derfor ingen økonomiske forpligtelser over for praktikanten.

Virksomheden kan dog vælge at give den studerende en erkendtlighed på op til 3000 kr. om måneden. Virksomheden kan derudover vælge at yde tilskud til praktikantens dokumenterede udgifter i relation til praktikken, som fx telefon, rejseforsikring, flybilletter og husleje, uden at det påvirker den studerendes SU.

Dette gælder både for praktik i Danmark og praktik i udlandet.

En studerende, der får kendskab til erhvervshemmeligheder under sit praktikophold, må ikke uden tilladelse viderebringe eller benytte sådanne hemmeligheder i henhold til reglerne i lov om forretningshemmeligheder, § 4. Ansatte og censorer, som er involverede praktikken, er ligeledes omfattet af lov om forretningshemmeligheder, § 4, ligesom de er omfattet af tavshedspligt i henhold til forvaltningslovens kapitel 8, §27.

Hvis praktikopholdet finder sted i en virksomhed i Danmark, er opholdet omfattet af lov om arbejdsskadesikring, jf. Bekendtgørelse nr. 185 af 23.02.2017, og af lov om erstatningsansvar.

Det er således praktikvirksomhedens ansvar at forsikre praktikanten, ligesom virksomheden forsikrer øvrige medarbejdere. Sikringspligten gælder også foreninger og enkeltmandsvirksomheder, der ikke i forvejen har ansatte.

Hvis praktikopholdet finder sted i en virksomhed uden for Danmark, er det den studerendes ansvar at undersøge og vurdere, om han/hun kan omfattes af virksomhedens forsikringer. I tilfælde, hvor den studerende ikke er dækket af virksomhedens forsikringer, skal den studerende selv sørge for at tegne de nødvendige forsikringer.

Professionsbacheloruddannelsen i softwareudvikling er en 1 ½-årig overbygningsuddannelse på datamatikeruddannelsen. Uddannelsen bygger videre på datamatikeruddannelsen og giver kompetencer til at deltage i udvikling af teknisk design og realisering af systemerne i et distribueret miljø. Uddannelsen fokuserer på anvendelse af udbredte metoder og teknologier.

Titler på denne type af jobs ændrer sig naturligvis over tid, men aktuelt kan vi forestille os følgende titler vil være dækkende for dimittendernes arbejdsfunktioner:

 • Systemudvikler
 • Backend udvikler
 • Systemintegrator
 • Applikationsarkitekt
 • Systemarkitekt

Læs mere om uddannelsen

I søger efter en praktikant ved at indrykke en annonce på vores jobportal

Det er gratis, og annoncen bliver tilgængelig for alle studerende, som leder efter en praktikvirksomhed.

Skriv i annoncen, hvilke opgaver I ønsker løst, og hvilke forventninger I har til den studerendes kompetencer og personprofil.

Her er eksempler på virksomheder, der har haft studerende fra softwareudvikling i praktik.

Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os.

Søren Madsen

Kontakt vores praktikkoordinator

Søren Madsen

lektor

Mail: sm@eaaa.dk

Telefon: 7228 6370