Få en serviceøkonom i praktik

Få flere kræfter til turisme, service og hotel management

Med et praktiksamarbejde kan du få løst konkrete opgaver og samtidig møde en serviceøkonom, som ser på din servicevirksomhed med nye øjne. Du får en studerende ud, der allerede har et års uddannelse bag sig, fordi praktikperioden ligger på 3. semester.

Med et praktiksamarbejde kan I:

 • få flere kræfter til at løse opgaver inden for drift og udvikling af din servicevirksomhed
 • få chancen for at afprøve en potentiel medarbejder i praksis
 • give en studerende værdifuld praktisk erfaring

De fleste studerende skriver deres afsluttende eksamensprojekt for virksomheden i forlængelse af praktikforløbet. For virksomheden er eksamensprojektet en god mulighed for at få belyst et særligt område, få gennemført en specifik analyse eller få ekstra ressourcer til en aktuel udviklingsopgave. 

På serviceøkonomuddannelsen vælger man mellem tre specialer i løbet af 1. semester. Man kan sagtens løse opgaver uden for sit speciale, så indeværende liste skal ikke opfattes som en spændetrøje

Herunder kan du se eksempler på praktikopgaver og hovedprojekter de studerende kan udføre, inden for de forskellige specialer:

Speciale i hotel, restaurant og event:

 • Udvikling og implementering af møde- og konference-koncepter
 • Analyser af gæstetilfredshed
 • Planlægning og praktisk gennemførelse af events og arrangementer
 • Opsætning, planlægning og markedsføring på sociale medier
 • Analyse af virksomhedens interne servicesystem og kommunikation
 • Implementering af analyse- og markedsføringsmæssige it-redskaber
 • Kalkulationer og prisfastsættelse af virksomhedens produkter
 • Udvikling af mersalgsprodukter og -kampagner
 • Nye idéer til kundearrangementer
 • Risikovurdering og udarbejdelse af handlingsplaner for aktiviteter
 • Planlægning og praktisk gennemførelse af aktiviteter og events med efterfølgende feedback og evaluering

Detailhandel og event:

 • Risikovurdering og udarbejdelse af handlingsplaner for aktiviteter
 • Planlægning og praktisk gennemførelse af aktiviteter og events med efterfølgende feedback og evaluering
 • Opsætning, planlægning og markedsføring på sociale medier
 • Initiativer til forbedring af kundens serviceoplevelse før, under og efter besøget samt forbedring af butiksindretning
 • Daglig drift og kundehåndtering
 • Analyse af kunderejse både digitalt og fysisk og efterfølgende design af kunderejse og -oplevelse
 • Brug af oplevelsesuniverser/pop-up store og events for online detailhandlere

Speciale i turisme og event:

 • Initiativer til forbedring af gæstens serviceoplevelse før, under og efter besøget
 • Planlægning og praktisk gennemførelse af events og arrangementer
 • Fornyelse af virksomhedens oplevelsesbaserede serviceydelser
 • Opsætning, planlægning og markedsføring på sociale medier
 • Strategi for værdiskabende kunderelationer – fx via sociale medier
 • Kundeadfærdsanalyser og målretning af markedsføringsaktiviteter
 • Forslag til netværkssamarbejder – nationalt og internationalt
 • Desuden kan praktikanten deltage i virksomhedens almindelige daglige rutiner.
 • Risikovurdering og udarbejdelse af handlingsplaner for aktiviteter
 • Planlægning og praktisk gennemførelse af aktiviteter og events med efterfølgende feedback og evaluering
 • Formidlingsopgaver og konceptudvikling

Det er vigtigt, at både virksomhed og studerende får mest muligt ud af praktikforløbet. Derfor er det afgørende, at begge parter er klædt godt på fra starten og har en positiv og gerne ambitiøs holdning til samarbejdet. Den studerende er i praktik for at udvikle sig og lære. Det er derfor en god ide at knytte den studerende til en eller flere kontaktpersoner i virksomheden – personer, som han/hun kan sparre med, og som kan være med til at give den studerende indsigt i dagligdagen, arbejdsområder og processer i virksomheden.

Inden praktikforløbet aftaler den studerende og virksomheden i fællesskab, hvilke opgaver den studerende skal arbejde med, arbejdstider, praktikopholdets varighed etc.

For at kvalitetssikre praktikken er der en række minimumskrav til praktikvirksomheden(pdf)

Praktikken begynder i juli eller august og varer 10 uger. I forlængelse af praktikken kan den studerende og virksomheden aftale, at det afsluttende eksamensprojekt udarbejdes for virksomheden.

Den studerende får SU (Statens Uddannelsesstøtte) i praktikperioden. Virksomheden har derfor ingen økonomiske forpligtelser over for praktikanten.

Virksomheden kan dog vælge at give den studerende en erkendtlighed på op til 3000 kr. om måneden. Virksomheden kan derudover vælge at yde tilskud til praktikantens dokumenterede udgifter i relation til praktikken, som fx telefon, rejseforsikring, flybilletter og husleje, uden at det påvirker den studerendes SU.

Dette gælder både for praktik i Danmark og praktik i udlandet.

En studerende, der får kendskab til erhvervshemmeligheder under sit praktikophold, må ikke uden tilladelse viderebringe eller benytte sådanne hemmeligheder i henhold til reglerne i lov om forretningshemmeligheder, § 4. Ansatte og censorer, som er involverede praktikken, er ligeledes omfattet af lov om forretningshemmeligheder, § 4, ligesom de er omfattet af tavshedspligt i henhold til forvaltningslovens kapitel 8, §27.

Hvis praktikopholdet finder sted i en virksomhed i Danmark, er opholdet omfattet af lov om arbejdsskadesikring, jf. Bekendtgørelse nr. 185 af 23.02.2017, og af lov om erstatningsansvar.

Det er således praktikvirksomhedens ansvar at forsikre praktikanten, ligesom virksomheden forsikrer øvrige medarbejdere. Sikringspligten gælder også foreninger og enkeltmandsvirksomheder, der ikke i forvejen har ansatte.

Hvis praktikopholdet finder sted i en virksomhed uden for Danmark, er det den studerendes ansvar at undersøge og vurdere, om han/hun kan omfattes af virksomhedens forsikringer. I tilfælde, hvor den studerende ikke er dækket af virksomhedens forsikringer, skal den studerende selv sørge for at tegne de nødvendige forsikringer.

Serviceøkonomuddannelsen er en 2-årig videregående erhvervsakademiuddannelse, som bl.a. kvalificerer til at arbejde med udvikling og planlægning af serviceydelser i nationale og internationale servicevirksomheder.

Adgangskravet er en gymnasial baggrund (stx, htx, hhx og hf) eller en relevant erhvervsuddannelse.

Læs mere om uddannelsen

I søger efter en praktikant ved at indrykke en annonce på vores jobportal

Det er gratis, og annoncen bliver tilgængelig for alle studerende, som leder efter en praktikvirksomhed.

Skriv i annoncen, hvilke opgaver I ønsker løst, og hvilke forventninger I har til den studerendes kompetencer og personprofil.

Her er eksempler på virksomheder, der har haft studerende fra serviceøkonom i praktik.

Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os.

Hanne Primdahl Møberg

Kontakt vores praktikkoordinator

Hanne Møberg-Cooper

lektor

Mail: hpm@eaaa.dk

Telefon: 7228 6188