Få en multimediedesigner i praktik

Design, web, medier og kommunikation

Et praktiksamarbejde er for dig og din virksomhed en oplagt mulighed for at få løst konkrete opgaver og samtidig møde en næsten færdiguddannet multimediedesigner, som kan se med nye øjne på virksomhedens opgaver inden for bl.a. grafisk design, web, medier og kommunikation.

Praktikanten kan især løse opgaver inden for formidling, medier og kommunikation og deltager i øvrigt i virksomhedens almindelige daglige rutiner. I forlængelse af praktikperioden udarbejder den studerende en praktikrapport som funderes I et eller flere produkter udarbejdet i praktikforløbet. Efter praktikforløbet laver den studerende desuden en hovedopgave - en opgave som også ofte relateres til praktikken.

Nedenfor kan du se eksempler på praktikopgaver og afsluttende eksamens projekter:

  • UX
  • UI/ GUI
  • Visuel identitet
  • Frontend udvikling/ webdesign
  • Brugertest
  • Datavisualisering
  • Sociale medier
  • SEO
  • Indholds- og videoproduktion
  • Digitalt grafisk design

Det er vigtigt, at både virksomhed og studerende får mest muligt ud af praktikforløbet. Derfor er det afgørende, at begge parter er klædt godt på fra starten og har en positiv og gerne ambitiøs holdning til samarbejdet. Den studerende er i praktik for at udvikle sig og lære. Det er derfor en god ide at knytte den studerende til en eller flere kontaktpersoner i virksomheden – personer, som han/hun kan sparre med, og som kan være med til at give den studerende indsigt i dagligdagen, arbejdsområder og processer i virksomheden.

Inden praktikforløbet aftaler den studerende og virksomheden i fællesskab, hvilke opgaver den studerende skal arbejde med, arbejdstider, praktikopholdets varighed etc.

For at kvalitetssikre praktikken er der en række minimumskrav til praktikvirksomheden(pdf)

Praktikken begynder i januar eller august og varer 10 uger. I forlængelse af praktikken kan den studerende og virksomheden aftale, at det afsluttende eksamensprojekt udarbejdes for virksomheden.

Den studerende får SU (Statens Uddannelsesstøtte) i praktikperioden. Virksomheden har derfor ingen økonomiske forpligtelser over for praktikanten.

Virksomheden kan dog vælge at give den studerende en erkendtlighed på op til 3000 kr. om måneden. Virksomheden kan derudover vælge at yde tilskud til praktikantens dokumenterede udgifter i relation til praktikken, som fx telefon, rejseforsikring, flybilletter og husleje, uden at det påvirker den studerendes SU.

Dette gælder både for praktik i Danmark og praktik i udlandet.

En studerende, der får kendskab til erhvervshemmeligheder under sit praktikophold, må ikke uden tilladelse viderebringe eller benytte sådanne hemmeligheder i henhold til reglerne i lov om forretningshemmeligheder, § 4. Ansatte og censorer, som er involverede praktikken, er ligeledes omfattet af lov om forretningshemmeligheder, § 4, ligesom de er omfattet af tavshedspligt i henhold til forvaltningslovens kapitel 8, §27.

Hvis praktikopholdet finder sted i en virksomhed i Danmark, er opholdet omfattet af lov om arbejdsskadesikring, jf. Bekendtgørelse nr. 185 af 23.02.2017, og af lov om erstatningsansvar.

Det er således praktikvirksomhedens ansvar at forsikre praktikanten, ligesom virksomheden forsikrer øvrige medarbejdere. Sikringspligten gælder også foreninger og enkeltmandsvirksomheder, der ikke i forvejen har ansatte.

Hvis praktikopholdet finder sted i en virksomhed uden for Danmark, er det den studerendes ansvar at undersøge og vurdere, om han/hun kan omfattes af virksomhedens forsikringer. I tilfælde, hvor den studerende ikke er dækket af virksomhedens forsikringer, skal den studerende selv sørge for at tegne de nødvendige forsikringer.

Multimediedesigneruddannelsen er en 2-årig videregående akademiuddannelse, som bl.a. kvalificerer til at arbejde med digital kommunikation og interaktivt design. Fx som UX designer, frontendudvikler, digital designer, applikationsudvikler, social media manager eller specialist, webudvikler eller digital kommunikationskonsulent.

Uddannelsen har både en dansksproget og en engelsksproget linje.

På den engelske linje har vi både danske studerende og internationale studerende, der er kommet til Danmark for at studere. På linjen er der større fokus på programmering, og de studerende specialiserer sig inden for både UX og frontend development.

Studerende på den danske linje vælger én af følgende specialiseringer: frontend development, e-commerce design & development eller content creation.

Læs mere om uddannelsen

I søger efter en praktikant ved at indrykke en annonce på vores jobportal

Det er gratis, og annoncen bliver tilgængelig for alle studerende, som leder efter en praktikvirksomhed.

Skriv i annoncen, hvilke opgaver I ønsker løst, og hvilke forventninger I har til den studerendes kompetencer og personprofil.

Her er eksempler på virksomheder, der har haft studerende fra multimediedesign i praktik.

Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os.

Line Skjødt

Kontakt vores praktikkoordinator

Line Skjødt

lektor

Mail: lskj@eaaa.dk

Telefon: 7228 6336