Få en markedsføringsøkonom i praktik

Flere kræfter til salg og markedsføring

Et praktiksamarbejde er for dig og din virksomhed en oplagt mulighed for at få løst konkrete opgaver og samtidig møde en næsten færdiguddannet markedsføringsøkonom, som kan se på virksomhedens salg og markedsføring med nye øjne.

Praktikanten kan især løse opgaver inden for salg og markedsføring og deltager i øvrigt i virksomhedens almindelige daglige rutiner. I forlængelse af praktikperioden udarbejder den studerende typisk også sit afsluttende eksamens projekt for virksomheden.

Nedenfor kan du se eksempler på praktikopgaver og hovedprojekter:

  • Konkurrent- og markedsanalyser - nationalt og internationalt
  • Udvikling af markedsføringsmateriale
  • Digital markedsføring
  • Planlægning af messer og events
  • Markedsføringsplaner - fx for nye produkter eller nye markeder
  • Kundetilfredshedsanalyser
  • Gennemførelse af salgskampagner
  • Udarbejdelse af nyt salgskoncept
  • Organisationsanalyse

Det er vigtigt, at både virksomhed og studerende får mest muligt ud af praktikforløbet. Derfor er det afgørende, at begge parter er klædt godt på fra starten og har en positiv og gerne ambitiøs holdning til samarbejdet. Den studerende er i praktik for at udvikle sig og lære. Det er derfor en god ide at knytte den studerende til en eller flere kontaktpersoner i virksomheden – personer, som han/hun kan sparre med, og som kan være med til at give den studerende indsigt i dagligdagen, arbejdsområder og processer i virksomheden.

Inden praktikforløbet aftaler den studerende og virksomheden i fællesskab, hvilke opgaver den studerende skal arbejde med, arbejdstider, praktikopholdets varighed etc.

For at kvalitetssikre praktikken er der en række minimumskrav til praktikvirksomheden(pdf)

Praktikken begynder i januar og varer minimum 10 uger. Praktikken og samarbejdet mellem virksomhed og den studerende, om det afsluttende eksamensprojekt, kan aftales som et samlet forløb med en varighed op til 5 mdr.

Den studerende får SU (Statens Uddannelsesstøtte) i praktikperioden. Virksomheden har derfor ingen økonomiske forpligtelser over for praktikanten.

Virksomheden kan dog vælge at give den studerende en erkendtlighed på op til 3000 kr. om måneden. Virksomheden kan derudover vælge at yde tilskud til praktikantens dokumenterede udgifter i relation til praktikken, som fx telefon, rejseforsikring, flybilletter og husleje, uden at det påvirker den studerendes SU.

Dette gælder både for praktik i Danmark og praktik i udlandet.

En studerende, der får kendskab til erhvervshemmeligheder under sit praktikophold, må ikke uden tilladelse viderebringe eller benytte sådanne hemmeligheder i henhold til reglerne i lov om forretningshemmeligheder, § 4. Ansatte og censorer, som er involverede praktikken, er ligeledes omfattet af lov om forretningshemmeligheder, § 4, ligesom de er omfattet af tavshedspligt i henhold til forvaltningslovens kapitel 8, §27.

Hvis praktikopholdet finder sted i en virksomhed i Danmark, er opholdet omfattet af lov om arbejdsskadesikring, jf. Bekendtgørelse nr. 185 af 23.02.2017, og af lov om erstatningsansvar.

Det er således praktikvirksomhedens ansvar at forsikre praktikanten, ligesom virksomheden forsikrer øvrige medarbejdere. Sikringspligten gælder også foreninger og enkeltmandsvirksomheder, der ikke i forvejen har ansatte.

Hvis praktikopholdet finder sted i en virksomhed uden for Danmark, er det den studerendes ansvar at undersøge og vurdere, om han/hun kan omfattes af virksomhedens forsikringer. I tilfælde, hvor den studerende ikke er dækket af virksomhedens forsikringer, skal den studerende selv sørge for at tegne de nødvendige forsikringer.

Markedsføringsøkonomuddannelsen er en 2-årig videregående akademiuddannelse, som bl.a. kvalificerer til at arbejde med salg og markedsføring - fx som marketingkoordinator, salgssupporter, account manager eller indkøbsassistent. Med tiden og erfaringen kan der komme til at stå fx produktchef, marketingchef eller salgschef på visitkortet. Adgangskravet er en gymnasial baggrund (stx, hhx, hf, htx) eller en relevant erhvervsuddannelse.

Læs mere om uddannelsen

I søger efter en praktikant ved at indrykke en annonce på vores jobportal

Det er gratis, og annoncen bliver tilgængelig for alle studerende, som leder efter en praktikvirksomhed.

Skriv i annoncen, hvilke opgaver I ønsker løst, og hvilke forventninger I har til den studerendes kompetencer og personprofil.

Her er eksempler på virksomheder, der har haft studerende fra markedsføringsøkonom i praktik.

Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os.

Pernille Loeve Kongengaard

Kontakt vores praktikkoordinator

Pernille Løve Kongensgaard

lektor

Mail: pkon@eaaa.dk

Telefon: 7228 6145