Få en professionsbachelor i laboratorie- og fødevareteknologi i praktik

Nye idéer. Nye vinkler. Ny viden.

Med et praktiksamarbejde kan du få løst konkrete opgaver inden for laboratorie- eller fødevareområdet og samtidig møde en professionsbachelor, som ser på din virksomhed med nye øjne. Du får en studerende ud, der allerede har et års uddannelse bag sig, fordi praktikperioden ligger på 3. semester.

Med et praktiksamarbejde kan du få:

 • Flere kræfter til at løse udviklingsopgaver i virksomheden
 • Lejlighed til at prøve en – måske – fremtidig medarbejder af i praksis
 • Mulighed for at give en studerende værdifuld praktisk erfaring

De fleste studerende skriver deres afsluttende eksamensprojekt for virksomheden i forlængelse af praktikforløbet. Eksamensprojektet er en god mulighed for din virksomhed til at få belyst et ærligt område, få gennemført en specifik analyse eller få ekstra ressourcer til en aktuel udviklingsopgave.

Her kan du se eksempler på praktikopgaver og bachelorprojekter:

 • Temperaturens effekt på teksturen i UHT-mælkegel
 • Aflæsning, kontrol og vurdering af data
 • Biologisk forsuring af kvæggylle
 • In vitro-detektering af dioxin-aktivitet vha. luciferase reportergenassay
 • P-type ATPaser i patogene bakterier
 • Sensorisk bedømmelse af nyudviklet lakridssoftice
 • Eksperimenter med forskellige svampestammer til biologisk naturgenoprettelse
 • Ensilering af roer og halm til biogas-systemet
 • Undersøgelse af smagsforskellen mellem økologisk mælk fra køer på græs og konventionel mælk fra køer på stald
 • Hydrokolloiders egenskaber i smørepålæg
 • Kvantificering af effekten af den antikoagulerende medicin på bakterier

Det er vigtigt, at både virksomhed og studerende får mest muligt ud af praktikforløbet. Derfor er det afgørende, at begge parter er klædt godt på fra starten og har en positiv og ambitiøs holdning til samarbejdet. Den studerende er i praktik for at udvikle sig og lære. 

Det er derfor en god ide at knytte den studerende til en eller flere kontaktpersoner i virksomheden – personer, som han/hun kan sparre med, og som kan være med til at give den studerende indsigt i dagligdagen, arbejdsområder og processer i virksomheden.

Inden praktikforløbet aftaler den studerende og virksomheden i fællesskab, hvilke opgaver den studerende skal arbejde med, arbejdstider, praktikopholdets varighed osv.

Praktikken begynder i januar eller august og varer 10 uger. I forlængelse af praktikken kan den studerende og virksomheden aftale, at det afsluttende eksamensprojekt udarbejdes for virksomheden.

Den studerende får SU (Statens Uddannelsesstøtte) i praktikperioden. Virksomheden har derfor ingen økonomiske forpligtelser over for praktikanten.

Virksomheden kan dog vælge at give den studerende en erkendtlighed på op til 3000 kr. om måneden. Virksomheden kan derudover vælge at yde tilskud til praktikantens dokumenterede udgifter i relation til praktikken, som fx telefon, rejseforsikring, flybilletter og husleje, uden at det påvirker den studerendes SU.

Dette gælder både for praktik i Danmark og praktik i udlandet.

En studerende, der får kendskab til erhvervshemmeligheder under sit praktikophold, må ikke uden tilladelse viderebringe eller benytte sådanne hemmeligheder i henhold til reglerne i lov om forretningshemmeligheder, § 4. Ansatte og censorer, som er involverede praktikken, er ligeledes omfattet af lov om forretningshemmeligheder, § 4, ligesom de er omfattet af tavshedspligt i henhold til forvaltningslovens kapitel 8, §27.

Uddannelsen til professionsbachelor i laboratorie- og fødevareteknologi er en overbygning på laborant, fødevareteknolog eller procesteknolog. Uddannelsen varer 1½ år og foregår på engelsk. Uddannelsen kvalificerer den færdiguddannede professionsbachelor
til at kunne indgå i faglige og tværfaglige samarbejder – både selvstændigt, professionelt og etisk– inden for de laboratorie- og fødevaretekniske områder såvel nationalt som internationalt.

Adgangskravet er en erhvervsakademiuddannelse som laborant, fødevare- eller procesteknolog.

Læs mere om uddannelsen

Hvis praktikopholdet finder sted i en virksomhed i Danmark, er opholdet omfattet af lov om arbejdsskadesikring, jf. Bekendtgørelse nr. 185 af 23.02.2017, og af lov om erstatningsansvar.

Det er således praktikvirksomhedens ansvar at forsikre praktikanten, ligesom virksomheden forsikrer øvrige medarbejdere. Sikringspligten gælder også foreninger og enkeltmandsvirksomheder, der ikke i forvejen har ansatte.

Hvis praktikopholdet finder sted i en virksomhed uden for Danmark, er det den studerendes ansvar at undersøge og vurdere, om han/hun kan omfattes af virksomhedens forsikringer. I tilfælde, hvor den studerende ikke er dækket af virksomhedens forsikringer, skal den studerende selv sørge for at tegne de nødvendige forsikringer.

I søger efter en praktikant ved at indrykke en annonce på vores jobportal

Det er gratis, og annoncen bliver tilgængelig for alle studerende, som leder efter en praktikvirksomhed.

Skriv i annoncen, hvilke opgaver I ønsker løst, og hvilke forventninger I har til den studerendes kompetencer og personprofil.

Her er eksempler på virksomheder, der har haft studerende fra laboratorie-, fødevare- eller procesteknologi i praktik.

Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os.

Ulla Andrup Jensen

Kontakt vores praktikkoordinator

Ulla Andrup Jensen

lektor

Mail: uaj@eaaa.dk

Telefon: 7228 6463