Få en jordbrugsteknolog i landskab og anlæg i praktik

Praktiksamarbejde med jordbrugsteknolog inden for landskab og anlæg

Et praktiksamarbejde er for dig og din virksomhed en oplagt mulighed for at få løst konkrete opgaver og samtidig møde en næsten færdiguddannet jordbrugsteknolog, som kan se på virksomheden med nye øjne.

Praktikanten kan især løse opgaver inden for projektering af haver og grønne områder, udarbejde licitationsmateriale og tilbud, skabe kundekontakter, optimere jordbehandling, projektere og dimensionere belægninger og dræn ved nyanlæg og vurdere planters vækst, næringsstofbehov og udvikling. Desuden være med til at styre større projekter under hensyntagen til økonomi, tidsplaner, mandskab og materiel samt agere jf gældende regler og normer. Praktikanten deltager i øvrigt i virksomhedens almindelige daglige rutiner. I forlængelse af praktikperioden kan den studerende udarbejde sit afsluttende hovedprojekt for virksomheden.

Nedenfor kan du se eksempler på praktikopgaver og afsluttende eksamensprojekter.

Praktikopgaver

 • Registrere jordbundsforhold og arealer
 • Konstruere og tegne projekter
 • Tegne kort for grønne områder og haver
 • Udarbejde beplantningsplaner
 • Fastlægge metoder og arbejdsprocesser
 • Udarbejde ressourcestyringsprogrammer
 • Udarbejde pr-materiale
 • Tilsyn og kvalitetssikring
 • Kunderådgivning

Afsluttende eksamensprojekter

 • Tilpasninger i belægninger
 • Lean-ledelse i en anlægsgartnervirksomhed
 • Opstart af egen virksomhed
 • Medarbejdertilfredshed
 • Fremtidens grønne byer, med fokus på taghaver
 • Etablering og pleje af rhododendron
 • Den professionelle kommunikation med kunden
 • Komposteringsprocessen

Det er vigtigt, at både virksomhed og studerende får mest muligt ud af praktikforløbet. Derfor er det afgørende, at begge parter er klædt godt på fra starten og har en positiv og gerne ambitiøs holdning til samarbejdet. Den studerende er i praktik for at udvikle sig og lære. Det er derfor en god ide at knytte den studerende til en eller flere kontaktpersoner i virksomheden – personer, som han/hun kan sparre med, og som kan være med til at give den studerende indsigt i dagligdagen, arbejdsområder og processer i virksomheden.

Inden praktikforløbet aftaler den studerende og virksomheden i fællesskab, hvilke opgaver den studerende skal arbejde med, arbejdstider, praktikopholdets varighed etc.

For at kvalitetssikre praktikken er der en række minimumskrav til praktikvirksomheden(pdf)

Praktikperioden for jordbrugsteknologer er delt i:

 • 1. periode: 2 uger i juli/august
 • 2. periode: 8 uger i marts/april

Perioderne kan eventuelt opdeles. I forlængelse af den lange praktik, kan den studerende og virksomheden aftale, at det afsluttende eksamensprojekt udarbejdes for virksomheden.

Den studerende får SU (Statens Uddannelsesstøtte) i praktikperioden. Virksomheden har derfor ingen økonomiske forpligtelser over for praktikanten.

Virksomheden kan dog vælge at give den studerende en erkendtlighed på op til 3000 kr. om måneden. Virksomheden kan derudover vælge at yde tilskud til praktikantens dokumenterede udgifter i relation til praktikken, som fx telefon, rejseforsikring, flybilletter og husleje, uden at det påvirker den studerendes SU.

Dette gælder både for praktik i Danmark og praktik i udlandet.

En studerende, der får kendskab til erhvervshemmeligheder under sit praktikophold, må ikke uden tilladelse viderebringe eller benytte sådanne hemmeligheder i henhold til reglerne i lov om forretningshemmeligheder, § 4. Ansatte og censorer, som er involverede praktikken, er ligeledes omfattet af lov om forretningshemmeligheder, § 4, ligesom de er omfattet af tavshedspligt i henhold til forvaltningslovens kapitel 8, §27.

Hvis praktikopholdet finder sted i en virksomhed i Danmark, er opholdet omfattet af lov om arbejdsskadesikring, jf. Bekendtgørelse nr. 185 af 23.02.2017, og af lov om erstatningsansvar.

Det er således praktikvirksomhedens ansvar at forsikre praktikanten, ligesom virksomheden forsikrer øvrige medarbejdere. Sikringspligten gælder også foreninger og enkeltmandsvirksomheder, der ikke i forvejen har ansatte.

Hvis praktikopholdet finder sted i en virksomhed uden for Danmark, er det den studerendes ansvar at undersøge og vurdere, om han/hun kan omfattes af virksomhedens forsikringer. I tilfælde, hvor den studerende ikke er dækket af virksomhedens forsikringer, skal den studerende selv sørge for at tegne de nødvendige forsikringer.

Jordbrugsteknolog – landskab og anlæg

Uddannelsen er en 2-årig videregående akademiuddannelse, som bl.a. kvalificerer til at arbejde med ledelse og styring af parker og grønne områder inden for kommuner og større virksomheder, rådgivning og undervisning, projektledelse, ressourcestyring, kvalitetssikring og kontrol af anlægsprojekter samt registrering og fastlægning af tilstandskrav af grønne områder. Med tiden og erfaringen kan der komme til at stå driftsplanlægger, projektleder, afdelingsleder, havekonsulent eller underviser på visitkortet.  Adgangskravet er en gymnasial baggrund (stx, hhx, hf, htx) eller en relevant erhvervsuddannelse.

Læs mere om uddannelsen her

I søger efter en praktikant ved at indrykke en annonce på vores jobportal

Det er gratis, og annoncen bliver tilgængelig for alle studerende, som leder efter en praktikvirksomhed.

Skriv i annoncen, hvilke opgaver I ønsker løst, og hvilke forventninger I har til den studerendes kompetencer og personprofil.

Her er eksempler på virksomheder, der har haft studerende fra jordbrugsteknolog i praktik.

Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os.

Frode Amstrup

Kontakt vores praktikkoordinator

Frode Amstrup

lektor

Mail: fa@eaaa.dk

Telefon: 7228 6418