Få en professionsbachelor i it-sikkerhed

Nye idéer. Nye vinkler. Ny viden.

Få flere kræfter til vurdering og beskyttelse af jeres netværk og kritiske systemer!

Et praktiksamarbejde er en oplagt mulighed for at få løst konkrete opgaver og samtidig møde en næsten færdiguddannet professionsbachelor i it-sikkerhed, som kan se på virksomhedens arbejdsområder med nye øjne. Uddannelsen er en 1½-årig overbygningsuddannelse for datamatikere og it-teknologer.

Praktikperioden er placeret på 3. semester efter 1 års studier. Praktikperioden er på ca. 10 uger og kan efterfølges af en hovedopgave.

 Med et praktiksamarbejde får I:

 • Flere kræfter til at løse opgaver inden for netværks-, system-, og softwaresikkerhed
 • Mulighed for at prøve en eventuel fremtidig medarbejder af i praksis
 • Mulighed for at give en studerende værdifuld praktisk erfaring.

Der er mulighed for, at den studerende kan skrive sit afsluttende bachelorprojekt for virksomheden i forlængelse af praktikforløbet. Bachelorprojektet er for virksomheden en god mulighed for fx at få belyst et særligt område, få gennemført en analyse eller få ekstra ressourcer til en aktuel udviklingsopgave.

Eksempler på praktikopgaver og afsluttende eksamensprojekter: 

 • Penetration testing / sårbarhedsscanning af firmaets systemer
 • Design og implementering af sikker netværksarkitektur
 • Revision / udarbejdelse af firmaets sikkerhedspolitik og arbejdsgange
 • Testing og analyse af firmaets software og generelle opbygning
 • Monitorering og analyse af netværket
 • Implementering af en SIEM
 • Computer forensics

Desuden kan praktikanten hjælpe med øvrige forefaldende opgaver og indgå i afdelingens almindelige daglige rutiner. 

Det er vigtigt, at både virksomhed og studerende får mest muligt ud af praktikforløbet. Derfor er det afgørende, at begge parter er klædt godt på fra starten og har en positiv og gerne ambitiøs holdning til samarbejdet. Den studerende er i praktik for at udvikle sig og lære. Det er derfor en god ide at knytte den studerende til en eller flere kontaktpersoner i virksomheden – personer, som han/hun kan sparre med, og som kan være med til at give den studerende indsigt i dagligdagen, arbejdsområder og processer i virksomheden.

Inden praktikforløbet aftaler den studerende og virksomheden i fællesskab, hvilke opgaver den studerende skal arbejde med, arbejdstider, praktikopholdets varighed etc.

For at kvalitetssikre praktikken er der en række minimumskrav til praktikvirksomheden(pdf)

Praktikken begynder i august eller januar og varer 10 uger. I forlængelse af praktikken kan den studerende og virksomheden aftale, at det afsluttende eksamensprojekt udarbejdes for virksomheden.

Praktikperioden ligger på 3. semester og sidste semester, efter 1 års studier. 

Den studerende får SU (Statens Uddannelsesstøtte) i praktikperioden. Virksomheden har derfor ingen økonomiske forpligtelser over for praktikanten.

Virksomheden kan dog vælge at give den studerende en erkendtlighed på op til 3000 kr. om måneden. Virksomheden kan derudover vælge at yde tilskud til praktikantens dokumenterede udgifter i relation til praktikken, som fx telefon, rejseforsikring, flybilletter og husleje, uden at det påvirker den studerendes SU.

Dette gælder både for praktik i Danmark og praktik i udlandet.

En studerende, der får kendskab til erhvervshemmeligheder under sit praktikophold, må ikke uden tilladelse viderebringe eller benytte sådanne hemmeligheder i henhold til reglerne i lov om forretningshemmeligheder, § 4. Ansatte og censorer, som er involverede praktikken, er ligeledes omfattet af lov om forretningshemmeligheder, § 4, ligesom de er omfattet af tavshedspligt i henhold til forvaltningslovens kapitel 8, §27.

Hvis praktikopholdet finder sted i en virksomhed i Danmark, er opholdet omfattet af lov om arbejdsskadesikring, jf. Bekendtgørelse nr. 185 af 23.02.2017, og af lov om erstatningsansvar.

Det er således praktikvirksomhedens ansvar at forsikre praktikanten, ligesom virksomheden forsikrer øvrige medarbejdere. Sikringspligten gælder også foreninger og enkeltmandsvirksomheder, der ikke i forvejen har ansatte.

Hvis praktikopholdet finder sted i en virksomhed uden for Danmark, er det den studerendes ansvar at undersøge og vurdere, om han/hun kan omfattes af virksomhedens forsikringer. I tilfælde, hvor den studerende ikke er dækket af virksomhedens forsikringer, skal den studerende selv sørge for at tegne de nødvendige forsikringer.

Den 1½-årige professionsbacheloruddannelse er udviklet i samarbejde med brancheorganisationer og erhvervsliv. Der er et stort behov for specialiserede kompetencer inden for it- og cybersikkerhed, og uddannelsen er for studerende, som vil arbejde specialiseret inden for it-sikkerhed. De studerende får teoretisk viden og praktisk erfaring, og undervejs på de tre semestre kommer de til at arbejde med fortrolighed, integritet og tilgængelighed i forbindelse med udvikling og drift af it-systemer, netværk og mobile løsninger.

Uddannelsen rummer fire kerneområder:

 • System- og applikationssikkerhed
 • Netværks- og kommunikationssikkerhed
 • Design af sikre systemer
 • Sikkerhedsledelse (it-governance)

Læs mere om den 1½-årige professionsbacheloruddannelse i it-sikkerhed

I søger efter en praktikant ved at indrykke en annonce på vores jobportal

Det er gratis, og annoncen bliver tilgængelig for alle studerende, som leder efter en praktikvirksomhed.

Skriv i annoncen, hvilke opgaver I ønsker løst, og hvilke forventninger I har til den studerendes kompetencer og personprofil.

Her er eksempler på virksomheder, der har haft studerende fra it-sikkerhed i praktik.

Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os.

Kell Ørhøj

Kontakt vores praktikkoordinator

Kell Ørhøj

adjunkt

Mail: kell@eaaa.dk

Telefon: 2627 0804