Få en praktikant til din virksomhed fra professionsbacheloruddannelsen i it-arkitektur

Har din virksomhed brug for flere kræfter til it-opgaver?

Så skulle I overveje at få en praktikant i 5 mdr. fra professionsbacheloruddannelsen i it-arkitektur!

Den videregående uddannelse på 3½ år er specialudviklet til it-branchens aktuelle udfordringer.

Uddannelsen er relativt nystartet i Aarhus, og den er ikke bredt kendt i it-branchen endnu. Derfor kan du se her, hvilke fag de studerende lærer på uddannelsen - både før og efter praktikken.

Oversigt til virksomheder: Professionsbacheloruddannelsen i it-arkitektur (pdf)

Hvad kan en praktikant gøre for min virksomhed?

Der er flere fordele ved at få en studerende ud som praktikant. Han eller hun:

 • kan løse praktiske, komplekse problemstillinger, som man gør i it-branchen
 • har studeret i 2 år og bl.a. lært om forretningsarkitektur, informationssystemarkitektur og teknologisk arkitektur
 • er hos jer i 5 mdr. og derfor kan komme i dybden med en opgave - fx inden for planlægning, implementering og kvalitetssikring af it-systemer
 • skal ikke have løn under praktikken, da man får SU som studerende

Uddannelsen har fokus på stærke konstruktionskompetencer og evnen til at binde forskellige former for it-arkitektur sammen. Det vil gøre dimittenderne populære på arbejdsmarkedet, da de meget målrettet kan være med til at dække den mangel, vi ser på kvalificeret it-arbejdskraft.

Michael Tøttrup, ledelseskonsulent hos Prosa

Disse virksomheder har allerede haft en praktikant

Selv om uddannelsen er ny, har flere virksomheder allerede haft glæde af en praktikant. Det gælder f.eks.

 • Bankdata
 • HMF Group
 • IBM
 • JN Data
 • Redia
 • Region Midt
 • s360
 • Stibo Systems
 • VIA University College
 • Aarhus Kommune, Teknik og Miljø

Praktikanter - fremtidens medarbejdere

Mangel på arbejdskraft er en stor udfordring i it-branchen. Mange virksomheder ender med at ansætte de praktikanter, der har bevist deres værd under praktikken.

Mange studerende skriver afsluttende eksamensprojekt for en virksomhed i forlængelse af praktikforløbet. For din virksomhed er det en god mulighed for fx at få belyst et særligt område, få gennemført en analyse eller få ekstra ressourcer til en aktuel udviklingsopgave. Tag en snak med din praktikant eller vores praktikvejleder om det, når I er kommet i gang.

FAQ for virksomheder om at få en praktikant

Her er en række eksempler på, hvad en praktikant kan løse hos jer:  

 • Omsætte forretningens krav og kundernes behov til tekniske specifikationer
 • Designe, opbygge og implementere holdbare løsninger og integrationer på tværs af platforme
 • Deltage i udvikling af it-systemer i alle faser fra idé til design, implementering og test
 • Bistå med at kvalitetssikre løsninger
 • Gennemføre og facilitere analyser af interaktionen mellem brugere og it-systemer med henblik på at foreslå tiltag der kan styrke virksomhedens digitalisering
 • Styre, planlægge og koordinere mindre it-projekter i et agilt set-up

Desuden kan praktikanten hjælpe med øvrige forefaldende opgaver og indgå i afdelingens almindelige daglige rutiner. 

Praktikperioden ligger på 5. semester efter 2 års studier.

Praktikanten starter hos jer i januar eller august og er i virksomheden i 20 uger.

Semesteret efter praktikken er et specialiseringssemester. Her er der mulighed for, at den studerende kan fortsætte i virksomheden i et studiejob. Desuden kan I aftale, at den studerende afsluttende bachelorprojekt udarbejdes i samarbejde med virksomheden.

Den studerende får SU (Statens Uddannelsesstøtte) i praktikperioden. Virksomheden har derfor ingen økonomiske forpligtelser over for praktikanten.

Virksomheden kan dog vælge at give den studerende en erkendtlighed på op til 3.000 kr. om måneden. Virksomheden kan derudover vælge at yde tilskud til praktikantens dokumenterede udgifter i relation til praktikken, som fx telefon, rejseforsikring, flybilletter og husleje, uden at det påvirker den studerendes SU.

Dette gælder både for praktik i Danmark og praktik i udlandet.

I søger efter en praktikant ved at indrykke en annonce på vores jobportal

Det er gratis, og annoncen bliver tilgængelig for alle studerende, som leder efter en praktikvirksomhed.

Skriv i annoncen, hvilke opgaver I ønsker løst, og hvilke forventninger I har til den studerendes kompetencer og personprofil.

Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os.

På den 3½-årige professionsbachelor i it-arkitektur bliver de studerende stærke i at udvikle digitale løsninger, der er funderet i både virksomhedens strategi og kultur samt omverdenens hastige teknologiske og digitale udvikling.

På uddannelsen er der fokus på både teknologi, forretning og lederskab, og de studerende lærer at lede forandringsprocesser. De studerende får tekniske kompetencer inden for fx datamodellering og programmering og lærer at planlægge, udvikle og implementere it-løsninger. De lærer at behovsafdække, involvere brugerne og skrive kravspecifikationer og får samtidig viden om organisation- og forretningsudvikling.

Læs mere om uddannelsen

Det er vigtigt, at både virksomhed og studerende får mest muligt ud af praktikforløbet. Derfor er det afgørende, at begge parter er klædt godt på fra starten og har en positiv og gerne ambitiøs holdning til samarbejdet. Den studerende er i praktik for at udvikle sig og lære. Det er derfor en god ide at knytte den studerende til en eller flere kontaktpersoner i virksomheden – personer, som han/hun kan sparre med, og som kan være med til at give den studerende indsigt i dagligdagen, arbejdsområder og processer i virksomheden.

Inden praktikforløbet aftaler den studerende og virksomheden i fællesskab, hvilke opgaver den studerende skal arbejde med, arbejdstider, praktikopholdets varighed etc.

For at kvalitetssikre praktikken, er der en række minimumskrav til praktikvirksomheden (pdf)

En studerende, der får kendskab til erhvervshemmeligheder under sit praktikophold, må ikke uden tilladelse viderebringe eller benytte sådanne hemmeligheder i henhold til reglerne i lov om forretningshemmeligheder, § 4. Ansatte og censorer, som er involverede i praktikken, er ligeledes omfattet af lov om forretningshemmeligheder, § 4, ligesom de er omfattet af tavshedspligt i henhold til forvaltningslovens kapitel 8, §27.

Hvis praktikopholdet finder sted i en virksomhed i Danmark, er opholdet omfattet af lov om arbejdsskadesikring, jf. Bekendtgørelse nr. 185 af 23.02.2017, og af lov om erstatningsansvar.

Det er således praktikvirksomhedens ansvar at forsikre praktikanten, ligesom virksomheden forsikrer øvrige medarbejdere. Sikringspligten gælder også foreninger og enkeltmandsvirksomheder, der ikke i forvejen har ansatte.

Hvis praktikopholdet finder sted i en virksomhed uden for Danmark, er det den studerendes ansvar at undersøge og vurdere, om han/hun kan omfattes af virksomhedens forsikringer. I tilfælde, hvor den studerende ikke er dækket af virksomhedens forsikringer, skal den studerende selv sørge for at tegne de nødvendige forsikringer.

Hanne Gylling

Kontakt vores praktikkoordinator

Hanne Gylling

adjunkt

Mail: hagy@eaaa.dk

Telefon: 5258 6012