Få en professionsbachelor i international handel og markedsføring i praktik

Nye idéer. Nye vinkler. Ny viden.

Et praktiksamarbejde er en oplagt mulighed for at få løst konkrete opgaver og samtidig møde en næsten færdiguddannet professionsbachelor i international handel og markedsføring, som kan se på virksomhedens salg, marketing, indkøb og supply chain med nye øjne. 

Med et praktiksamarbejde kan I få: 

  • Flere kræfter til at løse opgaver inden for bl.a. salg, markedsføring og indkøb
  • Mulighed for at prøve en eventuel fremtidig medarbejder af i praksis
  • Mulighed for at give en studerende værdifuld praktisk erfaring.

De studerende skriver deres afsluttende bachelorprojekt for virksomheden i forlængelse af praktikforløbet. Bachelorprojektet er for virksomheden en god mulighed for fx at få belyst et særligt område, få gennemført en analyse eller få ekstra ressourcer til en aktuel udviklingsopgave. 

Her kan du se eksempler på praktikopgaver og bachelorprojekter:

  • Udarbejdelse af strategi og markedsføringsplaner – fx for nye produkter eller nye markeder
  • Kundetilfredshedsanalyser på både det danske marked og europæiske markeder med efterfølgende handlingsplan
  • Markeds- og salgsanalyser på eksportmarkeder – fx i Kina, England, Australien, Spanien eller Tyskland
  • Udarbejdelse af salgsstrategi, salgskoncept og salgsplaner
  • Organisationsanalyser og analyse af ledelse
  • Analyse og vurdering af supply chain, indkøbsstrategi og –rutiner
  • Indgå i øvrige daglige opgaver

Det er vigtigt, at både virksomhed og studerende får mest muligt ud af praktikforløbet. Derfor er det afgørende, at begge parter er klædt godt på fra starten og har en positiv og gerne ambitiøs holdning til samarbejdet. Den studerende er i praktik for at udvikle sig og lære. Det er derfor en god ide at knytte den studerende til en eller flere kontaktpersoner i virksomheden – personer, som han/hun kan sparre med, og som kan være med til at give den studerende indsigt i dagligdagen, arbejdsområder og processer i virksomheden.

Inden praktikforløbet aftaler den studerende og virksomheden i fællesskab, hvilke opgaver den studerende skal arbejde med, arbejdstider, praktikopholdets varighed etc.

For at kvalitetssikre praktikken er der en række minimumskrav til praktikvirksomheden(pdf)

Praktikken begynder i august og varer minimum 10 uger. Praktikken og samarbejde mellem virksomhed og den studerende om bachelorprojektet kan aftales som et samlet forløb med en varighed op til 5 mdr.

Den studerende får SU (Statens Uddannelsesstøtte) i praktikperioden. Virksomheden har derfor ingen økonomiske forpligtelser over for praktikanten.

Virksomheden kan dog vælge at give den studerende en erkendtlighed på op til 3000 kr. om måneden. Virksomheden kan derudover vælge at yde tilskud til praktikantens dokumenterede udgifter i relation til praktikken, som fx telefon, rejseforsikring, flybilletter og husleje, uden at det påvirker den studerendes SU.

Dette gælder både for praktik i Danmark og praktik i udlandet.

En studerende, der får kendskab til erhvervshemmeligheder under sit praktikophold, må ikke uden tilladelse viderebringe eller benytte sådanne hemmeligheder i henhold til reglerne i lov om forretningshemmeligheder, § 4. Ansatte og censorer, som er involverede praktikken, er ligeledes omfattet af lov om forretningshemmeligheder, § 4, ligesom de er omfattet af tavshedspligt i henhold til forvaltningslovens kapitel 8, §27.

Hvis praktikopholdet finder sted i en virksomhed i Danmark, er opholdet omfattet af lov om arbejdsskadesikring, jf. Bekendtgørelse nr. 185 af 23.02.2017, og af lov om erstatningsansvar.

Det er således praktikvirksomhedens ansvar at forsikre praktikanten, ligesom virksomheden forsikrer øvrige medarbejdere. Sikringspligten gælder også foreninger og enkeltmandsvirksomheder, der ikke i forvejen har ansatte.

Hvis praktikopholdet finder sted i en virksomhed uden for Danmark, er det den studerendes ansvar at undersøge og vurdere, om han/hun kan omfattes af virksomhedens forsikringer. I tilfælde, hvor den studerende ikke er dækket af virksomhedens forsikringer, skal den studerende selv sørge for at tegne de nødvendige forsikringer.

Professionsbachelor i international handel og markedsføring er en overbygningsuddannelse på fx markedsføringsøkonomuddannelsen. Uddannelsen tager 1½ år og kvalificerer til at arbejde med praksisnære og komplekse opgaver inden for primært salg, marketing, indkøb og supply chain. Fx i stillinger som key account manager, salgs- og marketingkoordinator, produktchef, indkøber osv.

Læs mere om uddannelsen

I søger efter en praktikant ved at indrykke en annonce på vores jobportal

Det er gratis, og annoncen bliver tilgængelig for alle studerende, som leder efter en praktikvirksomhed.

Skriv i annoncen, hvilke opgaver I ønsker løst, og hvilke forventninger I har til den studerendes kompetencer og personprofil.

Her er eksempler på virksomheder, der har haft studerende fra international handel og markedsføring i praktik.

Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os.

Dorthe Bohlbro

Kontakt vores praktikkoordinator

Dorthe Bohlbro

uddannelsesleder

Mail: dobo@eaaa.dk

Telefon: 7228 6213