Få en professionsbachelor i innovation og entrepreneurship i praktik

Nye idéer. Nye vinkler. Ny viden.

Et praktiksamarbejde er en oplagt mulighed for at få løst konkrete opgaver og samtidig møde en næsten færdiguddannet professionsbachelor, der kan planlægge og udføre opgaver inden for innovation og forretningsudvikling.

Med et praktiksamarbejde får I:

 • Flere kræfter til at løse udviklingsopgaver i virksomheden
 • Mulighed for at prøve en eventuel fremtidig medarbejder af i praksis
 • Mulighed for at give en studerende værdifuld praktisk erfaring.

Mange studerende skriver deres afsluttende bachelorprojekt for virksomheden i forlængelse af praktikforløbet. Bachelorprojektet er for virksomheden en god mulighed for at få belyst et særligt område, få gennemført en specifik analyse eller få ekstra ressourcer til en aktuel udviklingsopgave.

Hvilke opgaver kan praktikanten løse?

Eksempler på praktikopgaver og bachelorprojekter:

 • Deltagelse i udviklingsprojekter
 • Identifikation og analyse af nye forretningsmuligheder
 • Udvikling af nye produkter og markeder
 • Planlægning og implementering af nye organisationsformer
 • Udvikling og optimering af innovative processer
 • Organisering og planlægning
 • Planlægning og implementering af markedføringsaktiviteter
 • Sparringspartner for ledelsen i forbindelse med innovation
 • Indgå i øvrige daglige opgaver

Det er vigtigt, at både virksomhed og studerende får mest muligt ud af praktikforløbet. Derfor er det afgørende, at begge parter er klædt godt på fra starten og har en positiv og gerne ambitiøs holdning til samarbejdet. Den studerende er i praktik for at udvikle sig og lære. Det er derfor en god ide at knytte den studerende til en eller flere kontaktpersoner i virksomheden – personer, som han/hun kan sparre med, og som kan være med til at give den studerende indsigt i dagligdagen, arbejdsområder og processer i virksomheden.

Inden praktikforløbet aftaler den studerende og virksomheden i fællesskab, hvilke opgaver den studerende skal arbejde med, arbejdstider, praktikopholdets varighed etc.

For at kvalitetssikre praktikken er der en række minimumskrav til praktikvirksomheden(pdf)

Praktikken begynder i august og varer min. 10 uger. Praktikken og samarbejde mellem virksomhed og den studerende om det afsluttende eksamensprojekt, kan aftales som et samlet forløb, med en varighed på op til 5 mdr.

Den studerende får SU (Statens Uddannelsesstøtte) i praktikperioden. Virksomheden har derfor ingen økonomiske forpligtelser over for praktikanten.

Virksomheden kan dog vælge at give den studerende en erkendtlighed på op til 3000 kr. om måneden. Virksomheden kan derudover vælge at yde tilskud til praktikantens dokumenterede udgifter i relation til praktikken, som fx telefon, rejseforsikring, flybilletter og husleje, uden at det påvirker den studerendes SU.

Dette gælder både for praktik i Danmark og praktik i udlandet.

En studerende, der får kendskab til erhvervshemmeligheder under sit praktikophold, må ikke uden tilladelse viderebringe eller benytte sådanne hemmeligheder i henhold til reglerne i lov om forretningshemmeligheder, § 4. Ansatte og censorer, som er involverede praktikken, er ligeledes omfattet af lov om forretningshemmeligheder, § 4, ligesom de er omfattet af tavshedspligt i henhold til forvaltningslovens kapitel 8, §27.

Hvis praktikopholdet finder sted i en virksomhed i Danmark, er opholdet omfattet af lov om arbejdsskadesikring, jf. Bekendtgørelse nr. 185 af 23.02.2017, og af lov om erstatningsansvar.

Det er således praktikvirksomhedens ansvar at forsikre praktikanten, ligesom virksomheden forsikrer øvrige medarbejdere. Sikringspligten gælder også foreninger og enkeltmandsvirksomheder, der ikke i forvejen har ansatte.

Hvis praktikopholdet finder sted i en virksomhed uden for Danmark, er det den studerendes ansvar at undersøge og vurdere, om han/hun kan omfattes af virksomhedens forsikringer. I tilfælde, hvor den studerende ikke er dækket af virksomhedens forsikringer, skal den studerende selv sørge for at tegne de nødvendige forsikringer.

Professionsbacheloruddannelsen i innovation og entrepreneurship er en 1½-årig overbygningsuddannelse, som bygger videre på en bred vifte af erhvervsakademiuddannelser – som fx multimediedesigner, handels- eller markedsføringsøkonom.

Uddannelsen kvalificerer de studerende til at arbejde med bl.a. kreative og innovative processer, at skabe vækst i etablerede og nye virksomheder samt anvende værktøjer til at styre udviklingsprojekter.

Læs mere om uddannelsen

I søger efter en praktikant ved at indrykke en annonce på vores jobportal

Det er gratis, og annoncen bliver tilgængelig for alle studerende, som leder efter en praktikvirksomhed.

Skriv i annoncen, hvilke opgaver I ønsker løst, og hvilke forventninger I har til den studerendes kompetencer og personprofil.

Her er eksempler på virksomheder, der har haft studerende fra innovation og entrepreneurship i praktik.

Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os.

Heine Strøm

Kontakt vores praktikkoordinator

Heine Strøm

lektor

Mail: hstr@eaaa.dk