Få en professionsbachelor i fødevareteknologi og applikation i praktik

Samarbejde med fremtidens medarbejdere

Et praktiksamarbejde er en oplagt mulighed for at få løst konkrete opgaver og samtidig møde en næsten færdiguddannet fødevarebachelor, som kan se på virksomhedens arbejdsområder med nye øjne.

Praktikperioden er placeret på uddannelsens 5. semester efter 2 års studier.

Med et praktiksamarbejde får I:

 • Flere kræfter til at løse opgaver inden for fødevareproduktion, produktudvikling, fødevarekvalitet, fødevaresikkerhed og -lovgivning, forsøgsplanlægning, optimering, innovation, bæredygtighed mv.
 • Mulighed for at prøve en eventuel fremtidig medarbejder af i praksis.
 • Mulighed for at give en studerende værdifuld praktisk erfaring.

Her er en række eksempler på opgaver, en praktikant kan løse hos jer: 

 • Lean (optimering)
 • Udarbejde SOP (procedurer)
 • Deltage i projektarbejde fx prøveudtagning og analyse fra eksisterende udstyr, undersøge nye processer, installation af nyt produktionsudstyr, energioptimering osv.
 • Risikoanalyse
 • Gennemførsel af intern audit
 • Mærkning, herunder anprisninger
 • Hygiejnekontrol
 • Sensorisk evaluering
 • Produktudvikling, herunder søgning af relevant litteratur til udviklingsarbejdet
 • Analyser, eksisterende eller udvikling/forbedring af nye
 • Tolkning af analyseresultater samt sammenholde med gældende regler og lovgivning
 • Statistisk forsøgsplanlægning

Desuden kan praktikanten hjælpe med øvrige forefaldende opgaver og indgå i virksomhedens almindelige daglige rutiner. 

Det er vigtigt, at både virksomhed og studerende får mest muligt ud af praktikforløbet. Derfor er det afgørende, at begge parter er klædt godt på fra starten og har en positiv og gerne ambitiøs holdning til samarbejdet. Den studerende er i praktik for at udvikle sig og lære. Det er derfor en god ide at knytte den studerende til en eller flere kontaktpersoner i virksomheden – personer, som han/hun kan sparre med, og som kan være med til at give den studerende indsigt i dagligdagen, arbejdsområder og processer i virksomheden.

Inden praktikforløbet aftaler den studerende og virksomheden i fællesskab, hvilke opgaver den studerende skal arbejde med, arbejdstider, praktikopholdets varighed etc.

For at kvalitetssikre praktikken er der en række minimumskrav til praktikvirksomheden (krav er under udarbejdelse)

Praktikperioden ligger på uddannelsens 5. semester efter 2 års studie.

Praktikanten starter hos jer i januar eller august og er i virksomheden i 20 uger.

Den studerende får SU (Statens Uddannelsesstøtte) i praktikperioden. Virksomheden har derfor ingen økonomiske forpligtelser over for praktikanten.

Virksomheden kan dog vælge at give den studerende en erkendtlighed på op til 3000 kr. om måneden. Virksomheden kan derudover vælge at yde tilskud til praktikantens dokumenterede udgifter i relation til praktikken, som fx telefon, rejseforsikring, flybilletter og husleje, uden at det påvirker den studerendes SU.

Dette gælder både for praktik i Danmark og praktik i udlandet.

En studerende, der får kendskab til erhvervshemmeligheder under sit praktikophold, må ikke uden tilladelse viderebringe eller benytte sådanne hemmeligheder i henhold til reglerne i lov om forretningshemmeligheder, § 4. Ansatte og censorer, som er involverede praktikken, er ligeledes omfattet af lov om forretningshemmeligheder, § 4, ligesom de er omfattet af tavshedspligt i henhold til forvaltningslovens kapitel 8, §27.

Hvis praktikopholdet finder sted i en virksomhed i Danmark, er opholdet omfattet af lov om arbejdsskadesikring, jf. Bekendtgørelse nr. 185 af 23.02.2017, og af lov om erstatningsansvar.

Det er således praktikvirksomhedens ansvar at forsikre praktikanten, ligesom virksomheden forsikrer øvrige medarbejdere. Sikringspligten gælder også foreninger og enkeltmandsvirksomheder, der ikke i forvejen har ansatte.

Hvis praktikopholdet finder sted i en virksomhed uden for Danmark, er det den studerendes ansvar at undersøge og vurdere, om han/hun kan omfattes af virksomhedens forsikringer. I tilfælde, hvor den studerende ikke er dækket af virksomhedens forsikringer, skal den studerende selv sørge for at tegne de nødvendige forsikringer.

På den 3½-årige professionsbachelor i fødevareteknologi og applikation bliver de studerende stærke i den teori og teknologi, fødevarebranchen har behov for.

De lærer, hvordan virksomheden kan leve op til forbrugernes stigende krav til fødevarebranchen i forhold til sunde og sikre fødevarer. De lærer at vurdere fødevareprodukters smag, konsistens, holdbarhed, næringsværdi og funktionalitet. De får grundig viden om fødevareproduktion og -udvikling i lyset af bæredygtighed og etik og bliver trænet i innovativ tænkning, så de kan udvikle fremtidens fødevarer.

Læs mere om uddannelsen

I søger efter en praktikant ved at indrykke en annonce på vores jobportal

Det er gratis, og annoncen bliver tilgængelig for alle studerende, som leder efter en praktikvirksomhed.

Skriv i annoncen, hvilke opgaver I ønsker løst, og hvilke forventninger I har til den studerendes kompetencer og personprofil.

Her er eksempler på virksomheder, der har haft en fødevarebachelor i praktik.

Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os.

Ulla Andrup Jensen

Kontakt vores praktikkoordinator

Ulla Andrup Jensen

lektor

Mail: uaj@eaaa.dk

Telefon: 7228 6463