Få en finansøkonom i praktik

Nye idéer. Nye vinkler. Ny viden.

Et praktiksamarbejde er for dig og din virksomhed en oplagt mulighed for at få løst konkrete opgaver og samtidig møde en næsten færdiguddannet finansøkonom, som kan se på virksomheden med nye øjne.

De opgaver, som praktikanten kan arbejde med varierer fra branche til branche. Nedenfor kan du se eksempler på opgaver, praktikanten kan arbejde med i praktikperioden. Derudover deltager praktikanten i virksomhedens daglige rutiner.

Praktikanten kan eksempelvis løse opgaver inden for: 

 • Kalkulationer og analyser
 • Finansieringssammensætning
 • Konverteringsberegninger
 • Rentabilitetsanalyse ved investeringer og kunderådgivning 
 • Deltage i den daglige sagsbehandling
 • Gennemgang af kunder med henblik på at se om de blev tilbudt de rigtige produkter
 • Forberede kundemøde og evt. deltage
 • Udarbejde salgsopstilling og formidlingsaftaler
 • Fremvisninger af boliger.


I forlængelse af praktikperioden udarbejder den studerende typisk også sit afsluttende eksamens projekt for virksomheden.

Nedenfor kan du se eksempler på hovedprojekter: 

 • Ekstern regnskabsanalyse
 • Boligfinansiering
 • Den internationale kreditkrise
 • SDO - hvad betyder det for det nye boligfinansieringsmarked? 
 • Pension og investering af pensionsmidler
 • Forældrekøb
 • Risk management i rejsebranchen.

Det er vigtigt, at både virksomhed og studerende får mest muligt ud af praktikforløbet. Derfor er det afgørende, at begge parter er klædt godt på fra starten og har en positiv og gerne ambitiøs holdning til samarbejdet. Den studerende er i praktik for at udvikle sig og lære. Det er derfor en god ide at knytte den studerende til en eller flere kontaktpersoner i virksomheden – personer, som han/hun kan sparre med, og som kan være med til at give den studerende indsigt i dagligdagen, arbejdsområder og processer i virksomheden.

Inden praktikforløbet aftaler den studerende og virksomheden i fællesskab, hvilke opgaver den studerende skal arbejde med, arbejdstider, praktikopholdets varighed etc.

For at kvalitetssikre praktikken er der en række minimumskrav til praktikvirksomheden(pdf)

Praktikken begynder i januar og varer 12 uger. I forlængelse af praktikken kan den studerende og virksomheden aftale, at det afsluttende eksamensprojekt udarbejdes for virksomheden.

Den studerende får SU (Statens Uddannelsesstøtte) i praktikperioden. Virksomheden har derfor ingen økonomiske forpligtelser over for praktikanten.

Virksomheden kan dog vælge at give den studerende en erkendtlighed på op til 3000 kr. om måneden. Virksomheden kan derudover vælge at yde tilskud til praktikantens dokumenterede udgifter i relation til praktikken, som fx telefon, rejseforsikring, flybilletter og husleje, uden at det påvirker den studerendes SU.

Dette gælder både for praktik i Danmark og praktik i udlandet.

En studerende, der får kendskab til erhvervshemmeligheder under sit praktikophold, må ikke uden tilladelse viderebringe eller benytte sådanne hemmeligheder i henhold til reglerne i lov om forretningshemmeligheder, § 4. Ansatte og censorer, som er involverede praktikken, er ligeledes omfattet af lov om forretningshemmeligheder, § 4, ligesom de er omfattet af tavshedspligt i henhold til forvaltningslovens kapitel 8, §27.

Hvis praktikopholdet finder sted i en virksomhed i Danmark, er opholdet omfattet af lov om arbejdsskadesikring, jf. Bekendtgørelse nr. 185 af 23.02.2017, og af lov om erstatningsansvar.

Det er således praktikvirksomhedens ansvar at forsikre praktikanten, ligesom virksomheden forsikrer øvrige medarbejdere. Sikringspligten gælder også foreninger og enkeltmandsvirksomheder, der ikke i forvejen har ansatte.

Hvis praktikopholdet finder sted i en virksomhed uden for Danmark, er det den studerendes ansvar at undersøge og vurdere, om han/hun kan omfattes af virksomhedens forsikringer. I tilfælde, hvor den studerende ikke er dækket af virksomhedens forsikringer, skal den studerende selv sørge for at tegne de nødvendige forsikringer.

Finansøkonomuddannelsen er en 2-årig videregående akademiuddannelse, som bl.a. giver kompetencer til at arbejde med finansiering, kapitalanvendelse, forsikring, økonomi, rådgivning og administration. Fx i en økonomiafdeling, som rådgiver i pengeinstitutter, inden for revision, ejendomshandel eller ejendomsadministration. Adgangskravet er en gymnasial baggrund (stx, hhx, hf, htx) eller en relevant erhvervsuddannelse.

Læs mere om uddannelsen 

I søger efter en praktikant ved at indrykke en annonce på vores jobportal

Det er gratis, og annoncen bliver tilgængelig for alle studerende, som leder efter en praktikvirksomhed.

Skriv i annoncen, hvilke opgaver I ønsker løst, og hvilke forventninger I har til den studerendes kompetencer og personprofil.

Her er eksempler på virksomheder, der har haft studerende fra finansøkonom i praktik.

Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os.

Laila Kruse

Kontakt vores praktikkoordinator

Laila Kruse

lektor og praktikkoordinator

Mail: lakr@eaaa.dk

Telefon: 7228 6282