Få en professionsbachelor i e-handel i praktik

Nye idéer. Nye vinkler. Ny viden.

Få flere kræfter til at optimere din webshop! Et praktiksamarbejde er en oplagt mulighed for at få løst konkrete opgaver og samtidig starte et nyt samarbejde med en studerende, der er i fuld gang med at blive kompetenceudviklet inden for e-handel. En studerende, der kan være med til at se på virksomhedens arbejdsområder med nye øjne.

Praktikperioden er placeret på 2. semester og er gennemgående resten af studiet med to dage om ugen i praktik, hvorfor det strækker sig over et års tid.

Med et praktiksamarbejde får I:

 • Flere kræfter til at løse opgaver inden for udvikling af din webshop
 • Mulighed for at prøve en eventuel fremtidig medarbejder af i praksis
 • Mulighed for at give en studerende værdifuld praktisk erfaring.

De fleste e-handelsstuderende skriver deres afsluttende eksamensprojekt for virksomheden i forlængelse af praktikforløbet. Eksamensprojektet er for virksomheden en god mulighed for fx at få belyst et særligt område, få gennemført en analyse eller få ekstra ressourcer til en aktuel udviklingsopgave.

Hvilke opgaver kan praktikanten løse?

Her finder du en række eksempler på praktikopgaver og afsluttende eksamensprojekter for en e-handelsstuderende: 

 • Udvikling af din webshop, så den giver en fremragende kundeservice
 • Konverteringsoptimering
 • Opdatering af website i form af oprettelse af produkter, billeder og beskrivelser
 • SEO-optimering
 • Online kampagner på Google eller diverse sociale medier
 • Administration af webshopordrer
 • Optimering af webshoppen ved anvendelse af data
 • Vedligeholdelse af websitet

Desuden kan praktikanten hjælpe med de øvrige forefaldende opgaver og indgå i afdelingens almindelige daglige rutiner. 

Planlæg praktikforløbet

Det er vigtigt, at både virksomhed og studerende får mest muligt ud af praktikforløbet. Derfor er det afgørende, at begge parter er klædt godt på fra starten og har en positiv og gerne ambitiøs holdning til samarbejdet. Den studerende er i praktik for at udvikle sig og lære. Det er derfor en god ide at knytte den studerende til en eller flere kontaktpersoner i virksomheden – personer, som han/hun kan sparre med, og som kan være med til at give den studerende indsigt i dagligdagen, arbejdsområder og processer i virksomheden.

Inden praktikforløbet aftaler den studerende og virksomheden i fællesskab, hvilke opgaver den studerende skal arbejde med, arbejdstider, praktikopholdets varighed etc.

For at kvalitetssikre praktikken er der en række minimumskrav til praktikvirksomheden(pdf)

Hvornår og hvor lang tid?

Praktikperioderne ligger fordelt på tværs af uddannelsen.

 • Én introduktionsuge i virksomheden primo marts måned (uge 10)
 • Derefter to dage om ugen på 2. semester (hver tirsdag og onsdag i 8 uger)
 • To dage om ugen på 3. semester (hver tirsdag og onsdag i 15 uger)

Idet praktikken og undervisningen skal koordineres, bliver det faste dage, at der er praktik. Det er derudover vigtigt at være opmærksom på, at praktikanten skal være ude i virksomheden på praktikdagene og derfor ikke må arbejde hjemme. 

Gratis for virksomheden

Den studerende får SU (Statens Uddannelsesstøtte) i praktikperioden. Virksomheden har derfor ingen økonomiske forpligtelser over for praktikanten.

Virksomheden kan dog vælge at give den studerende en erkendtlighed på op til 3000 kr. om måneden. Virksomheden kan derudover vælge at yde tilskud til praktikantens dokumenterede udgifter i relation til praktikken, som fx telefon, rejseforsikring, flybilletter og husleje, uden at det påvirker den studerendes SU.

Dette gælder både for praktik i Danmark og praktik i udlandet.

Fortrolighed

En studerende, der får kendskab til erhvervshemmeligheder under sit praktikophold, må ikke uden tilladelse viderebringe eller benytte sådanne hemmeligheder i henhold til reglerne i lov om forretningshemmeligheder, § 4. Ansatte og censorer, som er involverede praktikken, er ligeledes omfattet af lov om forretningshemmeligheder, § 4, ligesom de er omfattet af tavshedspligt i henhold til forvaltningslovens kapitel 8, §27.

Forsikring

Hvis praktikopholdet finder sted i en virksomhed i Danmark, er opholdet omfattet af lov om arbejdsskadesikring, jf. Bekendtgørelse nr. 185 af 23.02.2017, og af lov om erstatningsansvar.

Det er således praktikvirksomhedens ansvar at forsikre praktikanten, ligesom virksomheden forsikrer øvrige medarbejdere. Sikringspligten gælder også foreninger og enkeltmandsvirksomheder, der ikke i forvejen har ansatte.

Hvis praktikopholdet finder sted i en virksomhed uden for Danmark, er det den studerendes ansvar at undersøge og vurdere, om han/hun kan omfattes af virksomhedens forsikringer. I tilfælde, hvor den studerende ikke er dækket af virksomhedens forsikringer, skal den studerende selv sørge for at tegne de nødvendige forsikringer.

Fakta om uddannelsen

På den 1½-årige professionsbacheloruddannelse i e-handel får de studerende teoretisk viden om digitale forretninger, og de henter konkret praktisk erfaring fra en dansk e-handelsvirksomhed, hvor de er i praktik under uddannelsen. Uddannelsen er åbnet i 2017 og er blevet til i tæt samarbejde med trendsættende danske e-handelsvirksomheder.

Uddannelsen i e-handel gør de studerende skarpe til digital forretningsforståelse, e-handelsteknologier, dataanalyse, customer experience, advanced digital marketing, creative content og Google Analytics. Undervisningen på de tre semestre bygger på dialogbaseret undervisning, projektorienteret gruppearbejde, individuelle opgaver og brugen af digitale læringsmidler.

Under uddannelsen kan de studerende blive Google Analytics- og Google AdWords-certificeret.

Læs mere om den 1½-årige professionsbacheloruddannelse i e-handel

Sådan får I en praktikant

I søger efter en praktikant ved at indrykke en annonce på vores jobportal

Det er gratis, og annoncen bliver tilgængelig for alle studerende, som leder efter en praktikvirksomhed.

Skriv i annoncen, hvilke opgaver I ønsker løst, og hvilke forventninger I har til den studerendes kompetencer og personprofil.

Her er eksempler på virksomheder, der har haft studerende fra e-handel i praktik.

Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os.

Heidi Printzen

Kontakt vores praktikkoordinator

Heidi Printzen Christensen

adjunkt

Mail: hepr@eaaa.dk

Telefon: 7228 6228