Få en professionsbachelor i e-handel i praktik

Få flere kræfter til at optimere jeres digitale handel!

Et praktiksamarbejde er en oplagt mulighed for at få løst konkrete opgaver og samtidig starte et nyt samarbejde med næsten færdiguddannet professionsbachelor i e-handel, som kan se på virksomhedens arbejdsområder med nye øjne.

Med et praktiksamarbejde får I:

 • flere kræfter til at løse opgaver inden for udvikling af den digital forretning
 • mulighed for at prøve en eventuel fremtidig medarbejder af i praksis
 • mulighed for at give en studerende værdifuld praktisk erfaring.

De fleste e-handelsstuderende skriver deres afsluttende bachelorprojekt for virksomheden i forlængelse af praktikforløbet. Bachelorprojektet er for virksomheden en god mulighed for fx at få belyst et særligt område, få gennemført en analyse eller få ekstra ressourcer til en aktuel udviklingsopgave.

Her finder du en række eksempler på praktikopgaver og afsluttende bachelorprojekter for en e-handelsstuderende:

 • Personaliseret markedsføring
 • Sammenhængende omni-channel oplevelse
 • Internationalisering af webshop
 • Udvikling af din webshop, så den giver en fremragende kundeservice
 • Konverteringsoptimering
 • Opdatering og optimering af website
 • SEO-optimering
 • Online kampagner på Google eller diverse sociale medier
 • Administration af webshopordrer

Desuden kan praktikanten hjælpe med de øvrige forefaldende opgaver og indgå i afdelingens almindelige daglige rutiner.

Det er vigtigt, at både virksomhed og studerende får mest muligt ud af praktikforløbet. Derfor er det afgørende, at begge parter er klædt godt på fra starten og har en positiv og gerne ambitiøs holdning til samarbejdet. Den studerende er i praktik for at udvikle sig og lære. Det er derfor en god ide at knytte den studerende til en eller flere kontaktpersoner i virksomheden – personer, som han/hun kan sparre med, og som kan være med til at give den studerende indsigt i dagligdagen, arbejdsområder og processer i virksomheden.

Inden praktikforløbet aftaler den studerende og virksomheden i fællesskab, hvilke opgaver den studerende skal arbejde med, arbejdstider, praktikopholdets varighed etc.

For at kvalitetssikre praktikken er der en række minimumskrav til praktikvirksomheden(pdf)

Praktikperioden starter i august på studiets 3. semester, hvor den studerende har praktik og skal skrive
sit afsluttende bachelorprojekt.

Krav til praktikperioden er minimum 10 uger med en arbejdsuge á 37 timer.

Den studerende får SU (Statens Uddannelsesstøtte) i praktikperioden. Virksomheden har derfor ingen økonomiske forpligtelser over for praktikanten.

Virksomheden kan dog vælge at give den studerende en erkendtlighed på op til 3000 kr. om måneden. Virksomheden kan derudover vælge at yde tilskud til praktikantens dokumenterede udgifter i relation til praktikken, som fx telefon, rejseforsikring, flybilletter og husleje, uden at det påvirker den studerendes SU.

Dette gælder både for praktik i Danmark og praktik i udlandet.

En studerende, der får kendskab til erhvervshemmeligheder under sit praktikophold, må ikke uden tilladelse viderebringe eller benytte sådanne hemmeligheder i henhold til reglerne i lov om forretningshemmeligheder, § 4. Ansatte og censorer, som er involverede praktikken, er ligeledes omfattet af lov om forretningshemmeligheder, § 4, ligesom de er omfattet af tavshedspligt i henhold til forvaltningslovens kapitel 8, §27.

Hvis praktikopholdet finder sted i en virksomhed i Danmark, er opholdet omfattet af lov om arbejdsskadesikring, jf. Bekendtgørelse nr. 185 af 23.02.2017, og af lov om erstatningsansvar.

Det er således praktikvirksomhedens ansvar at forsikre praktikanten, ligesom virksomheden forsikrer øvrige medarbejdere. Sikringspligten gælder også foreninger og enkeltmandsvirksomheder, der ikke i forvejen har ansatte.

Hvis praktikopholdet finder sted i en virksomhed uden for Danmark, er det den studerendes ansvar at undersøge og vurdere, om han/hun kan omfattes af virksomhedens forsikringer. I tilfælde, hvor den studerende ikke er dækket af virksomhedens forsikringer, skal den studerende selv sørge for at tegne de nødvendige forsikringer.

Professionsbacheloruddannelsen i e-handel er en overbygningsuddannelse på bl.a. markedsføringsøkonom- og multimediedesigneruddannelsen. Uddannelsen er udviklet i tæt samarbejder med danske e-handelsvirksomheder.

Uddannelsen i e-handel kvalificerer de studerende til at arbejde med praksisnære og komplekse udviklingsopgaver inden for digital handel. De studerende har i løbet af uddannelsen opnået viden og færdigheder inden for digital forretningsforståelse, e-handelsteknologier, dataanalyse, customer experience, samt digital marketing. Derudover specialiserer de studerende sig i to af følgende marketingdiscipliner: SEO, Google ads, sociale medier, e-mail marketing eller creative content.

Undervisningen bygger på dialogbaseret undervisning, projektorienteret gruppearbejde, individuelle opgaver og brugen af digitale læringsmidler.

Læs mere om den 1½-årige professionsbacheloruddannelse i e-handel

I søger efter en praktikant ved at indrykke en annonce på vores jobportal

Det er gratis, og annoncen bliver tilgængelig for alle studerende, som leder efter en praktikvirksomhed.

Skriv i annoncen, hvilke opgaver I ønsker løst, og hvilke forventninger I har til den studerendes kompetencer og personprofil.

Her er eksempler på virksomheder, der har haft studerende fra e-handel i praktik.

Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os.

Gitte Damgaard

Kontakt vores praktikkoordinator

Gitte Damgaard

lektor

Mail: gida@eaaa.dk

Telefon: 7228 6218