Få en professionsbachelor i digital konceptudvikling i praktik

Få nye vinkler på jeres digitale forretningsudvikling

Et praktiksamarbejde er en oplagt mulighed for at få løst konkrete opgaver og samtidig møde en næsten færdiguddannet professionsbachelor i digital konceptudvikling, som kan se på virksomhedens arbejdsområder med nye øjne.

Praktikperioden er placeret på 3. semester efter 1 års studier.

Med et praktiksamarbejde får I:

 • Flere kræfter til planlægning, design og udvikling af digitale koncepter, som kan skabe og understøtte jeres forretning på digitale platforme
 • Mulighed for at prøve en eventuel fremtidig medarbejder af i praksis
 • Mulighed for at give en studerende værdifuld praktisk erfaring

De fleste praktikanter skriver deres bachelorprojekt for virksomheden i forlængelse af praktikforløbet. Bachelorprojektet er for virksomheden en god mulighed for fx at få belyst et særligt område, få gennemført en analyse eller få ekstra ressourcer til en aktuel udviklingsopgave.

Praktikanten kan indgå i arbejdet med at udvikle praktiske digitale løsninger med fokus på kommunikation, brugeroplevelse og e-handel.

Nedenfor kan du se eksempler på mulige praktikopgaver og bachelorprojekter:

 • Udvikle applikationer – fra idé til design, konstruktion og test
 • Analysere digitale applikationer med fokus på at øge synergien med andre medieapplikationer
 • Brande virksomheden på flere online platforme
 • Konceptudvikle til tværmediale eller digitale medier
 • Udvikle cross media designstrategi
 • Skabe og udvikle digitale services 
 • Foretage målgruppeanalyser og indsamle data til forretningsudvikling
 • Optimere e-handelsløsninger

Desuden kan praktikanten hjælpe med de øvrige forefaldende opgaver og indgå i afdelingens almindelige daglige rutiner. 

Det er vigtigt, at både virksomhed og studerende får mest muligt ud af praktikforløbet. Derfor er det afgørende, at begge parter er klædt godt på fra starten og har en positiv og gerne ambitiøs holdning til samarbejdet. Den studerende er i praktik for at udvikle sig og lære. Det er derfor en god ide at knytte den studerende til en eller flere kontaktpersoner i virksomheden – personer, som han/hun kan sparre med, og som kan være med til at give den studerende indsigt i dagligdagen, arbejdsområder og processer i virksomheden.

Inden praktikforløbet aftaler den studerende og virksomheden i fællesskab, hvilke opgaver den studerende skal arbejde med, arbejdstider, praktikopholdets varighed etc.

For at kvalitetssikre praktikken er der en række minimumskrav til praktikvirksomheden(pdf)

Praktikken begynder i august og varer 10 uger. I forlængelse af praktikken kan den studerende og virksomheden aftale, at det afsluttende eksamensprojekt udarbejdes for virksomheden.

Den studerende får SU (Statens Uddannelsesstøtte) i praktikperioden. Virksomheden har derfor ingen økonomiske forpligtelser over for praktikanten.

Virksomheden kan dog vælge at give den studerende en erkendtlighed på op til 3000 kr. om måneden. Virksomheden kan derudover vælge at yde tilskud til praktikantens dokumenterede udgifter i relation til praktikken, som fx telefon, rejseforsikring, flybilletter og husleje, uden at det påvirker den studerendes SU.

Dette gælder både for praktik i Danmark og praktik i udlandet.

En studerende, der får kendskab til erhvervshemmeligheder under sit praktikophold, må ikke uden tilladelse viderebringe eller benytte sådanne hemmeligheder i henhold til reglerne i lov om forretningshemmeligheder, § 4. Ansatte og censorer, som er involverede praktikken, er ligeledes omfattet af lov om forretningshemmeligheder, § 4, ligesom de er omfattet af tavshedspligt i henhold til forvaltningslovens kapitel 8, §27.

Hvis praktikopholdet finder sted i en virksomhed i Danmark, er opholdet omfattet af lov om arbejdsskadesikring, jf. Bekendtgørelse nr. 185 af 23.02.2017, og af lov om erstatningsansvar.

Det er således praktikvirksomhedens ansvar at forsikre praktikanten, ligesom virksomheden forsikrer øvrige medarbejdere. Sikringspligten gælder også foreninger og enkeltmandsvirksomheder, der ikke i forvejen har ansatte.

Hvis praktikopholdet finder sted i en virksomhed uden for Danmark, er det den studerendes ansvar at undersøge og vurdere, om han/hun kan omfattes af virksomhedens forsikringer. I tilfælde, hvor den studerende ikke er dækket af virksomhedens forsikringer, skal den studerende selv sørge for at tegne de nødvendige forsikringer.

Professionsbacheloruddannelsen i digital konceptudvikling er en overbygning for multimediedesignere og datamatikere – udviklet i samarbejde med reklamebureauer, webbureauer og e-handelsvirksomheder.

Uddannelsen tager 1½ år og kvalificerer til at udvikle digitale koncepter til forskellige platforme. De studerende kan foretage strategiske overvejelser om, hvordan digitale koncepter understøtter virksomhedens aktiviteter og forretningsudvikling, og de kan skabe praktiske løsninger med fokus på kommunikation og brugeroplevelse.

Uddannelsen har både en dansksproget og en engelsksproget linje. På den engelske linje har vi både danske studerende og internationale studerende, der er kommet til Danmark for at studere. Specialiseringsmulighederne på de to linjer er identiske. 

Læs mere om uddannelsen

I søger efter en praktikant ved at indrykke en annonce på vores jobportal

Det er gratis, og annoncen bliver tilgængelig for alle studerende, som leder efter en praktikvirksomhed.

Skriv i annoncen, hvilke opgaver I ønsker løst, og hvilke forventninger I har til den studerendes kompetencer og personprofil.

Her er eksempler på virksomheder, der har haft studerende fra digital konceptudvikling i praktik.

Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os.

Line Skjødt

Kontakt vores praktikkoordinator

Line Skjødt

lektor

Mail: lskj@eaaa.dk

Telefon: 7228 6336