Få en af vores studerende i praktik

Hvert år samarbejder en lang række virksomheder med vores studerende om praktikforløb.

Et praktiksamarbejde er for dig og din virksomhed en oplagt mulighed for at få:

 • gennemført fx analyser, udviklingsopgaver, kalkulationer, kampagner eller designopgaver, der ellers ikke ville være tid til
 • nye idéer, nye vinkler og ny viden
 • et godt rekrutteringsgrundlag - og mulighed for at prøve en eventuel fremtidig medarbejder af i praksis
 • flere kræfter til at løse de daglige opgaver.

Læg annonce på vores jobportal - og få en praktikant

I søger efter en praktikant ved at indrykke en annonce på vores jobportal

Annoncen bliver tilgængelig for alle studerende, som leder efter en praktikvirksomhed.

Det er gratis at lave et opslag, og det er også gratis for virksomheden at få en praktikant (lige bortset fra en laborantstuderende, der har lønnet praktik). 

Derfor giver en praktikant værdi. CEO i gaest.com, Anders Mogensen, fortæller

Hvilke kompetencer har din virksomhed brug for?

Vi tilbyder en række forskellige videregående uddannelser, og vores studerende repræsenterer derfor en meget bred vifte af forskellige kompetencer.

Klik på den enkelte uddannelse for at læse mere om mulighederne i et praktiksamarbejde:

Multimediedesigner (vælg mellem blandt både danske og internationale studerende)

Professionsbachelor i digital konceptudvikling (vælg mellem blandt både danske og internationale studerende)

Professionsbachelor i e-handel

Professionsbachelor i webudvikling

Vælg en international praktikant

Mange af vores internationale studerende tager hvert år deres praktik hos danske virksomheder.

Med en international praktikant kan I styrke virksomhedens internationale forretning og netværk, fordi praktikanten:

 • har et internationalt perspektiv og bredt udsyn
 • har værdifulde kulturelle indsigter qua sin baggrund
 • kan hjælpe jer ind på nye, udenlandske markeder
 • ser med nye øjne på jeres forretning, arbejdskultur eller processer
 • er fagligt dygtig, har den nyeste viden og mange gode ideer

Vores internationale studerende har samme faglige viden med fra uddannelsen som vores danske studerende. Derudover er de:

 • modige – de har turde tage springet for at studere i udlandet
 • ambitiøse og målrettede
 • engagerede og har et godt drive
 • vant til en hverdag, der foregår på engelsk
 • interesserede i at lære dansk – så snakken ved kaffemaskinen behøver ikke altid være på engelsk

Vi har studerende med international baggrund på vores 2 engelsksprogede uddannelser:

I skal ikke have et stort internationalt set-up i virksomheden for at en international praktikant vil passe ind hos jer. Den vejleder, I giver praktikanten, skal give sparring og sætte opgaver i gang på engelsk, men arbejdssproget i virksomheden behøver ikke være engelsk. De fleste internationale studerende får danskundervisning, og formålet med praktikken er netop, at de får erfaring fra en dansk arbejdsplads.

Proceduren for et praktiksamarbejde er den samme, uanset om I vælger en dansk eller en international praktikant.

Krav til praktikvirksomheden

For at sikre virksomheden og den studerende et godt praktikophold, har vi en række krav til vores praktikvirksomheder:

 • En praktikvirksomhed skal have tilstrækkelig ressourcekapacitet at tilbyde praktikanten. Det er vores erfaring, at en enkeltmandsvirksomhed, hvor den studerende bliver ejerens produktionskapacitet, ikke fungerer optimalt som praktikplads, ligesom det ikke ønskes, at en virksomhed baserer sin drift på praktikanter hvert semester.
 • Det gælder som hovedregel, at en virksomhed maks. kan have 1 studerende i praktik pr. 5 ansatte og antal studerende kan ikke udgøre mere end halvdelen af antal medarbejdere.*
 • Vær opmærksom på, at studerende på bachelorniveau skal løse opgaver på et fagligt mere avanceret niveau end studerende på erhvervsakademiniveau.

Når kvaliteten af et konkret praktiksamarbejde vurderes, har nedenstående forhold også betydning:

 • Er der en faglig vejleder knyttet til den enkelte praktikant?
 • Hvorvidt er arbejdsopgaverne konkrete og varierende?
 • Har arbejdsopgaverne faglig relevans og giver de et godt grundlag for læring i løbet af praktikperioden?

Desuden kan hver uddannelse have særlig krav til praktikvirksomhederne. Vælg den uddannelse, praktikanten kommer fra, og find en pdf med de specifikke krav under punktet "Planlæg praktikforløbet".

--- 

*Dette er dog undtaget i startupvirksomheden, hvor en virksomhed med få ansatte godt kan have et tilstrækkeligt antal udviklingsopgaver eller igangværende innovationsprocesser til at læringsmålene for en praktikant kan forventes at blive opfyldt. 

Vil du vide mere?

Kontakt vores karrierecenter på mail karriere@eaaa.dk eller telefon 7228 6060