Få en af vores studerende i praktik

Hvert år samarbejder en lang række virksomheder med vores studerende om praktikforløb

Et praktiksamarbejde er for dig og din virksomhed en oplagt mulighed for at få:

 • gennemført fx analyser, udviklingsopgaver, kalkulationer, kampagner eller designopgaver, der ellers ikke ville være tid til
 • nye idéer, nye vinkler og ny viden
 • et godt rekrutteringsgrundlag - og mulighed for at prøve en eventuel fremtidig medarbejder af i praksis
 • flere kræfter til at løse de daglige opgaver.

Læg annonce på vores jobportal - og få en praktikant

I søger efter en praktikant ved at indrykke en annonce på vores jobportal

Annoncen bliver tilgængelig for alle studerende, som leder efter en praktikvirksomhed.

Det er gratis at lave et opslag, og det er også gratis for virksomheden at få en praktikant (lige bortset fra en laborantstuderende, der har lønnet praktik). 

Derfor giver en praktikant værdi. CEO i gaest.com, Anders Mogensen, fortæller

Hvilke kompetencer har din virksomhed brug for?

Vi tilbyder en række forskellige videregående uddannelser, og vores studerende repræsenterer derfor en meget bred vifte af forskellige kompetencer.

Klik på den enkelte uddannelse for at læse mere om mulighederne i et praktiksamarbejde:

Krav til praktikvirksomheden

For at sikre virksomheden og den studerende et godt praktikophold, har vi en række krav til vores praktikvirksomheder:

 • En praktikvirksomhed skal have tilstrækkelig ressourcekapacitet at tilbyde praktikanten. Det er vores erfaring, at en enkeltmandsvirksomhed, hvor den studerende bliver ejerens produktionskapacitet, ikke fungerer optimalt som praktikplads, ligesom det ikke ønskes, at en virksomhed baserer sin drift på praktikanter hvert semester.
 • Det gælder som hovedregel, at en virksomhed maks. kan have 1 studerende i praktik pr. 5 ansatte og antal studerende kan ikke udgøre mere end halvdelen af antal medarbejdere.*
 • Vær opmærksom på, at studerende på bachelorniveau skal løse opgaver på et fagligt mere avanceret niveau end studerende på erhvervsakademiniveau.

Når kvaliteten af et konkret praktiksamarbejde vurderes, har nedenstående forhold også betydning:

 • Er der en faglig vejleder knyttet til den enkelte praktikant?
 • Hvorvidt er arbejdsopgaverne konkrete og varierende?
 • Har arbejdsopgaverne faglig relevans og giver de et godt grundlag for læring i løbet af praktikperioden?

Desuden kan hver uddannelse have særlig krav til praktikvirksomhederne. Vælg den uddannelse, praktikanten komme fra, og find en pdf med de specifikke krav under punktet "Planlæg praktikforløbet".

--- 

*Dette er dog undtaget i startupvirksomheden, hvor en virksomhed med få ansatte godt kan have et tilstrækkeligt antal udviklingsopgaver eller igangværende innovationsprocesser til at læringsmålene for en praktikant kan forventes at blive opfyldt. 

Vil du vide mere?

Kontakt vores karrierecenter på mail karriere@eaaa.dk eller telefon 7228 6060

Byg bro til nye markeder med en international praktikant

Vidste du, at internationale studerende fra Erhvervsakademi Aarhus hvert år tager i praktik i danske virksomheder?

Et stærkt netværk på tværs af landegrænser er vigtigt for din virksomheds evne til at agere i et internationalt marked. Med en international praktikant kan I styrke jeres internationale netværk, fordi virksomheden kan trække på den studerendes unikke viden, sproglige færdigheder og særlige kulturelle forståelse af en given region. 

Det kan en international praktikant 

Den studerende skal i praktik som en del af sin uddannelse. Derfor har han/hun en opdateret teoretisk viden, som allerede er prøvet af i praksis via relevante projektsamarbejder. Den studerende kan derfor bidrage positivt til virksomhedens strategi ved både at give jer ny viden og løse almindelige arbejdsopgaver.

En international praktikant kan bidrage særligt i forhold til at:

 • åbne døre til nye udenlandske markeder
 • vedligeholde og styrke samarbejdet med eksisterende udenlandske samarbejdspartnere, fx ved at kommunikere på lokalsproget
 • have værdifuld indsigt i et lands eller en regions historie, skikke og kultur
 • tilføre din virksomhed åbenhed og forståelse over for andre kulturer, fx ved at bringe sig selv i spil med egen kulturel baggrund og nyerhvervet teoretisk viden

Kontakt os - eller lav et opslag med det samme

Har I fået lyst til at invitere en international studerende i praktik? Eller er der spørgsmål til praktikforløbet? Kontakt vores Karrierecenter på mail karriere@eaaa.dk eller telefon 7228 6060 - så hjælper vi dig videre. Du kan også uploade et praktikopslag på vores jobportal med det samme

Proceduren for et praktiksamarbejde er den samme, uanset om I vælger en dansk eller en international praktikant.