Kvote 2 og kvote 1

Læs om forskellen på at søge i kvote 1 eller 2. Vær opmærksom på, at nogle ansøgere skal søge i kvote 2.

Kvote 1

Kvote 1 er for dig med en gymnasial uddannelse, som alene vil vurderes på dit gennemsnit.

Det er gennemsnittet fra din første adgangsgivende eksamen som vurderes. Ansøgere sorteres efter faldende gennemsnit. Du kan ikke efterfølgende forbedre gennemsnittet fra din adgangsgivende eksamen.

Vi opfordrer til, at du overvejer om du skal søge i kvote 2. Se nedenfor.

Kvote 2

Du skal søge i kvote 2, hvis du:

 • har en erhvervsuddannelse
 • har en udenlandsk adgangsgivende eksamen
 • har fået eller ønsker at søge dispensation fra kravet om en adgangsgivende eksamen
 • har Steinerskolernes Ungdomsuddannelse, Steiner HF eller adgangskursus til ingeniøruddannelserne

Du kan søge i kvote 2, hvis du:

Vurderingskriterier og påkrævet dokumentation

Vi vurderer alle ansøgere i kvote 2 ud fra disse kriterier:

 • Adgangsgivende eksamen
 • A-niveau i fagspecifikke optagelseskrav
 • Supplerende uddannelse.
  • Dokumentation skal være et bevis, en karaktermeddelelse eller en studiebekræftelse.
 • Erhvervserfaring min. 30 timer pr. uge i min. 16 sammenhængende uger.
  • Dokumentation skal være lønsedler eller en arbejdsgivererklæring (pdf) med angivelse af ansættelsesperiode og timetal
 • Andre aktiviteter i min. 16 sammenhængende uger, fx højskoleophold, udlandsophold og værnepligt.
  • Dokumentation kan fx være beviser, kontrakter, flybilletter, rejseplan mv.
 • Frivilligt arbejde af mindst 1 års varighed.
  • Dokumentation kan fx være udtalelser
 • Motiveret ansøgning (max 1 A4-side) med begrundelse for dit uddannelsesvalg, kendskab til fagligt indhold på uddannelsen og et karriereperspektiv.

Du skal uploade den påkrævede dokumentation sammen med din ansøgning - ellers kan vi ikke medtage aktiviteten i vurderingen af din kvote 2-ansøgning.

Er du i tvivl, om du opfylder ovenstående, opfordrer vi til, at du alligevel uploader din dokumentation. Vi vil herefter vurdere, hvorvidt du efterlever vurderingskriterierne.

Optagelsessamtaler og -prøver fra 2021

I tillæg til ovenstående kvote 2-kriterier forventer vi fra og med sommeroptaget 2021 at indføre optagelsessamtaler og -prøver til kvote 2. Det får betydning for kvote 2-ansøgere med frist 15. marts 2021. Optagelsessamtaler og -prøver vil, sammen med de øvrige kvote 2-kriterier, danne grundlag for en samlet vurdering af og pointgivning for kvote 2-ansøgerne. Det vil fremgå under hver uddannelse, om der afholdes optagelsessamtaler og -prøver til kvote 2.

Få fat i en studie- og karrierevejleder