Kvote 2 og kvote 1

Læs om forskellen på at søge i kvote 1 eller 2.

Vær opmærksom på, at nogle ansøgere kun kan søge i kvote 2.

Kvote 1

Kvote 1 er for dig med en gymnasial uddannelse, som udelukkende vil vurderes på gennemsnittet fra din adgangsgivende eksamen.

Ansøgere sorteres efter faldende gennemsnit.

Vi opfordrer til, at du overvejer, om du skal søge i kvote 2. Se nedenfor.

Kvote 2

Du skal søge i kvote 2, hvis du:

Du kan søge i kvote 2, hvis du:

Hvis du søger før 15. marts, søger du automatisk i kvote 2. Hvis du har en gymnasial eksamen (og søger før 15. marts), så vurderes din ansøgning både i kvote 1 og kvote 2. Hvis dit karaktergennemsnit ikke er højt nok til optagelse i kvote 1, har du således stadig en chance for at blive optaget via kvote 2.

Til studiestart i februar vurderes alle ansøgere i kvote 2.

Vurderingskriterier og påkrævet dokumentation

Vi vurderer alle ansøgere i kvote 2 ud fra disse kriterier:

 • Karaktergennemsnittet fra adgangsgivende eksamen
 • A-niveau i specifikke adgangskrav
 • Supplerende uddannelse.
  • Dokumentation skal være et bevis, en karaktermeddelelse eller en studiebekræftelse.
 • Erhvervserfaring min. 30 timer pr. uge i min. 16 sammenhængende uger.
  • Dokumentation skal være lønsedler eller en arbejdsgivererklæring (pdf) med angivelse af ansættelsesperiode og timetal
 • Andre aktiviteter i min. 16 sammenhængende uger, fx højskoleophold, udlandsophold og værnepligt.
  • Dokumentation kan fx være beviser, kontrakter, flybilletter, rejseplan mv.
 • Frivilligt arbejde af mindst 1 års varighed.
  • Dokumentation kan fx være udtalelser
 • Motiveret ansøgning. Download vores skema til motiveret ansøgning her (word-dokument)
  • Bemærk at vi kun godtager motiverede ansøgninger, hvor dette skema er anvendt. Besvarelsen af skemaet indeholder begrundelse og motivation for dit uddannelsesvalg, dine forventninger til studiet og karriereperspektiv. Download skemaet, udfyld og upload det til din ansøgning. 

Du skal uploade den påkrævede dokumentation sammen med din ansøgning - ellers kan vi ikke medtage aktiviteten i vurderingen af din kvote 2-ansøgning.

Er du i tvivl, om du opfylder ovenstående, opfordrer vi til, at du alligevel uploader din dokumentation. Vi vil herefter vurdere, hvorvidt du efterlever vurderingskriterierne.

Optagelsessamtaler og -prøver fra 2022

I tillæg til ovenstående kvote 2-kriterier forventer vi fra og med sommeroptaget 2022 at indføre optagelsessamtaler og -prøver til kvote 2. Det får betydning for kvote 2-ansøgere med frist 15. marts 2022. Optagelsessamtaler og -prøver vil, sammen med de øvrige kvote 2-kriterier, danne grundlag for en samlet vurdering af og pointgivning for kvote 2-ansøgerne. Det vil fremgå under hver uddannelse, om der afholdes optagelsessamtaler og -prøver til kvote 2.

5 uddannelser med særlige regler ang. kvote 1 og 2

På følgende uddannelser bliver alle, der opfylder adgangskravene, optaget.

Du kan derfor søge helt frem til 5. juli kl. 12.00 – uanset at du søger og vil vurderes via kvote 2. 

Du kan også søge om optagelse på evt. ledige pladser frem til studiestart sidst i august.

Få fat i en studie- og karrierevejleder